Kick-off Voedingscentrum Bachelors Award 2011

advertisement
Voedingscentrum
Bachelors Award 2011
Datum:…….
Opleiding:….
Waarom een Award?
 Doel: toekomstige food managers bewust maken
van de aspecten gezondheid en meerwaarden van
voedsel.
Voor wie bedoeld?
 3e of 4e jaars.
 Studierichtingen:
 Food & Business
 Voedingsmiddelentechnologie
 Voeding & diëtetiek
 Docentenopleiding vakscholen (horeca,
bakkerij)
 Horeca opleiding
 Retail opleiding
De opdracht (1)
 Ontwikkel een nieuw product /concept dat bijdraagt aan
een gezonder eetpatroon
 Zorg dat het een bijdrage levert aan (een of meer van de
volgende punten):
 het verminderen van de consumptie van verzadigd vet en
transvet
 het verminderen van de consumptie van zout
 het verhogen van de inname van groente en fruit
 het verhogen van de inname van voedingsvezel
 het verhogen van de inname van vis
 Het product /concept moet voldoen aan voorkeurscriteria
(zie bijlage I)
De opdracht (2)
 Duurzaam is ‘n pré, bijv.:
 duurzame teelt
 dierenwelzijn
 eerlijke handel
 reductie klimaatbelasting
 afvalpreventie/verspilling
 waterverbruik, energieverbruik
 transportreductie
Zie achteraan voor inspiratie
Waar let de jury op?
 De beoordeling van de jury: zie hoofdstuk 3
‘Beoordeling’.
 Inzending moet:
 correct uitgevoerde voedingswaarde- en
kostprijsberekening bevatten
 Product/ concept binnen voorkeurscategorie
(zo niet, dan een goede argumentatie waarom
toch gezondheidswinst)
 (zo duurzaam mogelijk)
Verder belangrijk
 Zorg voor een duidelijke samenvatting van het
rapport.
 Het rapport mag uit maximaal 40 pagina’s
bestaan (exclusief bijlagen).
 Stuur het rapport in zesvoud in.
Belangrijke data!
 De inzending moet woensdag 20 april 2011 in het
bezit zijn van het Voedingscentrum.
 De uitreiking zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 27
mei 2011
De prijzen
 Hoofdprijs € 500
 Tweede prijs € 350
 Derde prijs € 250
 Originaliteitprijs € 250
Bij een creatieve vondst die er echt uitspringt
 Opleidingsprijs € 200
Beste inzending van een opleiding die voor drie of meer
inzendingen zorgde en geen is geselecteerd voor één van
bovengenoemde prijzen.
De winnaars van 2010 (1)
Winnaars 2010 (2)
Originaliteitprijs
Opleidingsprijs
Vragen?
 Stuur een e-mail naar:
[email protected]
Eten en duurzaamheid - inspiratie
Klimaatbelasting in hele keten
Innovatie
 Verschillende ingangen voor innovatie:
 Etiket
 Informatie ontsluiten
 Verpakking
 Design
 Product
 Communicatie
Voorbeelden gezond e/o meer duurzaam
Informatie ontsluiten
Etiket
Etiket
Etiket
Design
Design
Product
Communicatie
Communicatie
Communicatie
Download