Meer informatie

advertisement
In juli verschijnt: De betrouwbare organisatie – Maaike Visser
De kredietcrisis heeft een
brede discussie blootgelegd
over bonussen en de rol van
toezichthouders. Maar ook de
boekhoudschandalen in een
verder verleden hebben het
vertrouwen in
vooraanstaande bedrijven
doen dalen. Het gebrek aan
vertrouwen leidt tot
problemen voor organisaties
en zelfs tot faillissementen
van tot voor kort succesvolle
bedrijven.
De maatschappelijke onvrede
geeft aan dat er behoefte is
aan een nieuwe vorm van
management. Een vorm van
management waarbij
betrouwbaarheid, integriteit
en verantwoordelijkheid de
sleutelwoorden zijn. Iedere
manager én medewerker
moet zich ervan bewust zijn
dat dit elementen zijn die het
succesvol voortbestaan van
zijn organisatie raakt.
Prijs: € 19,90
ISBN: 978-94-6107-010-4
Te bestellen bij De Witte Uitgeverij – www.witte-uitgeverij.nl
Bestelnummer WUNF0012
De Betrouwbare organisatie behandelt zes principes om betrouwbaarheid
te vergroten:
begrijpen dat het groepsbelang ook het eigenbelang dient;
belonen naar echt resultaat en de organisatiedoelstellingen;
belanghebbenden betrekken voor buy-in;
meer (bio)diversiteit leidt tot meer succes;
belasting betalen betekent winst maken;
binden van klanten op de lange termijn.
Maaike Visser heeft ruim tien jaar ervaring als adviseur
voor verschillende organisaties in industrieën zoals
telecom, energie, financiële dienstverlening, productie,
consumentenproducten en overheid.
Haar expertise gebieden zijn organisatieontwikkeling,
governance, Business Process en IT Outsourcing,
Shared Service Centers, ontwerp van
organisatiestructuren, procesmanagement, IT-strategie
en business-IT alignment.
Andere boeken van Maaike Visser:
Succes! vijf principes voor performance verbetering / Frank Balder &
Maaike Visser (red.) - In: Lemma, (2005), Utrecht. Het boek behandelt
een vijftal principes waaraan succesvolle bedrijven voldoen.
Geen ICT zonder benefits case / Guus Deelen red. - In: Tutein
Nolthenius, (2002)
Uitspraken van meelezers:
“Roepen wat fout gaat is gemakkelijk. Oplossingen bieden is lastiger. Dit
boek doet dat. En dat spreekt mij aan.”
“Dit boek geeft mij als leek op het gebied van bedrijfsorganisatie een
helder en overtuigend beeld van wat er mis is gegaan en wat organisaties
kunnen doen om crises zoals de huidige te voorkomen.”
Download