bijvoorbeeld - Oude Kerk Voorburg

advertisement
Voor FairClimate naar Brazilië
In het kader van de FairClimate campagne van ICCO/Kerk in Actie ben ik
afgelopen zomer samen met 6 andere studenten 12 dagen naar Brazilië geweest.
Hier hebben we met eigen ogen het belang van de campagne tegen
klimaatverandering en voor ontwikkeling kunnen zien. FairClimate draait, zoals
de naam al zegt, om een eerlijk klimaat.
Klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking kunnen niet los van elkaar
worden gezien. De FairClimate campagne legt een link tussen deze twee
problemen en probeert door oplossingen in Nederland maar ook in het buitenland
ontwikkeling te stimuleren en het klimaat te verbeteren. Het basis principe
hierbij is dat de Westerse wereld grotendeels verantwoordelijk is te houden voor
de klimaatverandering maar dat ontwikkelingslanden er het meeste last van
hebben. De FairClimate campagne steunt projecten in diverse
(ontwikkelings)landen waaronder ook enkele in Brazilië. Dit zijn allemaal
projecten die ontwikkeling stimuleren op een klimaatverbeterende (groene)
wijze. In Brazilie hebben we gepraat met diverse mensen die nu al last hebben
van de verandering van het klimaat of die bijdragen aan de klimaatverandering.
Dit zijn bijvoorbeeld boeren die de Amazone kappen om de grond te gebruiken
voor de veeteelt en sojaproductie voor de Nederlandse markt.
Maar ook met indianen die hun regenwoud steeds kleiner zien worden en met
kleine boeren die moeite hebben zich aan te passen aan het veranderende
klimaat en nog vele anderen. De meest sprekende voorbeelden zijn de indianen
in het amazone regenwoud.
De stam die wij bezochten is pas in de jaren zestig in contact gekomen met de
buitenwereld.
Zij leven nog zo dicht bij de natuur dat ze al aan kleine dingen kunnen zien dat
het klimaat daadwerkelijk aan het veranderen is.
Regenseizoenen die later en heftiger komen, vissen die eerder in het seizoen
paren, zoetwaterschildpadden die bijna uitgestorven raken omdat ze geen
voedsel meer kunnen vinden en nog vele andere voorbeelden. In Nederland
kunnen we de klimaat-verandering nog wel aan, de dijken iets hoger maken, iets
meer regen of warmere zomers, wij overleven het wel. Voor mensen in
ontwikkelings-landen kan klimaatverandering een veel ingrijpender gevolg
hebben.
Deze mensen hebben dan ook onze steun nodig. Het is wellicht lastig om het
verband te zien tussen iets korter douchen en een spaarlamp gebruiken en
indianen in de Amazone of de verdroging in Mali, maar dit is er wel degelijk.
Door hier actie te ondernemen en te zorgen voor een beter klimaat dragen we
niet alleen bij aan een betere wereld hier, maar ook daar.
Een voorbeeld van ontbossing rond een zijtak van de Amazone.
Aart Jan van Sloten
Uit: Rond de Oude Kerk nr. 74 Pagina 11
Download