Opl. onderwijsleergesprek 3de graad

advertisement
Wereldreis – januari 2016
Pakistan - Drinkwater
oplossing
onderwijsleergesprek
3e graad
 Wat heeft de overstroming veroorzaakt? (zware regenval)
 Wat hebben de vluchtelingen in het kamp zeker elke dag nodig?
(drinkbaar water)
 Waarom werd het dorp van Zakia verwoest door de overstromingen?
(de huizen zijn gebouwd van aarden stenen)
 Welke bijzondere maatregelen moesten de inwoners nemen toen ze
hun dorp opnieuw hebben opgebouwd? (ze bouwen op een
kunstmatige heuvel om zich te beschermen tegen toekomstige
overstromingen door de klimaatverandering)
 Wat weten de leerlingen over klimaatverandering?
 Wat weten ze over de klimaattop die in december 2015 doorging in
Parijs?
 Wat is volgens de tekst de oorzaak van de klimaatverandering?
(vervuiling van de hele planeet door CO²-uitstoot). Aanvullend zoek
je op de website van Karrewiet naar filmpje over de opwarming van
de aarde en de klimaattop in Parijs (december 2015).
 Waarom ervaart Zakia een gevoel van onrecht als ze aan de
klimaatverandering denkt? (in haar dorp is er weinig CO²-uitstoot in
vergelijking met andere regio’s in de wereld, maar zij ondervinden wel
de grootste effecten van de klimaatverandering)
 Wat kunnen we concreet doen om klimaatverandering tegen te gaan?
(minder aardolie gebruiken)
Download