Klimaat

advertisement
Is klimaatverandering
wel zo belangrijk?
Martin Hedberg, meteoroloog
Swedish Weather Center
Het weer (neerslag, bewolking, wind, vochtigheid, temperatuur, ...)
De wijze waarop de natuur de atmosferische krachten in evenwicht probeert te brengen
Klimaat
Klimaat: statistieken van het weer
Het klimaat is het gemiddelde weerspatroon over een langere periode
100 jaar
Klimaatverandering (weerspatronen, gletsjers, stijging van de zeespiegel, ...)
Klimaatverandering is een significante verandering in de weerspatronen.
Kijken we over een langere periode, dan zien we dat er al veel vaker
klimaatveranderingen zijn opgetreden.
100 000 jaar
Broeikaseffect
Op alle planeten met een atmosfeer
Het aardoppervlak
straalt energie uit
Straling van de
zon verwarmt het
aardoppervlak
De atmosfeer straalt
energie uit
Broeikasgassen worden
opgewarmd door de
straling van de aarde
Zonder
broeikasgassen:
-18 graden!
Met
broeikasgassen:
+15 graden!
- Klimaatverandering Externe oorzaken
 Zonneactiviteit
 Omloopbaan van de aarde
 Meteorieten
Interne Oorzaken van
natuurlijke aard
Interne Oorzaken van
menselijke aard
 Terugkoppeling
 Uitstoot van broeikasgassen
 Vulkaanuitbarstingen
 Deeltjes/wolken
 Onvoorziene
natuurverschijnselen
 Ontbossing, erosie, …
Broeikasgassen
(hebben een opwarmingseffect)
blijven wel 100 jaar in
de atmosfeer
Deeltjes
(hebben meestal een afkoelingseffect)
blijven één week in de
atmosfeer
Maandgemiddelde van de kooldioxideconcentratie, Mauna Loa
JAAR
Roger Revelle en Hans. E Suess, Kooldioxideuitwisseling tussen de atmosfeer en de oceaan en de
toename van CO2 in de atmosfeer in de voorbije
decennia, Tellus 1957.
De mensheid is bezig met een grootschalig
geofysisch experiment dat nooit eerder is
vertoond en nooit zal kunnen worden
herhaald. In enkele eeuwen tijd brengen
we de geconcentreerde organische koolstof
die honderden miljoenen jaren lang in
sedimentaire gesteenten lag opgeslagen,
weer in de atmosfeer en de oceanen.
Kooldioxide is een maatstaf voor de manier
waarop wij het klimaat beïnvloeden

Gemakkelijk te gebruiken voor statistieken
 Gemakkelijk
te vergelijken met historische klimaatgegevens
 Er zijn nog andere broeikasgassen
van natuurlijke of menselijke
oorsprong

Niet alleen broeikasgassen beïnvloeden het klimaat
Klimaatverandering over 100
jaar:
Ongeveer half zo groot als in een
ijstijd, maar dan juist warmer
Jaar 2100?
Jaar 2000
Jaar 1900
IJstijd
Temperatuur als maatstaf voor klimaatverandering
 Gemakkelijk
te gebruiken voor statistieken
 Gemakkelijk
te vergelijken met historische klimaatgegevens
 Verwarring mogelijk
tussen "klimaattemperatuur" en
"dagtemperatuur"
 Klimaatverandering
wind, enz.
manifesteert zich ook in de neerslag, vochtigheid,
Klimaatverandering meten
we met de thermometer
Maar eigenlijk gaat het niet om de
temperatuur zelf.
Het gaat om de gevolgen.
Ideström & Skinnarmo
 Het wordt warmer.
 De verdamping neemt toe. Het gaat meer regenen.
 De zeespiegel stijgt, de gletsjers smelten, extreme
weersomstandigheden doen zich vaker voor dan vroeger,
…
Planten en dieren moeten zich aanpassen of ze
verdwijnen.
Mens en maatschappij moeten zich aanpassen.
Het grote zelfbedrog van de mensheid
”Het is gewoon een natuurlijke verandering van het
klimaat”
”Pas als we de natuurkundige processen volledig
begrijpen, kunnen we er iets tegen doen”
”Anderen moeten hun emissies maar verlagen”
Het zijn vele kleine stapjes, maar we
moeten ze wel samentellen.
 Efficiënter gebruik van energie
 Duurzame energie
 Koolstofdioxide opvangen
zowel van biobrandstoffen als van fossiele brandstoffen
De gemiddelde temperatuur stijgt
Meer/heviger neerslag
Overstromingen, aardverschuivingen, …
Weerspatronen veranderen
Wanneer, waar, hoe vaak, hoe sterk, …
Meer verdamping
Droogte, erosie, bosbranden, …
Klimaat
heeft …
Een lange remweg
Klimaat heeft …
Een domino effect
Klimaat heeft …
Allerlei onomkeerbare gevolgen
JA
Klimaatverandering
is echt belangrijk.
Altijd!
Download