Stagiair(e) bij de Directie Westelijk Halfrond - UU

advertisement
Stagiair(e) bij de Directie Westelijk Halfrond – cluster Koninkrijkszaken
Stage | 1 november 2016
Stagiair(e) bij de Directie Westelijk Halfrond – cluster Koninkrijkszaken
Het cluster Koninkrijkszaken van de Directie Westelijk Halfrond (DWH) zoekt per 1 februari
2017 naar een nieuwe stagiair(e). De stageperiode omvat 5 à 6 maanden met een werkweek van 40
uur. Het cluster Koninkrijkszaken is verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk incorporeren van de
belangen van de Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het buitenlandbeleid van het Koninkrijk.
Hierbij vervult het cluster een coördinerende rol op een breed veld aan beleidsthema’s die relevant
zijn voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.
DWH is de centrale directie voor de bilaterale en multilaterale betrekkingen met landen en
organisaties in het Westelijk Halfrond. Politieke, diplomatieke, economische, culturele en consulaire
zaken m.b.t. Latijns-Amerika, de Cariben en Noord-Amerika passeren de revue. DWH is een
regiodirectie met circa 20 medewerkers.
Stage omschrijving
De stagiair(e) zal tijdens de stage verschillende taken hebben:





Het ondersteunen van de medewerkers bij allerhande beleidszaken, zoals het schrijven van
beleidsnotities, het beantwoorden van burger- en Kamervragen en de voorbereidingen voor
dossiers. Ook volgt de stagiair(e) de actualiteit en de media.
Het voorbereiden van dossiers ten behoeve van het beleid.
Het leveren van bijdragen voor de sociale media van de directie.
Het assisteren bij de organisatie van lezingen en andere publieke evenementen op het
ministerie over onderwerpen die het werk van het cluster betreffen.
De stage betreft in de eerste plaats een meeloopstage. Indien gewenst, kan bezien worden of
er een specifieke studieopdracht kan worden ontwikkeld.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is er ten behoeve van het Koninkrijk der Nederlanden,
daarom behartigt het ministerie niet alleen de belangen van Nederland maar de buitenlandse belangen
van het gehele Koninkrijk. Als stagiair(e) zal jij je dan ook hoofdzakelijk bezig houden met de
buitenlandse betrekkingen ten aanzien van de Caribische Landen van het Koninkrijk.
Door de coördinerende rol van het cluster Koninkrijkszaken betreffen de werkzaamheden een
inhoudelijk breed werkgebied waarbij een veelvoud aan BZ-beleidsthema’s aan bod komt. Doordat je
met veel verschillende thema’s te maken hebt moet je snel kunnen schakelen tussen de verschillende
werkzaamheden. Het inspringen op de actualiteit maakt een belangrijk onderdeel uit van de stage.
Tijdens je werkzaamheden heb je geregeld contact met collega’s die zich bezighouden met Latijns
Amerika, de Cariben en Noord-Amerika, met andere directies binnen BZ (bijvoorbeeld over klimaat,
internationale organisaties of economische samenwerking), met ministeries zoals Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en Defensie en de Directies Buitenlandse Betrekkingen van Aruba, Curaçao en
Sint Maarten.
Profiel van de stagiair(e)



Voor de stage dient de stagiair(e) een derdejaars Bachelor- of een Masterstudent te zijn aan
een WO-instelling.
Goede beheersing van zowel Engels als Nederlands in woord en geschrift en goede
communicatieve vaardigheden zijn vereist. Vaardigheid in Papiamento of Spaans is een pre.
Achtergrondkennis van en ervaring/affiniteit met de Caribische landen van het Koninkrijk zijn
een voordeel.

Tijdens de stage verwachten we dat je oog hebt voor culturele verscheidenheid, je je snel
onderwerpen eigen kunt maken, flexibel bent en verschillende taken naast elkaar kunt
uitvoeren.
Algemene voorwaarden en vergoedingen
Op grond van het stagereglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde
gesteld dat je gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een
(Nederlandse) onderwijsinstelling.
Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site
Meer weten en/of solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar Jacinda Hofland,
plaatsvervangend Adviseur Koninkrijkszaken: [email protected] De uiterste inzenddatum is 27
november 2016.
Geschikte kandidaten zullen de week erna uitgenodigd worden voor een gesprek. Heb je nog vragen?
Dan kun je ons bereiken via [email protected]
Download