Stage Evaluatieformulier voor bedrijven - UU

advertisement
Stage Evaluatieformulier voor bedrijven
Dit evaluatieformulier bestaat uit 2 delen:
1. Evaluatie van de stagiair(e)  pagina 1 & 2
2. Evaluatie van de begeleiding van de stagiair(e)  pagina 3
I. Beoordeling van de stagiair(e)
In te vullen door de begeleider van de stageverlenende organisatie
Naam stagiair(e):
………………………………………………………………………………………………….
Stageperiode:
………………………………………………………………………………………………….
Organisatie:
………………………………………………………………………………………………….
Begeleider organisatie:
………………………………………………………………………………………………….
Contactgegevens
begeleider:
………………………………………………………………………………………………….
Stage opdracht:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….


Aankruisen wat van toepassing is
Zeer goed
Goed
Voldoende
Matig
Onvoldoende




























































- Schriftelijk










5. Verslag





Aspecten
1. Kennis
- Theoretisch Inzicht
- Praktisch inzicht
- Toepassing van kennis
2. Houding
- Tegenover begeleider
- Tegenover collega’s
- Initiatief
- Inzet
- Zelfstandigheid
- Samenwerking
3. Praktisch Werk
- Kwaliteit
- Tempo
- Nauwkeurigheid
4. Uitdrukkingsvaardigheid
- Mondeling
z.o.z.
1 van 3
Zeer goed
Goed
Voldoende
Matig
Onvoldoende
6. Ontwikkeling





7. Eindbeoordeling





Aspecten
8. Wanneer u ergens hebt ingevuld dat de student onvoldoende heeft gepresteerd, wilt u
dan hier een toelichting geven?
9. Vindt u de stagiair(e) geschikt voor een functie binnen de discipline waarin hij/zij de
stage heeft vervuld?
10. Overige opmerkingen en suggesties met betrekking tot de stagiair
Op de volgende pagina kunt u de stagebegeleiding beoordelen.
2 van 3
II. Beoordeling van de stagebegeleiding
In te vullen door de begeleider van de stageverlenende organisatie


Aankruisen wat van toepassing is
Aspecten
Goed
Voldoende
Onvoldoende
Geen mening
1. Stageprocedure




2. Informatie over de
organisatie van de stage




3. Het contact met de
facultaire stagebegeleider




4. De begeleiding van de
student door de
Universiteit Utrecht




5. Is uw beeld over studenten van deze opleiding naar aanleiding van deze stage
bijgesteld?
6. Wilt u in de toekomst vaker een stagiair van deze opleiding?
Beoordeeld door:
Naam:
Functie:
Contactgegevens:
Datum & plaats:
Handtekening:
Dit formulier kunt u indienen bij de begeleidende stagedocent
3 van 3
Download