Stage binnen de opleiding Toegepaste Psychologie

advertisement
Stage binnen de opleiding Toegepaste Psychologie
Inhoudelijk
Tijdens de stage functioneert de stagiair als junior toegepast
psycholoog binnen het stagebedrijf. De stagiair werkt tijdens
de stage mee in de dagelijkse praktijk van de stageplek. De
stagiair kijkt de eerste weken mee met de professional, en
bouwt dit gedurende de stage uit naar het zelfstandig
oppakken en uitvoeren van werkzaamheden. Tijdens de stage
past de stagiair zijn kennis en vaardigheden als toegepast
psycholoog toe en toetst deze aan de beroepspraktijk. Ook is
het mogelijk dat hij in het kader van de dagelijkse
werkzaamheden aan een specifieke stageopdracht werkt,
gerelateerd aan de (toegepaste) psychologie.
Randvoorwaarden voor een stage:
- Een stage duurt 20 weken
- Een stage voor de duur van 40 weken is in overleg
met de opleiding mogelijk
- Een stage is fulltime
- De stagiair dient 800 uur te verantwoorden
- De dagelijkse werkzaamheden richten zich op
beïnvloeden van gedrag, beoordelen van gedrag en/of
praktijkgericht onderzoek.
Doel
De stagiair leert in de praktijk door fulltime mee te
draaien met professionals binnen een stagebedrijf. De
stagiair maakt kennis met het werkveld en het werkende
leven, past zijn opgedane kennis en vaardigheden op het
gebied van de (toegepaste) psychologie toe in de praktijk
en bepaalt zijn positie als toegepast psycholoog binnen
het stagebedrijf en in het werkveld.
Het stagebedrijf maakt op haar beurt kennis met de
toegepast psycholoog en krijgt inzicht in de toegevoegde
waarde die een toegepast psycholoog kan hebben voor de
organisatie.
Wat bieden we u als stagegever
Wij bieden enthousiaste en leergierige stagiaires met een
praktische insteek. Onze stagiaires zijn sterk in het
methodisch werken bij gedragsvraagstukken en beschikken
over een kritische en onderzoekende houding. Zowel op
analytisch, als op praktisch vlak kan een stagiair toegepaste
psychologie van meerwaarde zijn voor het stagebedrijf.
De stagiair wordt op afstand begeleid door een ervaren,
deskundige docentbegeleider die qua kennis en expertise goed
aansluit op de vraagstukken.
Wat vragen we van u als stagegever
We vragen de stagegever om een werkbegeleider aan te stellen.
Een werkbegeleider maakt de stagiair wegwijs op de stageplek
en creëert een optimale praktijkleersituatie. Daarnaast begeleidt
en beoordeelt de werkbegeleider zelf en/of in samenwerking met
anderen het inhoudelijke deel van de stage en het leerproces van
de stagiair op de stageplek.
De werkbegeleider reserveert minimaal één uur per week voor
werkoverleg met de stagiair. In de eerste helft van de stage kan
dit intensiever zijn. Richtlijn hiervoor is:
- In de beginfase (de eerste 8 weken) 2 of 3 keer per
week een werkoverleg van een uur;
- Na de beginfase een keer per week een werkoverleg
van een uur.
Daarnaast vragen we de werkbegeleider tijd te reserveren voor de
adviesbeoordeling van de stagiair. Hiervoor voert de
werkbegeleider halverwege de stage een functioneringsgesprek
en aan het eind van de stage een eindgesprek met de stagiair.
Opleiding
Toegepaste
Psychologie
Contactgegevens:
Wilt u weten of uw bedrijf of
organisatie geschikt is als
stagebedrijf, heeft u andere vragen,
of wilt u de stagehandleiding voor
werkbegeleiders ontvangen, neemt
u dan contact op met één van de
stagecoördinatoren:
Charlotte Ellenbroek
050-5953309
Annemiek Sinnema
050-5953214
[email protected]
Adresgegevens:
Academie voor Sociale Studies
Opleiding HBO Toegepaste
Psychologie
Zernikeplein 23 (Marie
Kamphuisborg)
9747 AS GRONINGEN
Belangrijke data:
De stages starten elk jaar per
september en per februari.
De precieze startdata kunnen per
jaar verschillen.
Download