Informatie avond, cluster 1-2-3

advertisement
Informatie avond,
cluster 1-2
Dinsdag 28 augustus 2013
Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
Welkom
Algemene zaken
Cluster groepen 1-2
Methodes
De zorg in de klas
Wist u dat…
Vragenrondje
Algemene zaken:
• Hoe komen de kinderen naar binnen?
• Bereikbaarheid leerkracht en directie
• Tussendoortje
• Verjaardagen
• Gevonden voorwerpen
• Gymen
Algemene zaken, vervolg:
• Overblijven
• Informatie vanuit school
• Activiteiten
• Speelgoed
• Regels: Ik let goed op mezelf
Ik ben lief voor de ander
Ik zorg goed voor mijn omgeving
Cluster: groep 1-2 /groep 3
• Zelfstandig werken
– Planbord
• Dagritme
• Werkjes
• Keuze
– Stoplicht
– Time-timer
– Instructie-groepje
Cluster: groep 1,2 en 3 vervolg
• Samenwerkend leren en Meervoudige intelligentie:
–
–
–
–
Kinderen leren van en met elkaar.
Groepjes van 2, 4, max. 6 kinderen.
Gebruik van 3 klaslokalen en gang.
Meervoudige Intelligentie:
beeld-slim, zelf-slim,
lichaam-slim, natuur-slim,
mensen-slim, muziek-slim,
woord-slim en denk-slim.
• Het werken in het cluster 1-2-3 vindt op
verschillende momenten plaats.
Methodes:
Groep 1/2 Schatkist:
– Voorbereidend taal/lezen
aanvullende methode; Wat zeg je? Auditieve taalontwikkeling
– Voorbereidend rekenen
– Sociaal-emotionele ontwikkeling
– Wereldoriëntatie
– Tijdwijzer
– Lettermuur – cijfermuur - kleutersetje
– Pompom
Methodes, vervolg
• Rekenen: Schatkist + computerprogramma
• Schrijven:
– Groep 1/2: Schrijfdans
– Groep 2/3: Pennenstreken
• Verkeer:
clusteren
• Wereld oriëntatie:
–
–
–
–
Huisje Boompje Beestje
Koekeloere
Dierenboerderij
Flip de beer
• Artamuse:
- Samenwerking m.b.t. kunst,dans, theater, expressie.
- Verschillende projecten/voorstellingen.
Zorg in de klas:
• Groepsplannen
- werken op 3 niveaus in de klas.
- handelingsplan
- verlengde instructie > instructietafel
• Toetsen
- cito-toetsen voor groep 1-2
• Intern begeleider Marlies Schoenmakers
• Oudergesprekken: november/juni
• Portfolio
Wist u dat ……
• Kinderen snel zelfstandig kunnen zijn:
– Aankleden
– Toiletbezoek
– Verantwoordelijk voor eigen spullen
• Het voorlezen van boekjes helpt in de taal-ontwikkeling
en ervoor zorgt dat de woordenschat van uw kind wordt uitgebreid.
• U bij de bieb gratis boeken en tijdschriften kunt lenen.
• De penhouding en zithouding heel belangrijk zijn.
• Puzzelen heel belangrijk is om kritisch te leren kijken.
Tot slot…
• Er zijn bepaalde momenten dat U, welkom bent om
een kijkje te nemen in de klas van uw kind.
- portfolio bekijken (groep 1/2) en/of een kijkje nemen in de
groep op woensdag na school!
• Juiste informatie m.b.t. gegevens/opvang
- wijzigingen tijdig doorgeven.
• Recente informatie te vinden op schoolsite:
www.bs-hetavontuur.nl
Vragenrondje
Bedankt voor uw komst en een prettige avond!
Neem gerust nog een kijkje in de klassen.
Download