Presentatie. - Landelijk Platform Woonoverlast

advertisement
Profielen en het gevaar van van stereotypering
W Tuinebreijer, psychiater/1e geneeskundige GGD
Lombroso

Italiaans psychiater/crominoloog

Stelde dat criminaliteit biologisch was

Degeneratief soort mensen

Simpel onder te brengen in uiterlijke kenmerken

Simpel onder te brengen in typering (profielen)

Werkte dit uit in de fysiognomie

Veel tegenstand uit de medische wereld die stelden dat;

Criminaliteit aan de menselijke natuur verbonden was

Tot uiting kwam door sociale factoren

Theorieën van Lombroso werden over genomen door Nazi’s
Waarom profielen?

Niet om zelf diagnostiek te doen

Wel om besef te kweken over welk soort mensen in de aanpak
voorkomen

Om richting te geven in beleid

Om richting te geven in bejegening

Om te herkennen wat de aanpak met jezelf doet

Pleidooi voor diagnostiek van treiteraar en de omgeving
Treiter aanpak en diagnostiek

Diagnostiek is van belang voor:
 Bejegening
 Behandeling
 Inschatten prognose
 Onderscheid


kunnen maken tussen niet willen en niet kunnen
Kwetsbaarheid omwonenden
Inschatten welke begeleiding/behandeling nodig is
Profiel 1

Bereidheid tot verandering

Geen ernstige psychopathologie

Komt begeleiding/behandelafspraken na

Deze zien we niet/nauwelijks in de treiter aanpak
Profiel 2

Bereidheid tot verandering

Er is een (ernstige) psychiatrische aandoening

Wil na uitleg/motivatie gedrag veranderen

Maar kan dit niet zonder hulp

Integrale benadering werkt (onderzoek Top 600)
Profiel 3

Ernstige psychopathologie

Niet gemotiveerd tot verandering

Niet gemotiveerd afspraken na te komen

Denk aan zorgmijders

Vaker zorg opdringen

Vaker dwang (bopz)

Mengvorm van niet willen/ niet kunnen
Profiel4

Niet gemotiveerd tot verandering

Geen sprake van ernstige psychopathologie

Persoonlijkheidsproblematiek Cluster B ; borderline en antisociaal

Ongevoelig voor autoriteit

Komen afspraken niet na

Leggen problemen buiten zichzelf

Maken veel los bij medewerkers

Splitsen
Persoonlijkheidsstoornissen Cluster B

Instabiel cluster

Narcistisch, Borderline, antisociaal

Instabiel ten aanzien van:

Zelfgevoel

Hechting

Vertrouwen

Impuls regulatie
Borderline & gedrag

Manipulatie

Splitsend ten aanzien van teams, begeleiding

Zelfbeschadiging

Idealiseert en devalueert anderen in rap tempo

Stemmingsstoornissen (depressie)

Middelen misbruik

Regressief, dat wil zeggen als je verantwoordelijkheid overneemt
verergeren de symptomen
Anti sociale persoonlijkheid en gedrag

Explosief, gebrekkige impulscontrole

Altijd gericht op de ander

Zich niet laten corrigeren (door autoriteit)

Gebruikt mensen

Devalueert anderen

Zien hulpverlening snel als agressor

Ongunstig: aanwezigheid psychopathie
Psychopathie

Gebrekkig geweten

Geen empathie

Geen schuldgevoel

Geen schaamte gevoel

Geen lijdensdruk

Kan met LVB gepaard gaan

Maar kan ook met een hoge intelligentie……..
Kenmerken psychopathie:

Niet ontoerekeningsvatbaar

Genetische aanleg

Iemand met sociaal afwijkend gedrag en afwijkende
persoonlijkheidskenmerken (syndroom)

Extreme vorm van antisociale persoonlijkheidsstoornis

Glad en oppervlakkig/niet bang ontmaskerd te worden

Egocentrisch

Pathologisch leugenaar
Cluster B en jullie…

Teams worden gesplitst

Verschillende meningen over wat goed en niet goed is

Empathie is veel moeilijker vol te houden dan bij bijvoorbeeld een
schizofreen iemand (profiel 2&3)

Machteloos makend omdat niemand de sleutel tot de oplossing
heeft

Roept woede, frustratie en angst op

De buitenwereld ervaart het probleem
Tips:
1.
Houdt professionele afstand
2.
Geef duidelijk grenzen aan en wees consequent
3.
Laat een team niet splitsen
4.
Beloof geen dingen die je niet nakomt & Beloof niet te veel
1.
Verdun, een team verdraagt meer dan een individu
2.
Laat een team coachen door GGD/GGZ (dat kan de zorg wel)
3.
Herken je gevoel, zij roepen veel op.
4.
Ga niet anderen beschuldigen van falende interventies
( “de zorg kan niets, de politie doet niets, hij zou eigenlijk
Download