Zorgmedisch cluster

advertisement
Zorgmedisch cluster
Het tweede groeicluster betreft het zorgmedisch cluster. Binnen dit cluster is het project Holland
Health zeer belangrijk. Holland Health is het samenwerkingsverband dat van Noord-Holland Noord
een Centre of Excellence voor innovatieve zorg maakt. Hoogwaardige technologieën als
nanotechnologie en nucleaire geneeskunde verbeteren en vernieuwen de zorg, zoals de ontwikkeling
en productie van isotopen en tracers van NRG en MCA voor de diagnostiek en behandeling van
kanker en hart en vaatziekten. Daarnaast geeft Holland Health een economische impuls aan de regio:
door bundeling van krachten op het gebied van sport, voeding en zorgmedische kennis worden
onderwijs, onderzoek en ondernemerschap in de regio nog verder versterkt en het imago verbeterd.
Nieuwe bedrijven in de medische sector worden aangetrokken, zodat nieuwe werkgelegenheid
ontstaat. Hierdoor groeit Noord-Holland Noord naar een ‘Health Valley’ waardoor ook talenten van
buiten de regio worden aangetrokken. Bij Holland Health zijn 40 partijen uit bedrijfsleven, zorg,
onderwijs en (semi)overheid betrokken.
Download