PowerPoint-presentatie

advertisement
Social return on investment
Marktdag Noord-Holland Noord
2014
Wie?
• José Dohle, Bouwend Nederland
Waarom deze sessie
• Social return groeit
• Onduidelijkheid wat betreft mogelijkheden
• Dialoog opdrachtgever - opdrachtnemer
Werknemers Cao voor de Bouwnijverheid
180
x duizend (per de 1e van de maand)
Ruim 66.000 minder (-39 %)
werknermers t.o.v. januari 2009
170
160
150
140
130
120
110
100
..................................................................
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Bron: APG
Toolkit Noord-Holland Noord
• Bouwblokkenmodel
• Alleen nieuwe kandidaten; niet duurzaam
• Altijd 5% van de aanneemsom
Waardentabel
Amsterdam
•
•
•
•
Groot aanbestedingsvolume
Convenanten
Werkgeversbenadering
Percentage afgestemd op aandeel arbeid in
opdracht
Zaanstad
• Eerst 10% aanneemsom  nu 5%
• Ook Bouwblokkenmodel
• In gesprek over duurzame constructie:
jongeren uit bijstand opleiden
Peter Seinen – directeur SPG Noord-Holland
Het Noord Hollandse infra bedrijfsleven wil graag een
constructieve bijdrage leveren aan social return
Doelstelling:
Het creëren van een win win–situatie voor alle
betrokken partijen
• Aan het werk helpen van mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt.
• Er voor zorgen dat de medewerker niet terug valt in
de oude situatie.
• Het opleiden van vakbekwaam personeel.
Doelstelling social return:
Een bijdrage leveren aan het vergroten van de
arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
Winst werkgever: meer arbeidspotentieel
Winst werknemer: minder werkloosheid
Winst overheid: minder uitkeringen
Een arbeidspool:
Voorschakeltraject van 3 maanden met alle basis
opleidingen met behoud van uitkering.
Na 3 maanden tussendiploma.
Na behalen tussendiploma doorstromen naar
reguliere BBL 2 opleiding.
Na behalen diploma doorstroom naar bedrijfsleven of
vangnet van het SPG.
Convenant met alle Noord Hollandse opdrachtgevers:
Garantie van een minimum instroom
Garantie van een minimum doorstroom
Bedrijven kunnen in overleg met de opdrachtgever
zelf ook kandidaten in de pool brengen.
Voordelen:
De opdrachtgever krijgt opgeleide mensen uit de
uitkering die de overheid geen geld meer kosten.
De opdrachtnemer houdt blijvend de beschikking over
goed opgeleide vakmensen.
Uitdagingen:
Gemeenten kijken over eigen gemeentegrenzen
heen
 Vergaande samenwerking tussen gemeenten en
bedrijven; vertrouwen
 Financieel voordeel pas op de lange termijn

Als we niet samenwerken:
Ontstaan er draaideurconstructies en neemt de
werkloosheid niet af
 Kwaliteit van het personeel zal op den duur omlaag
gaan
 Kosten voor de opdrachtgevers nemen toe,
besteding van de SROI gelden hebben geen blijvend
effect

Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards