SCHOOLBREED PROJECT maart 2011

advertisement
SCHOOLBREED PROJECT
maart 2011
Kenmerken project
Sluit aan bij de belevingswereld
Vakoverkoepelend
Activiteiten in samenwerking
Procesgericht
Doelen Projectwerk
Zelf kennis verwerven
Vergroten zelfstandigheid
Bevorderen zelfwerkzaamheid
Vakkenintegratie
Diverse werkvormen
Uitwisseling van kennis en vaardigheden
Meningsvorming
Differentiatie
Thema 2011
Het erfgoed van
Amsterdam Noord
Titel???
‘De parels van Noordje’
Algemeen Doel
Kinderen maken kennis
met het erfgoed van
Amsterdam Noord
Wat is dat erfgoed van
Noord???
Film: ‘Historie Amsterdam Noord
in vogelvlucht’
Canon van Noord
1. het hoogveen
2. het Oer-IJ
3. de Romeinen
4. de Volewijk
5. hertog Albrecht: Volewijk
ambachtsheerlijkheid
6. Holysloot
7. de Waterlandse Zeedijk
8. De Waterlandse Stedenbond
9. Ransdorp
10. Zunderdorp
11. Schellingwou
12. Buiksloot
13. Durgerdam
14. Nieuwendam
15. De kapiteinshemel
16. De Tachtigjarige Oorlog
17. Rembrandt en het poezel
boerinnetje
18. Elsje aan de galg
19. Doopsgezinden
20. De voetbalclubs
21. Astoria
22. Fokker
23. Scheepvaartmaatschappijen
24. Het Wilhelminadok
25. De Hammen
26. Het Noordhollands Kanaal
27. Het Noordzee Kanaal
28. De meren en de polders
29. De schilderende dokter
30. Volendammers aan het IJ
31. Durgerdammers op een schots
32. De Amsterdamse School
33. Boeyinga, architect
34. Van der Pek, architect
35. Nescio, schrijver
36. Asterdorp
37. De oorlog
38. De Februaristaking
39. De dijkdoorbraken
40. Het Blauwe Zand
41. Het Tolhuis
42. Ketjen
43. Shell
44. De Oranjewerf
45. Het Sluisje
46. De ijsbaan
47. De acteurs en zangers
48. De pont
49. Het katholieke bolwerk
50. De IJtunnel
51. Het ziekenhuis
52. Het eerste stadsdeel met eigen
bestuur
53. Andre Volten
54. Jaap Groen
55. Zo dichtbij en toch
56. De Krijt- en trasmolen
d’Admiraal
57. De Moskee
58. Het Noorderpark
59. De Noordelijke IJ-oever
60. Het Museum Amsterdam-Noord
Wat gaan we doen?
Per 2 leeftijdsgroepen maken we samen
een deelproject rondom één of
meerdere onderwerpen uit de canon
( groep 1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
Waar bestaat een
deelproject uit?
Inleiding
Informatie verzamelen
Op pad, erfgoed beleven
Creatieve les (drama,bevo,muziek e.a.)
Verwerking (powerpoint,werkstuk,film)
Voorbeeld
Krijtmolen d’Admiraal
Verhaal; Oma vertelt…
Wind,werking molen,malen,molens
maken
Bezoek molen
Stenen zoeken,malen,krijt maken,
verven met krijt, cement maken,
metselen
Tentoonstelling, liedjes
Voorstel
Samen werken per leeftijdsgroep aan een
deelproject
Maak een keuze uit de canon van Noord
Zoek informatie en maak een opzet
In de bouwvergaderingen van 11 januari en 3
februari opzet bespreken
Op 14 februari in teamvergadering elkaar
informeren
Waar vind je informatie?
Historisch centrum Amsterdam Noord
Boeken
Website; Buurt en Stad
Stadsdeel (Noordje)
Museum De Noord
Tijdschrift Ons Amsterdam
Stadsarchief
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards