Wedstrijdprogramma 2015

advertisement
Wedstrijdprogramma 2015
HSV ‘t Veentje
Zaterdagcompetitie.
1 25 april
Noord Willemskanaal
Vertrek
Einde
De Punt (zuivering)
06.00
11.00
2
9 mei
Oranjekanaal
Orvelte
06.00
11.00
3
23 mei
Noord Willemskanaal
Oudemolen richting Taarlo
06.00
11.00
4
6 juni
5
20 juni
6
4 juli
7
18 juli
8
1 aug
9
15 aug
Beilervaart
3 brug vanaf Beilen
06.00
11.00
Noord Willemskanaal
Vries – De Punt (tussen de sluizen 3 en 4)
06.00
11.00
e
Noord Willemskanaal
De Punt tegenover Scheepswerf
06.00
11.00
Termunterzijldiep
Nieuwolda bij brug Scheve klap
06.00
11.00
Noord Willemskanaal
Taarlo richting Oudemolen
06.00
11.00
Kieldiep
Zendmast
06.00
11.00
10 29 aug
Beilervaart
3e brug vanaf Beilen
06.00
11.00
11 12 sep
Bargermeerkanaal
Oranjedorp
06.00
11.00
12 26 sep
Noord Willemskanaal
De Punt tegenover Scheepswerf
06.30
11.30
13 10 okt
Grevelingskanaal
Menweg brug richting Bareveld
07.00
12.00
Avondcompetitie
Van
Tot
18.00
21.00
Menweg brug richting Annerveenschekanaal
18.00
21.00
Oudemolensebrug – Heidenheim
18.00
21.00
Vries – de Punt (tussen de sluizen 3 en 4)
18.00
21.00
Grevelingskanaal
Menweg brug richting Bareveld
18.00
21.00
Noord Willemskanaal
Vriezerbrug richting Groningen
18.00
21.00
Beilervaart
3 brug vanaf Beilen
18.00
21.00
1
28 april
Noord Willemskanaal
2
12 mei
Grevelingkanaal
3
26 mei
Noord Willemskanaal
4
9
Noord Willemskanaal
5
23 juni
6
7 juli
7
21 juli
juni
De Punt tegenover Scheepswerf
e
Woensdagmiddag competitie
1
8 april
Afleidingskanaal
Loon (vanaf stuw naar weg Assen Loon)
2
3
22 april
Noord Willemskanaal
Taarlo richting Oude Molen
6 mei
Noord Willemskanaal
De Punt ( zuivering )
4
20 mei
Noord Willemskanaal
De Punt (scheepswerf)
5
3 juni
Veendam Musselkanaal
Stadskanaal samenkomst Onstwedderbrug
6
17 juni
Grevelingkanaal
Schutsluis richting Annerveenschekanaal
7
1
8
15 juli
juli
9
Noord Willemskanaal
Vries – De Punt ( tussen de sluizen 3 en 4 )
Dr. Hoofdvaart
Assen (Faber pallets)
29 juli
Noord Willemskanaal
Vriezerbrug richt. Heidenheim
10 12 aug
Noord Willemskanaal
De Punt (tegenover scheepswerf)
11 26 aug
Noord Willemskanaal
De Punt (achter de zuivering)
12 9 sept
Grevelingkanaal
Menweg sluis richting Annerveenschekanaal
13 23 sept
Noord Willemskanaal
Taarlosebrug richting Splitsing
14
Grevelingskanaal
Menweg sluis richting Annerveenschekanaal
7 oktober
Jubileumwedstrijd
19 september
Veendam
vertrek 7.00 uur vanaf de Oelenboom vissen tot 12.00 uur gezellige afsluiting bij Jimms
Kampioenschap Aa en Hunze
Senioren:
zondag 6 september van 08.00 tot 12.00 uur.
Bestuursleden:
Voorzitter,
T.J. IJpma, Parkstraat 143, 9611 CJ Sappemeer
0598-390486
06-20667001
Secretaris,
J. Pepping, Landspoelen 25, 9461 CA Gieten
0592-262718
06-52570361
Penningmeester,
F. Bruining, Landspoelen 4, 9461 CB Gieten
0592-263460
06-53394893
Lid,
J. Speelman, Asserstraat 19, 9451 AA Rolde
0592-261061
06-53271955
Lid,
R. Lanting, Meertensweg 51, 9511 PW Gieterveen
0599-851908
06-12100646
Wedstrijdreglement.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering.
De wedstrijden worden op nummer vervist.
Puntentelling: er wordt gevist op gewicht.
Alle maatse vis telt m.u.v. snoek, snoekbaars, paling.
Het is toegestaan ondermaatse baars aan te bieden ter weging (gesloten tijd 1 april t/m 31mei).
Hengelkeuze is vrij. Er mag gevist worden met een hengel met een enkelvoudige haak.
Bij inlevering van 2 of meer dode/ondermaatse vissen volgt diskwalificatie.
De vis dient levend ter weging te worden aangeboden.
Het in bezit/gebruik hebben van gekleurd voer/maden is verboden, evenals verse de vase.
Advies m.b.t. afmeting leefnet lengte 2,50 meter, diameter minimaal 40 cm
De vis wordt ter plaatse bij de visser gewogen, het leefnet verplaatsen met vis erin is verboden.
Bepaalde vissen hebben een wettelijke maat, raadpleeg hiervoor de “Lijst van viswateren” behorend bij de Vispas.
Woensdagmiddagcompetitie, afspraken.
Aanwezig zijn om 12.45 uur bij het wedstrijdwater.
Stoppen om 16.30 uur, vis wegen bij de visser.
Er mag geruild worden, graag melden voor vertrek.
Prijzen, 6 wedstrijden mee rollade, 12 wedstrijden mee vleespakket.
De eerste 6 van de competitie, minimaal 8 wedstrijden, ontvangen een rollade.
Belangstellenden die niet over eigen gemotoriseerd vervoer beschikken, kunnen zich melden bij de Organisatie.
Gaarne melden bij de organisatie indien je niet mee gaat of later komt dit i.v.m. de loting om 12.45 uur.
Inleg per wedstrijd 2,50 euro.
Jacob Martens, Asserstraat tel. 262399 of Jan Martens tel. 262853.
Zaterdagcompetitie
Vertrek vanaf de Oelenboom, parallelweg voor Gemeentewerken/Brandweerkazerne.
De nummers 1 t/m 4 ontvangen per wedstrijd een prijs.
Voor het eindklassement tellen de hoogste 8 klasseringen.
Men moet 8 wedstrijden hebben gevist om voor eindklassement mee te doen.
Iedereen die 8 wedstrijden heeft gevist ontvangt een vleespakket
Voor de winnaar van deze competitie, min. 8 wedstrijden meegevist, is er een wisselbeker.
Onderlinge afstand 30-35 meter.
Inleg per wedstrijd 3,00 euro.
Avondcompetitie
Samenkomst bij het viswater, aanwezig om 18.00 uur.
De nummers 1 t/m 4 ontvangen per wedstrijd een prijs.
Voor het eindklassement tellen de hoogste 4 klasseringen.
Men moet 4 wedstrijden hebben gevist om voor eindklassement mee te doen.
Voor de winnaar van deze competitie, min. 4 wedstrijden meegevist, is er een wisselbeker.
Onderlinge afstand 30-35 meter.
Inleg per wedstrijd 3,00 euro.
Afspraak zaterdag en avond:
Iedere deelnemer wordt op het aanvangstijdstip verwacht, dit i.v.m. het uitzetten van het traject. Van deelnemers die niet tijdig
aanwezig kunnen zijn wordt verwacht dat ze dit van te voren melden zodat er plekken gereserveerd kunnen worden. Melden bij
een der Bestuursleden.
Voorwaarden Federatie.
De in de landelijke & federatieve lijst van viswateren, incl. aanvullingen zijn ook voor deze wedstrijden van toepassing.
Deelname op eigen risico. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzien beslist het Bestuur.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards