Klik hier om het VVE document te openen of te downloaden

advertisement
VVE: Voor- en vroegschoolse educatie
In de groepen 1 en 2 werken wij vanaf het schooljaar 2015-2016 met
de nieuwste methode van Schatkist.
Deze methode staat voor leuk en interactief spelen, leren en
ontdekken. Een eigentijdse manier van leren zonder dat je het in de
gaten hebt en waar vooral de kleuters ook nog kleuter mogen zijn.
Alle ontwikkelingsgebieden komen spelenderwijs aan bod. Van
motoriek tot creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling.
En van wereldoriëntatie tot rekenen.
Bij ieder ontwikkelingsgebied zijn er extra activiteiten, speciaal voor
kinderen die ergens moeite mee hebben, maar ook voor de kinderen
die al wat meer uitdaging aankunnen.
Voor de kinderen van wie het Nederlands niet de moedertaal is, biedt
de methode ruime mogelijkheden, waaronder pre-teaching,
woordkaarten, digitale prentenboeken en extra activiteiten (in de
schakelklas).
Bij de methode hoort een pop, genaamd Pompom.
Pompom is de centrale figuur in de methode en het vriendje van de
kleuters.
Wij werken aan de hand van thema’s. Deze thema’s variëren jaarlijks
en worden afgestemd met de Venser en de twee peuterspeelzalen in
Diemen-Zuid.
Schatkist is het hart van de doorgaande lijn tussen Puk en Ko
(peuterspeelzaal) en de leesmethode in groep 3 (Veilig Leren Lezen).
Als u meer informatie over Schatkist wilt hebben, kunt u altijd even
een afspraak maken met de groepsleerkracht van uw kind.
Download