Inventarisatie interesse voor `4-dagen werken`

advertisement
Inventarisatie interesse voor ‘4-dagen werken’
In de nieuwe Cao Metalektro is de mogelijkheid geopend tot 4 dagen werken bij voltijdsdienstverband. Dat
scheelt dan geen inkomen. Graag willen wij weten wie geïnteresseerd zijn in deze mogelijkheid, zodat wij
hiermee rekening kunnen houden, onder meer bij de eventuele vaststelling van het ADV-rooster voor 2014.
1.
Overweegt u gebruik te maken van de mogelijkheid van werken in 4 dagen?
2.
Voor welke duur wilt u dit ‘4 dagen werken’ doen?
Structureel
enkele jaren
voor 2014
3.
Welke tijdsbronnen wilt u daarbij inzetten
ADV
Vakantiedagen
Oudere vakantierechten
Seniorendagen
Toeslagen in tijd en compensatie voor overwerk (gesteld dat directie die ruimte biedt)
4.
Heeft u een voorkeur voor een bepaalde vrije dag in de week?
Ja beslist, namelijk ……………..
Jawel, maar dat is bespreekbaar ………….
Daar kan ik flexibel in zijn
5.
Naam : ……………………… (niet verplicht)
6.
Functie: ………………………
7.
Afdeling: ………………………
Svp ingevuld retourneren aan de Ondernemingsraad.
Download