RELATIE HOROSCOOP van LIZ GREENE Relatie horoscoop

advertisement
RELATIE HOROSCOOP
Een psychologische analyse
van LIZ GREENE
Relatie horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
Nr. 100320008.001
Aries Astro-Services
Plaat 2, 1261 LH Blaricum
Tel/Fax 035-6424554 E-mail [email protected]
Copyright Liz Greene, Astrodienst AG and Astrodienst AG
Astrologische interpretatie en tekst
van Liz Greene
Programmering
van Alois Treindl
Illustraties
Elisabeth Walder
Version 2.5 2-Feb-2010
Aries Astro-Services
Plaat 2, 1261 LH Blaricum
Tel/Fax 035-6424554 E-mail [email protected]
Copyright Liz Greene, Astrodienst AG and Astro*Intelligence AG.
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
INHOUDSOPGAVE
I. Inleiding
De alchemie van de relatie
II. Wat u samenbrengt
Een eerste blik * Een gemeenschappelijke realistische kijk op de
wereld
Gevoelens en hartstochten * Een gevoel van veiligheid * Elkaar
werkelijk graag mogen * De rol van verlosser
Het mentale * Pas op: ontvlambaar materiaal * Eerbare bedoelingen
Uitdaging en conflict * Cursus gewichtheffen * Geheime
machten * Angst om te verdrinken * In de teugels * Een
strakgespannen veer
III. De essentie van uw relatie
Uw relatie als een onafhankelijk wezen * Een romantisch geaarde
relatie * Spiegeltje spiegeltje aan de wand * De duistere
dimensie van de liefde
Uw relatie en uzelf * Uw gevoelens en hartstochten worden geraakt * Bevrediging * Leven in een broeikas * Uw creatieve
expressie wordt geprikkeld * Klein paradijs * U wordt geraakt
op diep niveau * Heilzame ontmoetingen * Vluchten kan niet
meer * Harde waarheden
Uw relatie en uw partner * De gevoelens van uw partner worden
ook diep geraakt * Zomerzon * Volwassen worden * Intieme
uitstraling * Uw partners creatieve gaven worden geactiveerd *
Grenzen vervagen * De hoorn des overvloeds * Sterke effecten
op het innerlijk van uw partner * De harde leerschool van de liefde
syn pair_holl2100320008.001
3
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
IV. Welke diepere lagen de relatie in u activeert
Basisstructuur van de relatiepatronen binnen uzelf * Een sombere
visie * De eenzaamheid van de lange-afstandsloper
Basisstructuur van de relatiepatronen bij uw partner * Hartstocht
en vrijheidsdrang * Intimiteit versus onafhankelijkheid
V. Tot slot
Appendix
Het uitgangspunt van de relatiehoroscoop * Astrologische techniek * Literatuur
4
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
HOOFDSTUK I
INLEIDING
De alchemie van de relatie
"De ontmoeting van twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee verschillende chemische substanties: vindt er een verbinding plaats, dan zijn ze beide veranderd."
- C.G. Jung
Als we een taart willen bakken, wegen we eerst de juiste hoeveelheden van de afzonderlijke ingrediënten af - bloem, boter, eieren,
suiker, melk. Als deze dan op een bepaalde manier worden gemengd
en bij een bepaalde temperatuur worden gebakken, ontstaat er iets
volkomen nieuws. De chemische samenstelling van de ingrediënten
heeft zich onherroepelijk gewijzigd. De taart ruikt anders, oogt anders en smaakt anders dan elk van de afzonderlijke ingrediënten die
we er vóór het bakken hebben ingedaan. En door een wonderbaarlijk proces, dat een scheikundige misschien wel zou kunnen verklaren maar dat de bakker van de taart zelf meestal niet begrijpt,
heeft er een verandering plaatsgevonden die wel tovenarij lijkt.
Sommige ingrediënten geven, op de juiste wijze verwerkt, een verrukkelijk resultaat. Bij andere ingrediënten is het resultaat weliswaar te eten, maar niet echt bijzonder. En bij weer andere, die in het
kookboek misschien fantastisch klinken, krijg je een van die misbaksels die je doen besluiten de volgende keer maar liever een ander
recept te proberen. En het is nog wonderlijker dat de een de ene
taart heerlijk vindt en de andere vreselijk, terwijl het bij andere
mensen weer net andersom is - en niemand weet eigenlijk precies
waarom.
Relaties tussen mensen zijn nog veel raadselachtiger dan wat er
in de oven met een taart gebeurt. Een scheikundige kan nog veranderingen waarnemen in de moleculaire structuur van eieren en
bloem, maar een psycholoog zal onze interactie met anderen nooit
tot een wetenschappelijke formule kunnen terugbrengen. In de kern
van iedere relatie leeft een groot mysterie. Nooit zullen we volledig
kunnen verklaren waarom we nu juist met deze ene persoon samen
zijn en niet met die andere. Toch is het principe in wezen hetzelfde
als bij het taartbakken. Men neme als ingrediënten twee afzonderlijke mensen. Men voege ze samen in de mengkom van een intieme
relatie. Men voege er nog een snuf intellectuele uitwisseling bij, alsmede de druk van de tijd en de dagelijkse gang van zaken, dan nog
syn pair_holl2100320008.001
5
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
een scheut idealisme en een mespunt inspiratie, men roere nog eenmaal krachtig en zette het geheel in de oven -de oven van seksuele
verlangens, emotionele behoeften, conflicten - , en door een wonderbaarlijke alchemie ontstaat er dan een nieuw wezen, met een eigen
levenskracht, intelligentie en visie, en een eigen identiteit, die volkomen anders is dan de beide mensen die het hebben voortgebracht:
uw relatie.
Nog raadselachtiger is het effect dat dat nieuwe wezen heeft op
het karakter en de ontwikkeling van de betrokken personen. Op zijn
best laat het transformerende effect van de relatie de beide personen
groeien en bloeien. Op zijn slechtst lijden beiden eronder. Ook kan
de relatie voor de ene partner heel gezond zijn, terwijl de ander hem
weliswaar aangenaam kan vinden, maar er niet wel bij vaart.
Sommige mensen brengen het slechtste in ons naar boven, andere
mensen het beste. En dat hoeft niet per se verband te houden met
hoe een partner ons behandelt. Bepaalde zwakheden kunnen ons bij
de ene persoon met medelijden vervullen, terwijl we voor diezelfde
zwakheden bij een ander alleen maar minachting of woede kunnen
voelen. In de ene relatie kunnen we onze talenten en vaardigheden
helemaal uitleven, terwijl ze in een andere relatie maar niet aan bod
lijken te komen, ook al onderneemt in geen van beide gevallen de
partner daadwerkelijk iets om ons te stimuleren of tegen te werken.
Soms kan zelfs een diepe liefde tussen twee mensen niet voorkomen
dat het zelfvertrouwen en het enthousiasme bij de een of bij allebei
geleidelijk aan wordt ondermijnd. Soms blijven mensen die nooit
goed bij elkaar hebben gepast en elkaar ongelukkig maken op raadselachtige wijze hun hele leven bij elkaar. Anderen worden onverklaarbaar uit elkaar gedreven, ook al hebben ze nog zoveel gemeen,
zijn ze nog zo diep aan elkaar gehecht en proberen ze nog zo oprecht om de relatie in stand te houden. Veel relaties mislukken door
onbedoelde destructieve daden van beide partners, terwijl inzicht en
gemeenschappelijke inspanning de relatie hadden kunnen redden of
zelfs radicaal veranderen. Ook zijn er veel relaties die ondanks zulke
inzichten of inspanningen op onverklaarbare wijze gewoon niet werken. Elke relatie bestaat uit talrijke "ingrediënten", bewuste en onbewuste. Hoe diepgaand we onszelf en onze partner ook analyseren,
soms zullen we moeten accepteren dat er in onze relatiepatronen een
grotere of hogere intelligentie aan het werk is. Wat echter ook de
aard en het verloop van een relatie moge zijn, als er - zoals Jung het
uitdrukt - "een verbinding plaatsvindt", zullen beide mensen daarna
nooit meer zijn als voorheen.
6
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
HOOFDSTUK II
WAT U SAMENBRENGT
Wanneer we ons tot iemand aangetrokken voelen, is dat zelden zo
simpel als we ten tijde van de eerste fascinatie wellicht menen. Misschien bewonderen we iemands knappe gezicht, diens gevoelvolle
blik, mooie lijf of gracieuze manier van bewegen. Of we voelen ons
aangetrokken tot het gevoel voor humor van die persoon, de intelligentie, de persoonlijke uitstraling of het zelfvertrouwen. Maar wat
we ook van die ander het eerst ervaren, het is slechts het topje van
een heel grote en veelgelaagde ijsberg. U en Maxima zijn twee afzonderlijke individuen, twee volkomen verschillende "scheikundige
eenheden" en elk van u brengt een eigen persoonlijkheid binnen in
de alchemie van uw relatie, met eigen unieke gaven, eigenschappen
en conflicten. Maar wat is nu de bijzondere aantrekkingskracht?
Wat heeft u samengebracht? George Bernard Shaw, die aan het eind
van zijn leven heel cynisch stond tegenover relaties, heeft verliefdheid eens omschreven als de misplaatste overtuiging dat de ene persoon werkelijk van de ander verschilt. De meesten van ons zullen het
daarmee niet eens zijn, tenzij we door slechte ervaringen diep en
misschien wel ziekelijk verbitterd zijn geraakt. Mensen zijn immers
uniek en niet onderling inwisselbaar. Tussen u en Maxima bestaat
een unieke wisselwerking. Op sommige gebieden begrijpt u elkaars
aard misschien instinctief en past u goed bij elkaar. En daarom
voelen we ons vaak ook aangetrokken tot die ander: die lijkt datgene
te belichamen wat we het meest bewonderen en nodig hebben. Toch
zal er in uw relatie, zoals in alle relaties, naast aantrekkingskracht
onvermijdelijk sprake zijn van wrijvingen en tegenstellingen, en
moeten u en uw partner zich neerleggen bij een zekere mate van
aanpassing en compromis om als paar te kunnen functioneren. En
op een dieper niveau kunt u bij elkaar uitermate gevoelige onbewuste zaken raken, zodat er emoties en reacties loskomen die u beiden verbaasd doen staan. "Maar dat heb ik nooit van haar geweten," zegt u later misschien. Of misschien wist u het eigenlijk wel,
maar was uw instinctieve weten in de roes van het eerste begin op de
achtergrond geraakt.
Een eerste blik
We zullen eerst kijken naar wat u bij elkaar heeft gebracht. In dit
eerste overzicht ziet u misschien dat u wordt aangetrokken door een
temperament dat u al eerder in andere relaties bent tegengekomen.
Dat komt omdat wij allemaal in de ander datgene zoeken waarvan
we het gevoel hebben dat we het zelf missen, en als de ene relatie
syn pair_holl2100320008.001
7
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
ons dat niet heeft kunnen geven, zullen we het in de volgende relatie
opnieuw zoeken. Maar de band met uw partner is uniek, want u en
Maxima zijn individuen met een wisselwerking die u alletwee uiteindelijk sterk kan veranderen.
Een gemeenschappelijke realistische kijk op de wereld
U bent beschaafd en realistisch. U hecht veel waarde aan verstandelijkheid, duidelijkheid en een gezonde relatie met de stoffelijke wereld. Daarom zult u zich waarschijnlijk uitstekend thuis
voelen bij de eveneens praktische instelling en levendige geest van
uw partner. U kunt elkaar op mentaal gebied geweldig stimuleren.
Waarschijnlijk houdt u er veel gelijke opvattingen op na over integriteit, rechtvaardigheid en hoffelijkheid in de omgang met anderen.
Ook heeft u allebei behoefte aan veel stabiliteit en structuur in uw
leven. U kunt elkaar tot grote steun zijn om uw relatie van een degelijke basis te voorzien, zowel wat de materiële doeleinden op lange
termijn betreft, als in de details van het dagelijks leven. Wel is het zo
dat u en Maxima ook dezelfde remmingen en hetzelfde onvermogen
hebben om u kwetsbaar op te stellen. Ook kunt u het allebei wat
moeilijk vinden om vertrouwen te stellen in zaken die met verbeelding en intuïtie verband houden. Het kan zijn dat u allebei soms
stilletjes zou willen dat de ander wat openlijker met gevoelens naar
buiten kwam zodat u zelf ook wat meer kon ontdooien.
Omdat u in veel opzichten op elkaar lijkt, voelt u elkaar intuïtief
aan, vooral in zaken die te maken hebben met geld, veiligheid en uw
plaats in de maatschappij. Maar teveel overeenkomst kan soms
negatief werken en een verlangen naar meer uitdaging oproepen. Die
uitdaging zult u dan moeten zoeken op het creatieve vlak, in vriendschappen of, en dat is misschien nog het beste, in uzelf, zodat u uw
partner niet opzadelt met de plicht u datgene te verschaffen wat u
zelf niet van nature in huis heeft. Wel is het raadzaam dat u beiden
heel eerlijk bent tegen uzelf. Uw onbewuste jaloezie op de moeiteloze wijze waarop uw partner omgaat met aardse zaken kan u
namelijk ongewild kritisch en bevoogdend maken. En haar onbewuste jaloezie op uw verbeeldingskracht en creatief denken kan haar
soms wat al te sceptisch en afwijzend maken.
2. Gevoelens en hartstochten
De invloed die u en Maxima op elkaar hebben wordt het duidelijkst zichtbaar in de manier waarop u elkaars emoties en begeertes
aanwakkert. Een dergelijke activering van hartstocht en gevoel hoeft
8
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
niet altijd aangenaam of harmonieus te zijn. Maar zelfs als er sprake
is van conflict, geeft dat uw relatie wel kracht en energie.
Een gevoel van veiligheid
U voelt waarschijnlijk veel warmte en genegenheid voor
Maxima, met name voor de sterke en zelfbewuste wijze waarop zich
laat zien aan de buitenwereld. De persoonlijkheid waar zij naar
streeft vindt bij u een sterke weerklank, en maakt dat u haar steun en
geborgenheid wilt bieden. Het is een wisselwerking die u bij tijd en
wijle heel dicht tot elkaar brengt, zodanig zelfs dat u een van die
paren zou kunnen worden waarbij de partners op elkaar gaan lijken,
tot in hun kleding en manieren en gewoonten toe. Het gevoel van
veiligheid en zekerheid dat u uw partner geeft zal waarschijnlijk ook
een intens soort genegenheid creëren, zowel geestelijk als lichamelijk. Uw loyaliteit en bereidheid zich in te zetten voor hen die u na
staan geven haar het gevoel als individu effectiever te functioneren,
en aantrekkelijker en begerenswaardiger te zijn. Het gevoel van
warmte en genegenheid dat u bij elkaar oproept is een van de
plezierigste kanten van uw relatie.
Elkaar werkelijk graag mogen
Een van de sterkste elementen in de aantrekkingskracht tussen u
en Maxima is haar liefde en bewondering voor uw realisme, geduld
en sterke verantwoordelijkheidsgevoel, die worden beantwoord door
uw eigen gevoelens van mildheid en loyaliteit voor haar. Uw beschermingsdrang en warme gevoelens voor de aangeboren romantische instelling en gevoelswarmte van uw partner, geven haar meer
zelfvertrouwen en zelfachting. En haar duidelijke lichamelijke waardering voor u en haar begrip voor uw eigen waarden geven u het gevoel dat u gewaardeerd wordt en bijzonder bent, meer ècht ook op
de een of andere manier. Deze sterke aantrekkingskracht tussen u
beiden maakt dat u de ander het beste wil geven van uzelf. Waarschijnlijk is er sprake van veel romantiek tussen u. Maar deze geïdealiseerde kant van uw relatie is in feite wel stevig verankerd in
uw beider wezen, en niet in een of andere sprookjesfantasie. Samen
voelt u zich geliefder, liefhebbender en vitaler.
De rol van verlosser
U heeft waarschijnlijk sterk geïdealiseerde gevoelens over hetgeen uw partner voor u symboliseert -een sterk, stabiel en wijs
iemand die goed overweg kan met de wereld der dingen. Zij belichaamt voor u alles wat u graag zou willen worden. Dit intense
syn pair_holl2100320008.001
9
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
verlangen kan u ertoe brengen zich te gedragen als een kameleon in
poging dat te worden wat zij wil, om haar maar niet kwijt te raken.
Maxima heeft op haar beurt waarschijnlijk sterke gevoelens van loyaliteit, edelmoedigheid en bescherming voor u, alsof zij aanvoelt dat
zij voor u een bron van energie en zingeving vormt. Maar er schuilt
ook iets zweverigs, iets ongrijpbaars in uw band waardoor u zich bij
tijd en wijle hevig gedesillusioneerd en teleurgesteld kunt voelen.
Misschien laat uw partner zich wat al te veel het hoofd op hol brengen door de bijzonder romantische wijze waarop u haar het hof
maakt. Misschien heeft zij te weinig oog voor de enorme kwetsbaarheid en onbewuste jaloezie die, naast de liefde die u voor haar voelt,
achter een dergelijke houding schuilgaat.
Als u te krampachtig probeert de een of andere onwerkelijk perfecte liefdesrol te spelen in de hoop haar daarmee aan u te binden,
bestaat de kans dat u haar vanuit een gevoel van woede of mislukking teleurstelt of bedriegt. En als zij te verliefd wordt op de gevoelens van kracht en zelfvertrouwen die u met uw geïdealiseerde
liefde in haar wakker roept, kan zij tot de ontdekking komen dat zij
verstrikt raakt in de rol van verlosser, ten koste van haar eigen werkelijke behoeften. Er is als het ware sprake van een soort mist of
verwarrende vaagheid die soms als een sluier over het gevoelsleven
van u beiden ligt. Vaak gaat het ook om bovenmenselijke verwachtingen die uiteindelijk alleen maar tot teleurstelling kunnen leiden.
Als u echter kunt leren elkaar met meer realisme te benaderen, kunt
u Maxima een bijzonder aangrijpende en onbaatzuchtige liefde
schenken. En zij kan u op haar beurt de kracht schenken van haar
unieke persoonlijkheid, als bron van steun en inspiratie.
3. Het mentale
U en Maxima hebben een dynamische uitwerking op elkaar. Niet
alleen omdat uw gevoelens en hartstochten worden aangewakkerd,
maar ook omdat de relatie u beiden stimuleert en verruimt op het
verstandelijke en geestelijke vlak. Een dergelijke intellectuele,
spirituele en creatieve stimulans kan soms wel eens een aantasting
van reeds bestaande opvattingen betekenen, en dat kan tot meningsverschillen en conflicten leiden. Maar uiteindelijk betekent het dat u
elkaars begrip en visie verruimt, en dat er bij elk van u talenten en
vaardigheden tot ontwikkeling kunnen komen die in het verleden niet
of nauwelijks aan bod zijn geweest.
10
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
Pas op: ontvlambaar materiaal
De aantrekkingskracht tussen u en uw partner is hartstochtelijk en
intens. Maar omdat er ook sprake is van sterke concurrentiegevoelens en de neiging woede in elkaar op te wekken, zal alles niet
altijd van een leien dakje gaan. Uw pragmatisme en gezond verstand
wekken in uw partner de begeerte u te "veroveren" in de trant van de
hoofse ridderlijkheid. Haar aangeboren hoffelijkheid, charme en
terughoudendheid brengen op welhaast gestileerde wijze loyaliteit
en grootmoedigheid in u naar boven. Maar de wederzijdse bewondering bevat ook elementen van sterke onderlinge jaloezie en wedijver,
want u brengt in elkaar ook de wens om nummer één te zijn naar boven. U begeert elkaar niet alleen, u wilt de ander wòrden. Daarom
zult u weleens in wilsconflicten verzeild raken, wat tot heftige
scènes kan leiden. De een zal de ander misschien beschuldigen te
drammerig te zijn, te overheersend en te gelijkhebberig - iets wat op
dat moment waarschijnlijk voor u beiden geldt. Maar ondanks de
bommen en granaten die bij tijd en wijle rond zullen vliegen, geven
u en Maxima elkaar veel energie en inspiratie. In elkaars gezelschap
zult u zich waarschijnlijk veel actiever, creatiever en avontuurlijker
voelen.
Eerbare bedoelingen
Uw partner kan u met gevoelens van grote warmte en edelmoedigheid vervullen. U heeft op uw beurt een verruimend en inspirerend effect op haar karakter en op wat zij van het leven wil. U
voelt zich niet alleen aangetrokken tot haar fysieke en gevoelskant,
maar ook tot haar geest en verbeeldingskracht. Haar behoefte om
dromen om te zetten in tastbare vormen is iets waardoor u veel
medeleven en begrip voor Maxima voelt, en de wens haar het beste
van uzelf te schenken. Samenzijn met haar maakt u in eigen ogen
een beter iemand, omdat u zoveel kan bieden. Uw partner voelt zich
op haar beurt echt en bijzonder vanwege het diepe meegevoel en de
verbeeldingskracht die u haar geeft. Uw band is heel romantisch,
avontuurlijk en op het overdrevene af, met veel eergevoel en hoge
idealen. U staat beiden misschien wel eens verbaasd dat u zich zoveel inspanningen en opofferingen kunt getroosten om de idealen
van de relatie niet in gevaar te brengen.
4. Uitdaging en conflict
Zoals uit de uitleg hierboven blijkt, hebben u en Maxima in veel
opzichten een positief en stimulerend effect op elkaar. Zelfs als er
sprake is van wrijving, is dat eerder prikkelend dan drukkend. Maar
syn pair_holl2100320008.001
11
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
in elke relatie is ook sprake van dieperliggende niveaus. De onbewuste wisselwerking tussen twee mensen kan heel anders zijn dan
wat ze bewust ervaren. Men zou kunnen zeggen dat u in de huiskamer openlijk een toneelstuk opvoert, maar dat er in de kelder nog
een heel ander, veel verontrustender drama plaatsvindt - waarvan
dan af en toe de zwaveldampen langs de keldertrap omhoog komen
drijven om de activiteiten daar in de war te schoppen. De onbewuste
angsten en afweermechanismen die u bij elkaar oproept, kunnen bij
tijd en wijle naar de oppervlakte van uw gezamenlijk bestaan komen
en daar pijnlijke problemen veroorzaken die u aanvankelijk misschien niet begrijpt. Maar als u bereid bent de motieven en gevoelens te verkennen die onder uw dagelijks bewustzijn leven,
kunnen deze conflicten bij u allebei tot meer inzicht, groei en medeleven leiden.
Cursus gewichtheffen
Uw partner roept tamelijk tegenstrijdige gevoelens in u wakker.
Er is zeker sprake van aantrekking en bewondering, en van sterk beschermende gevoelens voor haar die maken dat u haar wilt steunen,
helpen en leiden. Maar ook voelt u zich vermoedelijk, al of niet bewust, schuw of onbeholpen bij haar in uw ogen zoveel grotere
spontaniteit. Er zit ook iets van de liefhebbende ouder en het begaafde en aanbeden kind in uw wisselwerking met Maxima. Het is
een ingewikkelde mengeling van liefde en afgunst, bescherming en
kritiek. Het is mogelijk dat u het weggestopte kind in uzelf op uw
partner projecteert. Op de een of andere manier herinnert zij u aan
wat u graag had willen zijn, en aan de oude kwetsuren en teleurstellingen uit uw vroege kindertijd die u daarvan hebben weerhouden.
Door uw partner steun en geborgenheid te bieden probeert u tegelijkertijd uw eigen wonden te helen. Die geborgenheid en genezing
kunnen een diepe en blijvende band tussen u scheppen. Maar uw
remmingen kunnen u ook tot afwerend, veeleisend of ongewild
kritisch gedrag drijven. U kunt uw partner een sterk gevoel van
stabiliteit en kracht geven, en dat kan haar behoefte aan tastbare
prestaties meer vorm en inhoud geven. Maar er kunnen ook tijden
zijn dat u zelf graag kind wilt zijn, en even niet de rol wilt spelen
van de wijze ouder die op alles een antwoord heeft.
Geheime machten
Onder het oppervlak van de aantrekkingskracht tussen u en uw
partner schuilen kwesties van macht en rauwe emotie, al zullen deze
zaken in het beginstadium van uw relatie vermoedelijk nog niet naar
boven komen. Aanvankelijk zult u als door een magneet tot elkaar
12
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
worden aangetrokken. Misschien heeft u het gevoel dat het lot u
voor elkaar heeft bestemd, alsof u op de een of andere manier aanvoelt dat de ander uw leven ingrijpend gaat veranderen. U wordt
aangetrokken tot een emotionele diepte en intensiteit in Maxima die
u hevig boeit. Maar de kracht van de emotionele en seksuele begeerte die u voelt, brengt eerdere ervaringen van begeren en
teleurgesteld worden in u boven. Daarom komt u naarmate de relatie
zich verder ontwikkelt steeds afwerender en kritischer tegenover
haar te staan. U bent wellicht bang door haar overspoeld te worden
(terwijl u in feite bang bent om overspoeld te raken door uw eigen
gevoelens). Ook kunt u verzeild raken in een stille machtsstrijd om
de relatie in uw greep te krijgen.
Uw angst op het gebied van zekerheid en veiligheid - met name
op materieel gebied -kunnen u de kracht van uw partner en haar persoonlijkheid doen overschatten, omdat u het gevoel heeft de
zwakkere te zijn. Zij is waarschijnlijk bijzonder gevoelig voor uw
angsten, en heeft een welhaast griezelig vermogen om die op het
spoor te komen. Hoe u zich ook probeert in te dekken, u kunt zich
niet echt beschermen tegen een directe en intense emotionele confrontatie. Uw partner koestert intense en bezitterige gevoelens voor
u, en voelt zich zelf misschien ook niet prettig bij de intensiteit
ervan. In plaats van verzeild te raken in eindeloze machtsconflicten
die u beiden kunnen schaden, zou het beter zijn als u eerlijker kon
zijn tegenover elkaar over uw kwetsbaarheid en uw angst dat de
ander macht over u uitoefent. Want er schuilt zo'n vermogen tot diep
meegevoel, inzicht en genezing in uw band dat iedere poging de
moeite waard is voor zo'n rijke oogst.
Angst om te verdrinken
U leeft waarschijnlijk sterk mee met uw partners onzekerheden
over succes en materiële zekerheid, en u heeft een bijna griezelig
vermogen om door haar harnas heen haar innerlijke angsten te zien.
U voelt zich aangetrokken tot haar krachtige en beheerste kanten.
Die geven u een gevoel van veiligheid en geborgenheid, terwijl zij
behoefte heeft aan uw begrip en meegevoel voor haar zwakke kanten zodat ze zich minder alleen voelt. Maar misschien moet Maxima
ook inzien dat ze zich bedreigd kan voelen door u met uw bijna
paranormale inzicht in haar. Ze hunkert weliswaar naar dergelijk begrip en mededogen, maar datzelfde begrip kan haar ook een onbehaaglijk en weerloos gevoel bezorgen, waarop ze op u kan reageren
met koele afwijzing of vernietigende kritiek. U kunt elkaar geweldig
steunen en helpen. Wat echter voor u een doodgewoon aspect van
uw liefde voor Maxima is, lijkt voor haar, door het gemak waarmee
syn pair_holl2100320008.001
13
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
u door haar pantser heenbreekt, angstaanjagend onverklaarbaar. Als
u deze wisselwerking tussen u positief wilt gebruiken, zal zij waarschijnlijk moeten leren accepteren dat u van haar houdt om haar
gaven én tekortkomingen.
In de teugels
In de aantrekkingskracht tussen u beiden schuilt een complex
element dat problemen kan geven, maar ook tot dieper inzicht en begrip bij u en uw partner kan leiden. U en Maxima zijn in staat elkaars afweer te doorbreken, en zo oud zeer en minderwaardigheidsgevoelens te raken die uit de kindertijd stammen, en die u beiden ongetwijfeld goed had weggestopt onder beter functionerende aspecten
van uw persoonlijkheid. Daardoor kunt u snel geïrriteerd en overgevoelig op elkaar reageren, alsof u er eigenlijk niet op durft te vertrouwen dat de ander het goed met u voor heeft. Waarschijnlijk zal
uw trotse zelfbeheersing uw partner vroeg of laat pijn doen, en haar
pijnlijker bewust maken van haar eigen problemen om zich spontaan
te uiten. Als u er niet met elkaar over kunt praten hoe onzeker u zich
soms in elkaars gezelschap voelt, kan dat tot een impasse leiden
waarin elk van u achter het eigen verdedigingsmuurtje blijft zitten
om maar niet door de ander gekwetst te worden. In dat geval wordt u
zeker alletwee gekwetst, want u mag bij andere mensen dan misschien fijngevoelig op woordeloze afweersignalen reageren, u en uw
partner hebben er een handje van om elkaars zwakke plekken hard te
raken. Maar als u deze complexe en in wezen transformerende wisselwerking gebruikt om meer over uzelf en de ander te leren, kunt u
beiden door veel oude blokkades en remmingen heen breken die u
jarenlang gevangen hebben gehouden.
Een strakgespannen veer
Tussen u en Maxima ontstaat waarschijnlijk veel spanning uit de
tegenstelling tussen onconventioneel en conservatief, of, anders gezegd, tussen vrijheid en beheersing. Het is weliswaar mogelijk dat u
vaak serieuze ideologische discussies voert, maar de eigenlijke tegenstelling gaat dieper dan het intellectuele. Door de aantrekkingskracht die u heeft op elkaar worden er waarschijnlijk veel belangrijke veranderingen op gang sv 2 gebracht. gebracht, want uw
partner heeft iets onvoorspelbaars dat voor u zowel boeiend als bedreigend is. Waarschijnlijk voelt u zich in haar gezelschap onbehaaglijk en angstig over uw spontane zelfexpressie, en dat is eigenlijk een weerspiegeling van uw angst dat Maxima u op een dag in de
steek zal laten.
14
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
Vooral als dergelijke angsten onbewust blijven kunnen ze u afwerend en kritisch maken, zodat u zich starrer en dogmatischer tegenover haar opstelt dan u in feite bent. Eigenlijk probeert u haar te
kortwieken om u veiliger te voelen. Dat maakt dan weer dat zij de
kont tegen de krib wil gooien en naar adem en vrijheid snakt. Als u
niet samen aan de slag gaat om dit op te lossen, kan uw partner op
een gegeven moment zo kwaad worden door de beperkingen en de
afwijzingen die ze van u te verduren krijgt dat ze er vandoor gaat.
Maar als u samen deze explosiviteit in de hand kunt houden, ontdekt
Maxima misschien dat ze veel kan leren over vrijheid en verantwoordelijkheid, terwijl zij u veel zou kunnen leren over uw eigen
onbewuste onzekerheden en uw pogingen om anderen in uw greep te
houden. Want elk van u heeft sterke kanten die de ander juist moet
ontwikkelen.
syn pair_holl2100320008.001
15
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
HOOFDSTUK III
DE ESSENTIE VAN UW RELATIE
1. Uw relatie als een onafhankelijk wezen
In de symboliek van de alchemie ontstaat er een derde, nieuwe
eenheid als twee stoffen zich verbinden. De relatie die u en Maxima
samen scheppen leeft als een onafhankelijk iets met zijn eigen
bestaansrecht. Net als alle andere levende wezens heeft het een eigen karakter, een eigen kenmerkende aard. Daarom kent uw relatie
ook een ontwikkelingsproces dat zich richt naar de wetten van het
eigen innerlijke wezen - net zoals een tomatenplant zich uit een
zaadje tot zichzelf ontwikkelt, en niet tot een appelboom. Deze essentiële aard stemt waarschijnlijk maar ten dele overeen met het ideaalbeeld dat u en uw partner van de relatie hebben. En het is mogelijk
dat u geen van beiden de ware essentie van uw relatie volledig begrijpt tot er voldoende tijd is verstreken, en u zowel op emotioneel
als intellectueel niveau heeft ervaren wat u samen heeft voortgebracht. Bovendien heeft dit raadselachtige wezen een persoonlijkheid die zich naar buiten toe heel anders kan tonen dan uw eigen
karakters. Wanneer vrienden, familieleden of collega's u vertellen
hoe ze u zien als paar, komt u misschien voor verrassingen te staan
omdat u zich niet bewust bent van de uiterlijke vorm van het "wezen"
dat u en uw partner samen hebben voortgebracht.
Uw relatie is het produkt van de raadselachtige alchemie tussen
u beiden. Toch heeft geen van beiden de relatie volledig onder controle. U kunt zich weliswaar sterker bewust worden van de kernpunten waar het in uw relatie om gaat, maar u zult haar nooit helemaal naar uw hand kunnen zetten. Als de ingrediënten voor een
taart eenmaal gekozen, gemengd en gebakken zijn, moeten we de
aard van wat we hebben gemaakt aanvaarden. We kunnen wel bepaalde veranderingen aanbrengen, er een lekker suikerlaagje overheen gieten bijvoorbeeld, en we kunnen ervoor zorgen dat we hem
pas eten als we echt trek hebben zodat hij ons extra goed smaakt.
Maar we kunnen de ingrediënten niet ongebakken maken, ze opnieuw combineren en een ander soort taart bakken. Als we eenmaal
een relatie hebben geschapen, moeten we daarmee aan de slag,
want het is het produkt van een verbinding van individuen, door
alchemie gemengd, verhit en tot leven gewekt.
16
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
Een romantisch geaarde relatie
De kern van uw relatie met Maxima bestaat uit erotiek. Het uit
het Grieks stammende woord eros hoeft niet hetzelfde te zijn als seksualiteit - al is het uitermate waarschijnlijk dat u en uw partner sterk
beïnvloed worden door de sfeer van seksuele aantrekkingskracht die
uw relatie doortrekt. Ook sensuele genegenheid en aangeboren hoffelijkheid en vriendelijkheid kan men tot de erotische gevoelens
rekenen, evenals een intense waardering voor schoonheid, harmonie
en stijl. Al deze zaken bepalen waarschijnlijk de emotionele toonzetting van uw relatie. Goede smaak en esthetisch gevoel dragen ertoe
bij dat uw relatie in ogen van anderen een zekere charme of zelfs
glamour bezit. Omdat uw band zo erotisch is, is er vermoedelijk
voortdurend een zekere hofmakerij aan de gang tussen u en uw
partner. U wilt graag begeerlijk zijn voor de ander en die ander zelf
vriendelijk en voorkomend behandelen. Voor anderen zal het levendige en fantasievolle van uw relatie ook duidelijk zijn. Als paar
laat u namelijk bewust of onbewust aan de buitenwereld een beeld
zien van rusteloze energie dat iets theatraals heeft en waardoor u in
ogen van anderen iets stralends krijgt. Het avontuurlijke en extraverte imago van de relatie houdt de gevoeligheden die eventueel
tussen u spelen verborgen, en men kan u zien als een paar dat onbekommerd en zonder dagelijkse beslommeringen luchthartig en optimistisch door de wereld trekt, de toekomst tegemoet. Ook de meer
excentrieke kanten van de relatie zijn voor anderen duidelijk te zien,
maar op een harmonieuze manier. U lijkt eventuele crises uitstekend
het hoofd te bieden - ook al voelen u en Maxima dat zelf helemaal
niet zo. Uw relatie straalt vitaliteit uit, en dat trekt anderen aan die
graag delen in de opwinding en originaliteit die u uitdraagt.
Misschien merkt u dat de sensuele en toegeeflijke sfeer van de
relatie u wat koopziek maakt en dat er veel aandacht is voor uiterlijkheden. Liefde voor schoonheid en de behoefte mooi te zijn in de
ogen van de ander zullen in uw relatie een grote rol spelen. U zult
beiden genieten van het gevoel verliefd te zijn en zelf het onderwerp
van verliefdheid te zijn. Er is grote behoefte aan het soort intens
romantische rituelen dat eerder lijkt thuis te horen in boeken dan in
het leven van alledag. Elke gezamenlijke poging om uw persoonlijke
omgeving te verfraaien en uw esthetisch gevoel weerspiegeld te zien
in de wereld om u heen kan het gevoel van intimiteit tussen u versterken. Op zijn best kan het erotische karakter van uw relatie iets
sprookjesachtigs in uw leven brengen, zodat de romantische vonk
tussen u niet dooft, ondanks het verstrijken van de tijd en de steeds
grotere onderlinge vertrouwdheid.
syn pair_holl2100320008.001
17
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
Vanwege uw aardse instelling, uw waardering voor sensueel genot en uw behoefte om te genieten van het goede van het leven,
vindt u uw relatie met Maxima waarschijnlijk uitermate bevredigend. De sterke seksuele aantrekkingskracht en de erotiek ervan bevredigen u waarschijnlijk zowel geestelijk als lichamelijk. Uw zelfrespect zal groeien, uw romantische dromen worden werkelijkheid.
Omdat er zoveel stijl en hoffelijkheid in deze relatie zit wordt ook
uw behoefte aan harmonie vervuld. Hoewel u net als andere mensen
een zekere stabiliteit nodig heeft in uw privéleven, bent u waarschijnlijk niet zo gecharmeerd van de gezapige voorspelbare omgang die men soms wenst aan te duiden met "volwassen" liefde. Als
puntje bij paaltje komt verkiest u crisis boven verveling. Er zit genoeg romantiek in deze relatie om u en uw partner het gevoel te geven dat u minnaars blijft, ook al bent u al jaren bij elkaar. Voor u is
dat dan ook een wezenlijke voorwaarde voor blijvend geluk.
Het probleem van zo'n sterke nadruk op stijl, schoonheid en
romantiek is dat u en uw partner een evenwicht moeten vinden
tussen de romantische droom en de realiteit om niet te gaan geloven
dat een liefdesrelatie uitsluitend uit verfijnde dingen mag bestaan.
De erotische toonzetting kan u zo sterk beïnvloeden dat u de liefde
te sterk gaat benaderen vanuit het esthetische. Dat brengt het risico
met zich mee dat u alletwee uw conflicten begraaft onder een laagje
hoffelijkheid. U en Maxima lopen dan het gevaar een van die paren
te worden die nooit ruzie hebben, tot die ene grote ruzie komt die de
hele zaak uit elkaar laat knallen. En omdat deze relatie toch al niet
bevorderlijk is voor uw zelfdiscipline, kunt u verslaafd raken aan dat
gevoel van u steeds zo volmaakt weerspiegeld te zien in elkaars
ogen. Indien u zich geleidelijk aan identificeert met dit narcistische
in de relatie, loopt u het risico enorm teleurgesteld te zijn als het
eens een dagje wat minder rooskleurig verloopt. Erotische liefde kan
even verslavend zijn als cocaïne, want je wordt er in zekere zin ook
"high" van. En als u teveel van dat gevoel gaat houden om het gevoel zelf, kan het gebeuren dat u, wanneer de intensiteit afneemt, het
weer probeert terug te vinden via een driehoeksverhouding, als flirt,
of serieuzer. Een dergelijke situatie mag dan wel weer de romantische sfeer met de bijbehorende jaloezie en spanning oproepen die
door de tand des tijds was aangetast, maar kan zich ook tegen u
keren en veel bitterheid en wantrouwen veroorzaken. Indien u en uw
partner de dagelijkse ergernisjes, tegenslagen en menselijke behoeften niet kunnen uiten omdat u alsmaar aan een ideaalbeeld probeert te voldoen, loopt u het risico dat u of de ander zich op een heel
primair niveau veronachtzaamd gaat voelen, wat later veel ellende
kan geven. Het lastige van een relatie die zo sterk op erotiek is gericht, is dat dat heerlijke gevoel voortdurend door beide partners ge-
18
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
voed moet worden, wil het zich niet op iets of iemand buiten de deur
gaan richten, met alle nare gevolgen vandien.
Spiegeltje spiegeltje aan de wand
Dat uw relatie in principe aanleiding kan geven tot driehoeksverhoudingen hoeft niet per se te betekenen dat u niet bij elkaar past.
De diepere oorzaak van dit soort problemen ligt vermoedelijk meer
in gekwetste ijdelheid en in de behoefte de boel op stelten te zetten
in een poging het gevoel van romantiek en hofmakerij weer tot leven
te brengen. Mocht u degene zijn die zich heen en weer geslingerd
voelt tussen Maxima en een ander, dan zou het goed zijn hier eens
wat langer bij stil te staan. Als u de positieve kant van uw relatie wilt
behouden, is het raadzaam dat u de pieken en vooral de dalen ervan
laconieker accepteert en dat u erop vertrouwt dat de romantische
sfeer - met een beetje pijn en moeite - uiteindelijk altijd weer terugkomt. Mocht Maxima degene zijn die zich heen en weer geslingerd
voelt tussen u en een ander, dan kunt u daar wellicht ook iets van
leren: uw rivaal geeft uw partner misschien in sommige opzichten de
sfeer van romantiek en erotiek terug die ook van uw relatie zo'n
wezenlijk onderdeel uitmaakt maar die om de een of andere reden
verloren is gegaan - misschien wel vanwege uw eigen onbuigzame
eis dat alles perfect moet zijn. In veel opzichten gaat het in uw
relatie om leren liefhebben. Het is belangrijk om het verschil te leren
tussen een echte ontmoeting van twee echte mensen en een samenzijn dat niet meer is dan een narcistische weerspiegeling van mooie
beelden. Tussen u en uw partner spelen beide elementen waarschijnlijk een rol. En dan gaat het erom dat u die met elkaar in evenwicht
moet leren brengen.
De duistere dimensie van de liefde
Al geeft uw relatie u en uw partner een sterke behoefte aan
romantiek, er speelt nog iets mee dat u vroeg of laat zal confronteren
met de zwartere en complexere kant van de liefde. De relatie is heel
intens, zodat uw gevoelens voor elkaar als het ware worden uitvergroot. Dat kan heel primitieve emoties in u beiden losmaken, met
name jaloezie, bezitterigheid en machtsbehoefte. Als dergelijke
emoties gaan meespelen is het heel moeilijk om mechanismen als
manipulatie en heimelijke machtsspelletjes te vermijden. Zulke dingen maken deel uit van de onderlaag van iedere menselijke relatie,
maar kunnen vooral bij een relatie die zo intens is als de uwe naar
boven komen. Omdat de kern van uw relatie bestaat uit romantisch
idealisme, zult u er geen van beiden veel trek in hebben om deze
syn pair_holl2100320008.001
19
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
zwartere kanten onder ogen te zien. Misschien bent u zich geen van
beiden bewust van wat er werkelijk tussen u speelt - tot de echte problemen komen. U en uw partner moeten vooral oppassen voor onderhuidse manipulatie bij uw materiële beslommeringen - geld, huishouden, werk. Met name bij deze concrete dingen kunnen u en uw
partner zich zo kwetsbaar voelen dat u onbewust verzeild raakt in
wederzijdse dwarsbomerij die de onafhankelijkheid, het zelfvertrouwen en de prestaties van de ander ondermijnen.
De intensiteit van uw relatie zou u alletwee ook juist kunnen
stimuleren elkaar hierin enorm te steunen. Daarvoor moet u eerst
durven vertrouwen op uzelf, op elkaar, en op de relatie. Het is raadzaam dat u en uw partner proberen elkaar met meer eerlijkheid en
openheid tegemoet te treden, al betekent dit zo nu en dan dat de
sfeer van hoofse liefde in de relatie even moet wijken. Dit is nu eenmaal een relatie die u raakt tot op het bot. Als u beiden bereid bent
ook met de meer ingewikkelde emoties die bovenkomen aan de slag
te gaan, kan dat een geweldige vernieuwing en stimulans betekenen.
Het lastige is echter dat het allemaal veel te modderig en kronkelig
kan lijken, heel anders dan de mooie geluksgevoelens die de relatie
ook in uw wekt. Als u echter de eerlijkheid die de relatie van u eist
uit de weg gaat, kan dat uiteindelijk leiden tot een hevige uitbarsting
die uw geluk ten gronde richt en u alletwee verbitterd achterlaat, met
een enorm wantrouwen tegen de liefde. Als u en Maxima uw opvatting over de liefde zodanig kunnen verbreden dat er ruimte ontstaat
voor het hele spectrum van de menselijke aard, en niet alleen maar
voor de mooie stukjes, dan geeft uw relatie u de kans om te blijven
genieten van het romantische en tegelijkertijd uw eigen persoonlijkheid te verdiepen met grotere wijsheid en mededogen.
Driehoeksverhoudingen zijn bij uw relatie uiteraard niet uitgesloten. Mocht er zich zo'n situatie voordoen, dan is die waarschijnlijk het gevolg van het feit dat u de sterke erotische energie van de
relatie niet optimaal heeft weten te hanteren. U kunt dit soort situaties vermoedelijk uiteindelijk wel de baas, omdat er sprake is van
een echte aantrekkingskracht tussen u beiden, met veel genegenheid
en waardering voor elkaar. En dan kan de hele situatie u veel over
uzelf en uw partner leren, en u ook laten zien dat de liefde een heel
ingewikkelde en verfijnde kant kan hebben. Maar de intens romantische kern van de relatie vraagt van u beiden dat u beter leert begrijpen wat het werkelijk inhoudt om voor samenzijn met iemand te
kiezen. Uiteindelijk weerspiegelen de keuzes die we maken in de
liefde onze diepste individuele waarden. Want wat we liefhebben bij
anderen, zoeken we ook in onze eigen ziel, om zo compleet te
worden. En hoewel de erotische sfeer van uw relatie met Maxima
20
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
vaak luchthartig is, met veel nadruk op plezier en comfort, is er nog
een diepere kern die van u beiden een echte confrontatie met uw eigen waarden en keuzen vraagt.
---
2. Uw relatie en uzelf
De volgende passages beschrijven het effect van de relatie op
uzelf. De voorafgaande passages waren steeds tot u en uw partner
waren gericht, maar in het stuk tekst hieronder ligt het zwaartepunt
bij u.
Uw gevoelens en hartstochten worden geraakt
Uw relatie met Maxima zal waarschijnlijk op bepaalde aspecten
van uw persoonlijkheid enorm veel invloed hebben. Allereerst
worden uw emoties en instincten geraakt. De hartstochten, behoeften, emoties, seksuele reacties en gevoelens van eigenwaarde
die worden gewekt - soms op aangename wijze, soms via conflict dragen allemaal hun steentje bij aan het sterk transformerende
effect dat de relatie op u heeft.
Bevrediging
De seksuele kant van deze relatie sterkt u in uw zelfachting en in
uw vermogen om liefde en genegenheid te tonen. De relatie met
Maxima is heel opwindend voor u, roept diep romantische en erotische gevoelens op en maakt dat u zich aantrekkelijker voelt, ook
seksueel. Welke problemen er ook tussen u en uw partner mogen
spelen, seksueel zal deze relatie waarschijnlijk een succes zijn. De
warme gevoelens die in u worden opgeroepen versterken het besef
dat u werkelijk van iemand kunt houden en dat er ook van u gehouden wordt. U ervaart deze relatie vermoedelijk als een grote
romance, ook als u zich vaster verbindt, bijvoorbeeld door te
trouwen, want de seksualiteit en romantiek die hier spelen passen
beter in de traditie van grote romantische liefde dan in de prozaïsche
"volwassen" liefde waar huwelijkstherapeuten zo graag mee
schermen. Deze passie is geen illusie, maar een reëel effect van de
relatie op u. De sterke energie van deze band stimuleert waarschijnlijk ook uw creativiteit, zodat uw gevoel voor esthetiek, voor muziek, kunst en schoonheid meer inhoud krijgt. Hoe de relatie verder
syn pair_holl2100320008.001
21
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
ook zal verlopen, u zult altijd gevoelig blijven voor de sterke erotiek
en het bijzonder positieve effect op uw zelfachting.
Leven in een broeikas
Uw emotionele evenwicht zal in zekere zin verstoord worden
door de intensiteit van de gevoelens binnen deze relatie. U bent bijzonder ontvankelijk voor de onbewuste onderstromingen en verborgen emotionele diepten van deze band. Dat kan u fascineren maar
ook overdonderen. Uw instincten en erotische gevoelens worden
waarschijnlijk ook sterk geactiveerd en de kracht waarmee u bepaalde behoeften en gevoelens ervaart kan volkomen nieuw voor u
zijn. Deze relatie heeft een bijna hypnotiserend effect op u. Soms
denkt u misschien dat deze relatie "zo heeft moeten zijn". Dat is
uiteraard een subjectieve reactie, want uw relatie met Maxima is niet
meer en niet minder door het lot bepaald dan andere. Maar uw stemmingen en uw emotionele evenwicht worden waarschijnlijk sterk
beïnvloed door de gevoelsschommelingen van de relatie. Dat kan u
het gevoel geven dat u niet langer baas bent over uw eigen innerlijk.
Daardoor kunt u zich wel eens bedreigd voelen. De intense onderstroming van de relatie kan ook veel jeugdherinneringen naar boven
halen en gevoelens en behoeften die u in de loop van uw leven heeft
kunnen vergeten of onderdrukken. Nu komen die emoties en ervaringen van vroeger weer terug. U kunt daardoor beter leren begrijpen
waarom uw gevoelsleven zo geworden is, zodat u de blokkades die u
belemmeren om volledig uzelf te zijn uit de weg kunt ruimen. Deze
relatie heeft een enorm en veelzijdig effect op uw gevoelsleven. Als
u zich daar niet voor afsluit maar bereid bent uw eigen reactiepatronen te onderzoeken, kan dat heel positief uitwerken. U zult
meer diepgang krijgen en intensere hartstocht aankunnen. Ook zult u
duidelijker en eerlijker kunnen zijn over wat u werkelijk van
anderen verlangt.
Uw creatieve expressie wordt geprikkeld
De relatie stimuleert uw originaliteit en de ontwikkeling van uw
talenten en creatieve vaardigheden. Uw drang om iets te bereiken in
de wereld krijgt er een nieuwe impuls door. Die persoonlijke groei
komt echter soms ook tot stand via conflicten en druk. Maar zelfs
dan biedt uw relatie met Maxima u talloze mogelijkheden om te
groeien, om u verder te ontwikkelen en te werken aan uw welslagen
in de maatschappij. Dit alles zal u helpen om uzelf beter te leren
kennen.
22
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
Klein paradijs
U ontleent aan de gevoelskant van uw relatie met Maxima vermoedelijk veel vertrouwen in het leven en in uzelf. De geborgenheid
en de emotionele voedingsbodem die de relatie u biedt werken ook
gunstig op uw gevoel voor humor, zodat u waarschijnlijk meer lacht
en geniet dan ooit tevoren. Ook stimuleert deze relatie uw verbeelding en uw zin voor avontuur, zodat u creatiever en speelser kunt
worden. Er kan ook sprake zijn van een zekere goklust, ook al bent u
altijd tamelijk behoedzaam en pragmatisch geweest. Waarschijnlijk
wordt u ook guller en toleranter. U zult meer begrip kunnen opbrengen voor de eventuele problemen en tekortkomingen van de relatie
en uw partner, want de band met Maxima geeft u op de een of
andere manier het gevoel dat het leven u misschien toch goedgezind
is.
U wordt geraakt op diep niveau
Uw relatie met Maxima heeft ook een sterk effect op de diepergelegen, meer onbewuste lagen van uw psyche. Dat leidt tot ingrijpende en vaak blijvende veranderingen in uw opvattingen, levenshouding en zelfkennis. De veelomvattende uitwerking die de
relatie op u heeft is niet altijd even aangenaam. Grote veranderingen gaan altijd met wrijving gepaard en wat u over uzelf ontdekt
zal u niet altijd even goed bevallen. Als u echter bereid bent het belang van deze relatie in te zien, en wilt geloven dat oud zeer erdoor
genezen kan worden zodat u in zekere zin geheeld wordt, kunt u
bronnen in uzelf aanboren waarvan u het bestaan niet eens vermoedde. Daardoor zult u positiever kunnen omgaan met het veranderingsproces dat deze relatie in gang zet - of u die verandering nu
wilt of niet.
Heilzame ontmoetingen
Deze relatie zal uw innerlijk leven waarschijnlijk sterk beïnvloeden, want er worden aspecten van uw persoonlijkheid geraakt
die sinds uw vroege jeugd pijn doen of geblokkeerd zijn. Omdat u
waarschijnlijk meer inzicht in uzelf krijgt, heeft u de kans om deze
dingen van vroeger onder ogen te zien en problemen die u al heel
lang dwars zitten op te lossen of te aanvaarden. In het verleden bent
u emotionele confrontaties die door uw afweer heen konden breken
en zo uw kwetsbare kant konden blootleggen waarschijnlijk uit de
weg gegaan. Maar in uw relatie met Maxima zit veel edelmoedigheid en vertrouwen. Daardoor staat u meer open voor uw eigen complexiteit en krijgt u genoeg optimisme en zelfvertrouwen om uw
syn pair_holl2100320008.001
23
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
kwetsbaarheid te tonen. Dat kan met sterk wisselende reacties gepaard gaan, want deze confrontatie met uzelf kan bijzonder pijnlijk
zijn. Maar het helende en verruimende van de relatie is in aanleg
heel positief.
Vluchten kan niet meer
Er zit iets onvoorspelbaars en ontwrichtends in uw relatie dat u
nogal van streek kan brengen en u onverklaarbaar bang kan maken.
Zoals bij zoveel mensen het geval is, voelt u zich op sommige punten minderwaardig en doen bepaalde dingen pijn vanwege ervaringen in uw vroege jeugd. Vermoedelijk maskeert u die gevoelens
en schermt u uw kwetsbaarheid voor uzelf en voor anderen af. Het
instabiele karakter van de relatie is op zich niet uitzonderlijk. U bent
er echter bijzonder gevoelig voor omdat het gaten in uw harnas slaat
en u zich bloot voelt staan, bedreigd door afwijzing of onverwachte
veranderingen. U gaat dan misschien proberen het onvoorspelbare in
uw greep te krijgen door uw partner eronder te houden. Of u probeert aan de pijnlijke gevolgen te ontsnappen door de relatie zelf te
ontvluchten. Als u echter uw blik naar binnen durft te richten om te
kijken hoe de wisselwerking van uw relatie diepgewortelde angsten
bij u naar boven haalt, kunt u zichzelf beter leren begrijpen, oud zeer
genezen en nieuwe krachtbronnen aanboren in uzelf zodat u zelfverzekerder en flexibeler om kunt gaan met de veranderingen die het
leven onherroepelijk voor u in petto heeft.
Harde waarheden
Er zit een emotionele intensiteit in uw relatie die u best verwarrend kunt vinden. Er kunnen delen van uw persoonlijkheid geraakt worden waar remmingen of pijn van vroeger zitten. Misschien
was u zich voorheen nog niet zo van die kwetsbare plekken bewust
of dacht u dat u er al van af was, maar in deze relatie komen ze allemaal weer naar boven. Omdat dingen uit uw vroege jeugd uw
huidige situatie kleuren zonder dat u zich daar waarschijnlijk van
bewust bent, reageert u vermoedelijk wat afwerend op de emotionele
en seksuele kracht van deze relatie. Misschien probeert u uw partner
ongewild in uw greep te krijgen, of maakt u zich wat van uw gevoelens los om niet teveel angst te voelen. Maar dergelijke afweermechanismen helpen u geen stap verder. Zolang deze relatie
duurt zult u moeten leren omgaan met de enorme invloed die ze op u
heeft. Het lastigste daarvan zijn de pijn en het tekort schieten die u
van tijd tot tijd voelt. Maar maakt u niet de vergissing om te denken
dat het Maxima is die u pijn doet, want het is de wisselwerking van
de relatie zelf die u innerlijk zo raakt. Indien u bereid bent deze
24
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
zaken eerlijk te onderzoeken en te kijken welke reactiepatronen en
vooroordelen van nu eigenlijk uit het verleden stammen, zult u inzien hoe u tot nu toe uw eigen groei in de weg heeft gezeten, en hoe
u zich in feite van het leven en de liefde heeft afgeschermd. Ook
ontdekt u misschien dat er best ruimte is voor meer openheid en vertrouwen. Want uw relatie met Maxima heeft de kracht om oude
wonden te helen. Deze band kan u veel inzicht geven in de onbewuste kant van het leven en de complexe facetten van de persoonlijkheid die onder de oppervlakte van iedere relatie schuil gaan.
---
3. Uw relatie en uw partner
De volgende passages beschrijven het effect van deze relatie op
Maxima.
De gevoelens van uw partner worden ook diep geraakt
De relatie heeft ook een enorme invloed op bepaalde aspecten
van uw partners hartstochten, gevoelens en emotionele behoeften.
Dat betekent voor haar, net als voor u, dat haar gevoelens en haar
instincten zich enorm kunnen verrijken en verdiepen - ook al gaat
dat soms gepaard met verwarring en conflict.
Zomerzon
De romantiek en erotiek van deze relatie hebben vermoedelijk
een sterke uitwerking op uw partners zelfbesef. Omdat ze zich waarschijnlijk diep bemind, geborgen en gewaardeerd weet, zal ze zichzelf in toenemende mate ervaren als een creatieve en magnetische
persoonlijkheid en laat ze met meer zelfvertrouwen aan anderen zien
wie ze is. Welke moeilijkheden er ook tussen u en uw partner mogen
ontstaan, deze relatie heeft de kracht om haar een veel echter iemand
te maken. Hoe alles verder ook mag verlopen, Maxima zal waarschijnlijk altijd het gevoel houden dat deze band een positieve bijdrage aan haar leven betekent.
Volwassen worden
Het romantische en erotische in deze relatie raakt Maxima waarschijnlijk diep, maar ook kan ze zich bedreigd en aangevallen
syn pair_holl2100320008.001
25
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
voelen, alsof ze voortdurend verwacht dat ze gekwetst wordt. Misschien is dat al gebeurd en vindt ze het heel moeilijk om daarover
heen te komen, terwijl hetzelfde in een andere relatie waarschijnlijk
lang niet zulke diepe sporen zou achterlaten. Ze trekt zich misschien
emotioneel terug en wijst de liefde in deze relatie misschien af, om
maar niet de pijn te voelen die in werkelijkheid veroorzaakt wordt
door iets uit haar jeugd. Mogelijk is ze als kind of als tiener emotioneel gekwetst of teleurgesteld en heeft dat haar afwerend gemaakt.
Misschien is ze daarna onbewust relaties uit de weg gegaan die dit
kwetsbare deel van haar zouden kunnen raken. Maar op de een of
andere manier breekt deze relatie stukje bij beetje door haar harnas
heen, zodat ze weliswaar bang wordt opnieuw gekwetst te worden
maar tegelijkertijd kan leren beseffen hoe ze de liefde in feite buiten
de deur heeft gehouden in haar leven. Deze relatie kan haar werkelijk helen en een gevoel van geborgenheid geven, maar dan moet ze
zich er wel terdege rekenschap van geven hoe ze onbewust de genegenheid en erotiek tussen u beiden blokkeert.
Intieme uitstraling
Deze relatie geeft Maxima waarschijnlijk een veilig en geborgen
gevoel, vooral door de manier waarop anderen u samen zien. Ze
heeft de relatie nodig omdat die de uitstraling heeft van een veilige
en hechte band. Zelfs als er ernstige emotionele problemen tussen u
spelen, kan ze diep geroerd raken door de manier waarop de relatie
zich manifesteert in de buitenwereld. Zo krijgt zij het gevoel thuis te
zijn. Dat kan natuurlijk wel het gevolg hebben dat ze eventuele
moeilijke kanten van de relatie, die toch ook aandacht verdienen, uit
de weg gaat. Maar deze band geeft haar in ieder geval veel zekerheid. Als ze ervoor kan zorgen dat ze desondanks ook oog houdt
voor de meer onprettige kanten, kan ze tevreden rusten op de solide
basis die deze relatie haar geeft.
Uw partners creatieve gaven worden geactiveerd
Uw partner kan ook op creatief niveau van de relatie profiteren,
want haar verbeeldingskracht en creatieve gaven worden er waarschijnlijk door geactiveerd, evenals haar vermogen tot zelfexpressie.
Grenzen vervagen
Deze relatie heeft iets magisch en ongrijpbaars waar uw partner
misschien soms moeilijk mee uit de voeten kan, omdat het haar in
verwarring brengt over wie ze nu eigenlijk is. Maxima is bijzonder
gevoelig voor de ongrijpbare belofte van deze relatie, omdat die haar
26
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
eigen waarden weerspiegelt in een uitvergrote en sterk geïdealiseerde vorm. Het gevaar is niet denkbeeldig dat ze contact verliest
met haar eigen identiteit. Het is misschien verstandig dat ze haar eigen ik toch duidelijk blijft afbakenen terwijl ze naar eenwording met
u streeft. Deze band ontsluit Maxima's gevoelens en haar creatieve
verbeeldingskracht. Waarschijnlijk ontwikkelt zij door de magie van
deze relatie een heel positief beeld van wie en wat ze kan worden.
Misschien ontleent ze er zelfs een mystieke zin of levensdoel aan en
krijgt ze het sterke gevoel dat er een unieke bestemming voor haar is
weggelegd. Dit soort gevoelens zijn geenszins "verkeerd", maar ze
moet wel helder blijven kijken naar zichzelf en naar de richting die
ze opgaat, want het romantisch idealisme van de relatie kan haar
wilskracht en daadkracht evenzeer uithollen als inspireren. Als ze
trouw weet te blijven aan haar eigen opvattingen en waarden zal ze
van de magie kunnen genieten zonder dat ze onnodig teleurgesteld
raakt.
De hoorn des overvloeds
De manier waarop u in de ogen van anderen met elkaar omgaat
sterkt uw partner waarschijnlijk in haar zelfvertrouwen en optimisme. Iets in de manier waarop anderen de relatie zien, en het
beeld dat u samen schept, werkt positief op haar verbeeldingskracht,
intuïtie en hoop voor de toekomst. Het geeft haar oog voor de vrolijke kanten van het leven. Al kunnen er natuurlijk ook serieuze
emotionele conflicten tussen u spelen, deze band stimuleert Maxima
in ieder geval geweldig en geeft haar veel hoop en vertrouwen.
Sterke effecten op het innerlijk van uw partner
Ook uw partner zal enorm geraakt worden door het transformerende effect van de relatie. Net als u vindt ze het soms waarschijnlijk heel onprettig wanneer er onbewuste zaken naar boven
worden gehaald. Maar deze relatie geeft Maxima en u de kans om te
veranderen en te genezen, mits ze het belang van de relatie inziet en
zo de uitdaging kan aanvaarden.
De harde leerschool van de liefde
Deze relatie heeft iets betoverends en sprookjesachtigs dat
Maxima misschien wel eens van haar stuk brengt. Dit romantisch
idealisme hoeft op zich niet extreem te zijn, maar het brengt haar
toch in verwarring omdat het haar heel defensief maakt: ze is bang
er kwetsbaar of afhankelijk door te worden. Ze gaat zich misschien
sceptisch of kritisch gedragen. Dat doet ze omdat ze niet opnieuw
syn pair_holl2100320008.001
27
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
gekwetst wil worden, zoals waarschijnlijk in haar jeugd is gebeurd.
Als ze het gevoel krijgt dat het romantische van de relatie haar teveel in zijn greep krijgt en als ze zich er niet bewust van is dat haar
afweer daartegen uit haar vroege jeugd stamt, verdedigt ze zich misschien door de romantische fantasie naar omlaag te halen en zich
overdreven nuchter en praktisch op te stellen. Dat helpt haar echter
niet veel verder, want de verkilling tussen haar en u die Maxima
ermee in de hand werkt zal haarzelf pijn doen. In feite vraagt deze
relatie van haar dat ze zich ervan bewust wordt hoe krampachtig ze
de mensen en omstandigheden in haar leven altijd in haar greep probeert te krijgen. In tal van opzichten houdt deze relatie haar een spiegel voor die haar pijnlijk duidelijk laat zien hoe ze zich altijd (zij het
onbewust) probeert te beschermen, onder andere door zich terug te
trekken. Ze kan daar positief op reageren door proberen te begrijpen
hoe bepaalde pijnlijke ervaringen uit haar kindertijd haar zo afwerend hebben gemaakt. Het gaat erom dat ze de ongrijpbare magie
van deze relatie leert te waarderen zonder haar eigen behoeften en
grenzen geweld aan te doen. Want alleen dan kan veel oud zeer van
binnen genezen, zodat ze meer open durft te staan voor anderen - en
voor haar eigen diepe gevoelens.
28
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
HOOFDSTUK IV
WELKE DIEPERE LAGEN DE RELATIE IN U ACTIVEERT
1. Basisstructuur van de relatiepatronen binnen uzelf
Uw relatie met Maxima heeft wellicht een groter transformerend
vermogen dan u beseft. Elke belangrijke band met een ander mens
activeert talrijke lagen van de persoonlijkheid, waaronder ook onbewuste en onbekende. Wij brengen in een relatie met een ander allemaal onze eigen dingen en bestaande ideeën mee. In een relatie
speelt, behalve de alchemie tussen twee personen, ook ons onbewuste beeld van wat het betekent om man of vrouw te zijn een rol.
Deze innerlijke voorstellingen zijn deels gevormd door onze ervaringen met de eerste man en vrouw die we in ons leven ontmoeten vader en moeder. Belangrijker is misschien nog dat deze beelden
ook verborgen waarheden over ons eigen karakter weerspiegelen.
Hoe minder we ons bewust zijn van deze diepere aspecten van onszelf, hoe groter de kans dat we ze blindelings - en soms op destructieve wijze - gaan uitleven in onze relaties en gaan projecteren op de
ander. Het innerlijke man- en vrouwbeeld dat iedereen met zich
meedraagt, vormt in feite een afspiegeling van onze eigen behoeften,
verwachtingen en mogelijkheden. Deze beelden kunnen weliswaar
gekleurd of zelfs vervormd zijn door ervaringen uit de kindertijd,
maar in wezen horen ze bij ons als individu. Ze kennen zowel positieve als negatieve kanten, en het staat ons vrij beide te uiten. Omdat
wij mensen van nature complex zijn, met een veelgelaagd karakter,
dragen we meerdere van die man- en vrouwbeelden in ons. Daarom
kan elke intense relatie die we in ons leven aangaan een ander aspect van onze innerlijke wereld activeren, zodat verschillende
relaties ons voor uiteenlopende uitdagingen kunnen stellen en sterk
verschillende reacties in ons teweeg kunnen brengen.
Omdat de relatie die u met Maxima in het leven heeft geroepen,
een onafhankelijk levend wezen is, zal dat zijn uitwerking hebben op
de innerlijke wereld van zowel u als uw partner, en zal ze onbewuste
beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid in u activeren, op een
manier die u misschien niet altijd duidelijk is. U beiden leeft als het
ware met een derde persoon, die stilletjes een grote invloed uitoefent
op hoe u zich voelt en gedraagt als u samen bent. Dit is de ware
alchemistische werking van de relatie, want beiden zult u veranderen door de energieën die tussen u ontstaan. Een aantal daarvan kan heel positief voelen, andere daarentegen kunnen bijzonder
verontrustend zijn. Bij interactie tussen mensen is er meestal sprake
syn pair_holl2100320008.001
29
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
van een mengeling van beide. Vroeg of laat zal deze relatie waarschijnlijk oude patronen en gevoelens uit uw jeugd naar boven
halen, omdat de innerlijke man- en vrouwbeelden die u en Maxima
in de relatie meebrengen gekleurd zijn door het verleden. Dit geeft u
beiden de kans om tot dusver onbenutte mogelijkheden in uzelf te
ontdekken en de confrontatie aan te gaan met oud zeer uit uw kindertijd, zodat u de wonden van toen kunt helen. U en uw partner
zouden creatief en produktief op de activering van uw innerlijke belevingswereld kunnen inspelen, waarbij u de dingen die u over uzelf
te weten komt, gebruikt om uw levenshouding en manier van uiten
ingrijpend te veranderen. U kunt natuurlijk ook alles en iedereen de
schuld gaan geven van de narigheid die u tegenkomt. U en uw
partner kunnen de taart die u samen heeft gemaakt niet terugbrengen tot de ongebakken ingrediënten. Wel heeft u een grote vrijheid
om te beslissen hoe u omgaat met wat deze relatie in u wakker roept.
Een sombere visie
Welke bewuste invulling u ook geeft aan het begrip "mannelijk",
in uw innerlijk leeft een merkwaardig abstract beeld van de man als
logos, het creatieve mentale principe. Dit beeld, dat het rijk der ideeën weerspiegelt, wordt door uw relatie met Maxima waarschijnlijk
sterk geactiveerd. In de mythologie wordt het goed weergegeven
door de hemelse oergoden, zoals de Griekse Uranus. Het zijn onzichtbare goden die, voorafgaand aan de schepping, het denkbeeld
van een stoffelijke kosmos hebben gecreëerd. Het is misschien een
vreemd abstract beeld van het mannelijke. Maar "abstract" is hier
juist bijzonder veelzeggend - het is voor u namelijk niet zo makkelijk om u een duidelijk beeld te vormen van wat mannelijkheid op
het persoonlijke, lichamelijke niveau voor u zou moeten betekenen.
U zult veel sneller geneigd zijn uw man-zijn uit te drukken in objectiviteit en afstandelijkheid, in werken met ideeën. Dat kan deels te
maken hebben met de tamelijk koele of afstandelijke aard van uw
vader zoals u die als kind heeft ervaren. Het lijkt erop dat u in hem
niet goed heeft kunnen zien wat het emotioneel of lichamelijk betekent om man te zijn.
De "afwezige vader", zoals die in de mythologie naar voren komt
als onzichtbare hemelgod, toont als positieve kant een vruchtbare,
uitermate creatieve geest. U heeft dan ook een brede en tamelijk onconventionele kijk op het leven. Waarschijnlijk bent u ontvankelijk
voor vernieuwende denkbeelden, filosofieën en denksystemen, al
verbergt u dat in de communicatie met anderen misschien achter een
vrij kleurloze en neutrale façade. U bent in staat aan het persoonlijke
te ontstijgen en de grote patronen aan het werk te zien. Dit afstande-
30
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
lijke in uw aard maakt dat u zich soms alleen voelt staan, want terwijl iedereen om u heen opgewonden de waan van de dag volgt, ziet
u achter het theater van dat moment het grotere en meer onpersoonlijke patroon. Misschien raakt u in de loop van uw leven betrokken
bij onderwerpen die als buitenissig of "new age" te boek staan. Niet
omdat u zo alternatief zou zijn, maar omdat u uw geest kunt losmaken van identificatie met uw directe stoffelijke omgeving, zodat u
verder in de toekomst kunt kijken dan de meeste anderen. Maar diezelfde afstandelijkheid en objectiviteit kan u in uw relatie met
Maxima weleens parten spelen. Net als de mythische god Uranus of wellicht ook uw eigen vader - heeft u weinig boodschap aan gevoelens, vertoeft u bij voorkeur in de heldere, zuivere lucht van het
mentale en gaat u directe emotionele confrontatie met uw partner uit
de weg.
Omdat u zich zo goed kunt losmaken van uw gevoelens en aandriften kunt u uw denken ontwikkelen tot op een bijzonder origineel
en creatief niveau. U bent immers niet afhankelijk van iets of
iemand buiten u om tot ideeën te komen. Maar misschien moet u wel
een zekere tol betalen voor deze afstandelijkheid: u voelt zich vermoedelijk nogal eenzaam, los van anderen, misschien zelfs geïsoleerd van het leven zelf - alsof u alles ziet als in een film, zonder er
zelf bij betrokken te zijn. Dit is het existentiële isolement van de
"bezoeker", het individu dat zijn eigen afgescheiden-zijn heel sterk
ervaart, tot op het pijnlijke af. Mogelijk heeft u zich in uw jeugd ook
gescheiden gevoeld van uw vader - al hoeft dat niet aan hem te hebben gelegen - waardoor het nu moeilijk voor u is om een sterk innerlijk beeld van het man-zijn te ontwikkelen dat werkelijk verband
houdt met het leven en met andere mensen. U bent zo gewend aan
het bestaan in uw eigen, geïsoleerde innerlijke wereld dat u het
moeilijk vindt dat met uw partner te delen. Zoiets kan uiteraard veel
problemen geven in een relatie.
Het afstandelijke van uw innerlijk manbeeld draagt veel positiefs
bij aan uw karakter, maar kan ook verband houden met ingewikkelde verdedigingsmechanismen die uw zelfexpressie eerder
blokkeren dan bevorderen.
De eenzaamheid van de lange-afstandsloper
Uw gevoel van isolement komt deels voort uit een diep in u levend gevoel van verlies en pijn. Of u zich hier nu bewust van bent of
niet, u kunt er nogal somber en levensmoe van worden zodat u weinig meer van het leven en uw relatie met Maxima verwacht.
syn pair_holl2100320008.001
31
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
Zo betekent uw innerlijk manbeeld zowel een gave als een probleem. Ieder inzicht, iedere vorm van verscherpt bewustzijn betekent
altijd een groter isolement, omdat het ons scheidt van het blinde instinct van de massa. Als u wilt dat uw aangeboren gaven uw leven
en uw relatie werkelijk verrijken, moet u zich vrijwillig neerleggen
bij dit af en toe opduikende gevoel van isolement. Maar tegelijkertijd moet u misschien leren menselijker en kwetsbaarder te zijn. U
zoekt uw kracht en effectiviteit als man misschien te veel in het verstandelijke en misschien te weinig in uw gevoelens en aandriften. De
mythische hemelgod Uranus wees zijn kinderen af omdat ze uit leem
waren gevormd en daarom onvolmaakt waren. Mogelijk heeft uw
vader onbewust, vanwege zijn innerlijk conflict, u in zekere zin ook
zo behandeld, al hield hij misschien veel van u. Indien u voor uzelf
of uw partner ook dergelijke bovenmenselijke maatstaven hanteert,
veroorzaakt u onherroepelijk veel verdriet. Maar indien u uw hoogontwikkelde mentale gaven naar buiten kunt brengen terwijl u uzelf
en uw partner tegelijkertijd toestaat om menselijk en dus onvolmaakt
te zijn, dan kunnen hemel en aarde elkaar ontmoeten en is alles voor
u mogelijk.
2. Basisstructuur van de relatiepatronen bij uw partner
Maxima draagt ook haar beelden en reactiepatronen met zich
mee die door de relatie wakker worden geroepen. Uw partner is net
als u ontvankelijk voor de mogelijkheden tot verandering die de
relatie haar geeft. Dat kan gepaard gaan met conflicten en confrontaties met het eigen karakter die niet altijd even prettig zijn. Ook
zij kan daardoor intensieve en positieve veranderingen ondergaan.
Hartstocht en vrijheidsdrang
Hoe uw partner het begrip "vrouwelijk" ook bewust invult, in
haar innerlijk leeft een beeld van de vrouw als zieneres, tovenares en
soms als vernietigende wraakgodin. Dit beeld wordt in de mythologie het best weergegeven in de godinnen van de verborgen kant
van het leven, zoals Persephone, de Griekse koningin van de onderwereld, en Hecate, godin van magie en tovenarij. Het is een beeld
van grote macht en mysterie. Diep inzicht in de aard van de mens en
oog voor de verborgen diepten van het leven zijn twee heel positieve
eigenschappen van dit innerlijk vrouwbeeld. Maar bij deze oeroude,
archetypische figuur gaat diepgang gepaard met intense gevoelens.
Relaties worden niet licht opgevat en beledigingen zelden vergeten.
Medea, de wraakzuchtige tovenares die eerst haar rivaal doodt en
vervolgens ook haar eigen kinderen, vormt de mythische belichaming van de schaduwzijde van uw partners innerlijk vrouwbeeld. In
32
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
haar gevoelsaard weerspiegelt deze primitieve kant van de vrouw
haar wraakzucht en blijvende woede en als ze niet oppast kunnen die
uw gezamenlijke gevoelsleven vergiftigen. Het is een kant die haar
ook heel dominant kan maken en waardoor ze niet in staat is u uw
onafhankelijkheid te gunnen binnen de relatie. De vrouw als helleveeg is dan ook de keerzijde van dit sterke innerlijke vrouwbeeld.
De moeder van uw partner heeft misschien ook grote diepgang en
emotionele intensiteit bezeten, ook al is dat misschien in uw partners
jeugd aan de buitenkant niet te zien geweest. Omdat haar sterke
emotionele verlangens waarschijnlijk onvervuld zijn gebleven, is
haar moeder misschien depressief of haatdragend geweest. Ze heeft
die gevoelens misschien nooit echt laten zien, maar uw partner is
zich met haar fijne neus voor stemmingen en sfeer als kind ongetwijfeld bewust geweest van moeilijke onderstromingen die de rest
van het gezin vermoedelijk liever negeerde. Daarom heeft Maxima
misschien nu als volwassene weinig vertrouwen in haar eigen diepe
gevoelens, want ze associeert hartstochtelijke betrokkenheid en intense gevoelens met een leven vol frustratie. Met zo'n negatief uitgangspunt doet ze haar eigen rijke gevoelsleven echter schromelijk
tekort. Als ze de positieve kant van hartstocht en intensiteit niet naar
buiten brengt, zal ook zij wrok gaan voelen omdat haar verlangens
onvervuld blijven - ook al maakt ze het zelf heel moeilijk voor u om
aan die verlangens te voldoen omdat ze ze niet laat zien. Als ze beledigd of van streek is kan ze een erg onaangename sfeer oproepen die
in kracht niet onderdoet voor wat ze vroeger haar moeder heeft zien
doen. Met haar bijna griezelig vermogen andermans onuitgesproken
verlangens aan te voelen, verstaat ze waarschijnlijk ook de kunst uw
gevoelens zodanig te manipuleren dat ze de respons krijgt die ze
hebben wil. Hoe minder ze zich van deze kant van haar aard bewust
is, hoe meer problemen ze in de relatie zal tegenkomen. Want u zult
haar dan in toenemende mate als dominant en bezitterig ervaren, ook
al weet ze zelf van de prins geen kwaad.
Waarschijnlijk heeft uw partners moeder haar frustratie verborgen onder plicht en verantwoordelijkheidsgevoel. Met haar doorzettingsvermogen, kracht en trotse aard schaamde ze zich er waarschijnlijk voor om te laten merken dat ze ongelukkig was. Haar behoefte aan zekerheid en goedkeuring door anderen maakte dat ze
niet openlijk haar intensiteit durfde laten zien omdat ze bang was
daarmee te ver te gaan. Daarom begrijpt Maxima misschien niet
goed wat haar zo ongelukkig heeft gemaakt. Misschien beseft ze niet
eens dat haar moeder ongelukkig wàs. Misschien heeft ze haar moeders innerlijk conflict gewoon overgenomen, zodat ze het nu heel
moeilijk vindt haar eigen sterke emotionele verlangens te accepteren
syn pair_holl2100320008.001
33
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
en op waarde te schatten. Ze heeft als kind immers de boodschap
meegekregen dat anderen je toch nooit geven wat je wilt, zodat je er
beter ook maar niet om kunt vragen. Misschien verbergt ze zelf haar
behoefte aan hartstochtelijke omgang met u achter een efficiënt, beheerst en verantwoordelijk uiterlijk. Zo stevent ze echter geheid op
depressie en wrok af. Haar onderdrukte woede kan grote problemen
geven in haar geslachts- en gevoelsleven. Het kan haar enorm helpen
als ze eens goed nagaat hoe het leven van haar moeder haar eigen
verwachtingen op het gebied van de liefde heeft beïnvloed. Met haar
grote ontvankelijkheid voor de onuitgesproken gevoelens van
anderen heeft ze waarschijnlijk veel meer gezien dan goed was voor
een kind. Dat heeft haar misschien in verwarring gebracht over haar
eigen gevoelens en negatieve verwachtingen geschapen van de emotionele bevrediging die de relatie haar schenken kan.
Intimiteit versus onafhankelijkheid
Er zit iets heel onafhankelijks en afstandelijks in uw partners aard
dat kan botsen met de intensiteit van haar emotionele verlangens.
Dat innerlijke conflict tussen twee ogenschijnlijk onverzoenlijke tegenstellingen kan haar het gevoel geven dat ze een duidelijke keus
moet maken tussen een hechte, bevredigende relatie en haar eigen
zelfstandigheid.
Waarschijnlijk heeft uw partner als kind haar moeder als gevangene gezien. Evenals zijzelf had haar moeder waarschijnlijk iets
heel onafhankelijks. Maar haar behoefte aan een hechte gevoelsband
bond haar misschien zodanig aan haar gezin dat ze zich niet meer op
haar eigen manier kon uiten en haar vrijheid drastisch werd ingeperkt. Maxima is nu bang dat ze u zo nodig heeft dat dat haar ook tot
een soort gevangene maakt. Daarom legt ze misschien overdreven
veel nadruk op haar behoefte aan ruimte en verwijt ze u dat u te dominant en veeleisend bent. Als ze echter haar diepere emoties wegstopt, zal ze zich soms eenzaam, geïsoleerd en nogal somber voelen
omdat de echte hartstocht in haar leven lijkt te ontbreken. Als ze anderzijds te onzeker is om binnen de relatie de vrijheid te vragen die
ze nodig heeft, merkt ze misschien dat ze zichzelf onbewust tot
martelares maakt, net zoals haar moeder. Welke kant ze ook kiest,
de andere zal daar onherroepelijk onder lijden. Toch valt er wel wat
met dit schijnbaar onoplosbare conflict te beginnen. Ze zal wel heel
eerlijk moeten zijn, zowel tegen zichzelf als tegen u, en heel open
naar de tegenstrijdigheden in haarzelf moeten willen kijken. Haar
moeder heeft misschien tevergeefs geprobeerd ditzelfde dilemma op
te lossen. Het kan Maxima lukken een beter evenwicht te vinden. Ze
heeft soms veel behoefte aan warmte en intimiteit, maar soms moet
34
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
ze ook de vrijheid nemen om haar leven te leiden zoals zij het wil,
zonder emotionele verplichtingen - als zichzelf, niet als de helft van
een paar. Meer vertrouwen in haar unieke en complexe karakter kan
haar helpen beide tegenpolen naar buiten te brengen, elk op hun eigen tijd en plaats. Dat is beter dan zich met één ervan te vereenzelvigen zodat de andere kant er alleen maar onbewust en dwangmatig uit
kan.
Uw partner heeft een flair voor drama dat de hartstochtelijke intensiteit van haar aard nog versterkt. Dit biedt haar ook mogelijkheden tot artistieke expressie zodat ze haar liefde voor mythe en
magie maar buiten kan brengen. Ze heeft die creatieve uitlaatkleppen zelfs heel hard nodig. Naast deze relatie moet er nog iets
zijn waarin ze haar intuïtieve en theatrale inslag naar buiten kan
brengen. Niet dat er iets aan de relatie mankeert, maar wat ze nodig
heeft kan één enkel ander mens nooit bieden. Mogelijk heeft haar
moeder ook zo'n rijke, vruchtbare verbeeldingskracht en dezelfde
behoefte aan drama in haar leven bezeten. Als ze daar niet aan toegekomen is omdat ze zo vastzat aan de moederrol, heeft ze zich
waarschijnlijk heel ingeperkt en gevangen gevoeld. Misschien heeft
ze onbewust haar toevlucht gezocht tot manipulaties waarmee ze
crises provoceerde om zo toch nog de nodige spanning en drama te
beleven. Net als zij verlangt Maxima naar kleur en overdrijving. Als
die ontbreken, komt dat verlangen onbewust naar buiten in de vorm
van ruzies, conflicten en dramatische scènes. Dat zal de relatie
echter niet veel goed doen, tenzij u toevallig ook dol bent op dat
theatrale. Anders wordt u er alleen maar moe van. Maxima moet een
eigen creatief bestaan opbouwen waarin ze haar hartstocht en haar
rijke innerlijke wereld kwijt kan zonder bang te zijn dat ze anderen
overspoelt. Dan kan ze van de relatie genieten zonder dat het voortdurend hysterisch uit de hand loopt.
In uw partners innerlijk vrouwbeeld schuilt grote emotionele
kracht. Het is een waardevolle gave, want ze kan diepgaande,
magische kanten van het leven proeven waar anderen nooit aan toekomen. Maar waarschijnlijk heeft uw partners moeder haar eigen
emotionele kracht alleen maar via manipulatie naar buiten kunnen
brengen. Dat heeft Maxima een vertekend beeld gegeven van de
rijkdom die in haar eigen innerlijk ligt. Ze heeft vermoedelijk een
heel negatief verwachtingspatroon van dit complexe facet van het
vrouwelijke, en ze heeft dan ook waarschijnlijk al op diverse manieren geprobeerd zich ervan los te maken. Helaas kunnen we ons
innerlijk niet verloochenen. Pogingen daartoe zouden haar alleen
maar eenzaam, gefrustreerd en depressief maken. Haar innerlijke
wereld is zo kleurig, rijk en diep dat het van groot belang is dat ze de
syn pair_holl2100320008.001
35
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
schoonheid en waarde ervan ziet. Dan kan ze dat in de relatie vrijelijk naar buiten brengen zonder bang te zijn dat ze afgewezen wordt.
U kunt waarschijnlijk veel beter uit de voeten met iemand die zelfverzekerd laat zien hoe ze is dan met beladen sfeertjes vol heimelijke wrok. Problemen in de relatie zullen eerder veroorzaakt worden
door haar weggestopte woede dan door haar intense hartstocht.
Emotionele intensiteit hoeft niet onherroepelijk gepaard te gaan met
de afwijzing, depressie en frustratie die ze als kind heeft gezien.
36
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
HOOFDSTUK V
TOT SLOT
Veel psychologen en toneelschrijvers, dichters en romanschrijvers hebben ons er door de eeuwen heen steeds weer op gewezen dat
wij ons zonder relaties nooit van onszelf bewust kunnen worden. We
hebben de ander nodig om ons als het ware een spiegel voor te
houden, zodat we kunnen zien wie wij werkelijk zijn, of dat nu gaat
om het oppervlakkige niveau van bijvoorbeeld ons imago of om het
diepe niveau van de kern van ons wezen. Plato heeft geschreven dat
we in het gelaat van de geliefde een glimp kunnen opvangen van de
goden die over onze eigen ziel heersen - en wij zouden daaraan toe
kunnen voegen dat we er ook iets van onze persoonlijke duivels in
kunnen zien. Geen enkele horoscoop, of dat nu de vakkundige uitleg
van een individuele astroloog betreft of de wat beperktere mogelijkheden van een computerduiding, kan ons ooit vertellen of we ons al
dan niet met een bepaalde persoon moeten inlaten. Evenmin kan een
horoscoopduiding ons vertellen of de relatie "goed" of "slecht" is, en
of de band zal blijven bestaan. Want uiteindelijk legt ook de meest
zorgvuldige psychologische en astrologische voorspelling het af tegen de keuzevrijheid, de creativiteit en de dwanghandeling van de
mens. Maar als we inzicht verwerven in de redenen waarom we ons
tot een ander voelen aangetrokken, in wat we met die ander
scheppen, en hoe dat ons verandert, krijgen we gereedschap in handen voor meer keus en creativiteit, en minder dwanghandelingen.
Als een relatie diepgang heeft en gelegenheid tot verandering biedt,
zal ze ons vroeg of laat ook pijn doen - met name de pijn die wordt
veroorzaakt door afstand doen van een oud en versleten zelfbeeld.
Als wij kunnen inzien dat wij alleen in het lichaam van onze moeder
werkelijk kunnen genieten van twee harten die slaan als één, kunnen
we onze relaties zowel realistisch als idealistisch benaderen. De
alchemisten uit de middeleeuwen wisten dat het goud dat zij zochten
menselijk goud was, geen metaal. Als wij iets van hun visie kunnen
herontdekken voor onszelf, zal dat ons helpen dat grootse en mysterieuze werk te volbrengen: houden van een ander mens.
syn pair_holl2100320008.001
37
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
APPENDIX
Het uitgangspunt van de relatiehoroscoop
Liz Greene heeft de relatiehoroscoop ontwikkeld op basis van haar praktijkervaring met cliënten die behoefte hadden aan astrologisch inzicht in hun
persoonlijke relatie. Dat waren merendeels cliënten die al geruime tijd in
een bepaalde relatie zaten (vrijwel nooit korter dan twee jaar) en die dus het
romantische, roze-wolk-begin achter de rug hadden en de fase van diepere
en meer realistische omgang met elkaar hadden bereikt. In dat stadium zijn
de donkere kanten van de beide persoonlijkheden al aan het licht gekomen,
evenals de problemen en conflicten die dat met zich meebrengt. En juist dan
ontstaat vaak de behoefte aan meer inzicht in de wisselwerking die er speelt.
Het is mogelijk dat de beide partners niet even veel belangstelling hebben
voor een astrologische analyse van hun relatie. Misschien staat een van beiden er wel heel sceptisch tegenover. Maar kennelijk heeft een partner wel
belangstelling, en in dit geval bent u dat. Misschien wilt alleen u een
astrologisch consult om uw relatie met Maxima te bespreken. Met dat uitgangspunt is de relatiehoroscoop dan ook geschreven: u wordt aangesproken als degene die om de analyse heeft gevraagd, en naar Maxima
wordt verwezen als de derde partij, als "uw partner". Zo richt de relatiehoroscoop zich maar tot een van beide partners. Maar de inhoud betreft de beide
partners wel in gelijke mate.
Als u uw relatiehoroscoop met Maxima wilt delen, kunt u haar voorstellen
dat ze de tekst leest met dit gegeven in gedachten. Mocht dat echter lastig
zijn voor u en uw partner, dan kunt u een tweede versie bestellen waarin de
tekst is aangepast zodat die zich nu richt tot Maxima. In die versie wordt er
dan naar u verwezen als de partner.
Om deze omgedraaide, tot Maxima gerichte versie van de relatiehoroscoop
te ontvangen, is het voldoende om het volledige nummer van uw huidige
relatiehoroscoop op te geven en daar de bestelcode TRPH aan toe te voegen. U treft dat nummer aan onderaan het venstertje op de titelpagina, en
verder ook linksonder op iedere bladzijde.
Dit tweede rapport is verkrijgbaar voor een ongelooflijk gereduceerde prijs
(en die hangt af van het land waar u bestelt).
Astrologische techniek
De relatiehoroscoop wordt gemaakt op basis van drie afzonderlijke
horoscopen: de geboortehoroscoop van u, die van uw partner, en een derde,
composiet-horoscoop, die berekend wordt volgens de midpuntmethode. Om
vervolgens de verklarende tekst op te stellen, wordt er gebruikt gemaakt van
de volgende astrologische gegevens: de wederzijdse aspecten tussen de
38
syn pair_holl2100320008.001
Relatie Horoscoop
voor Willem-Alexander
en Maxima
van Liz Greene
twee geboortehoroscopen, de belangrijkste thema's uit de composiethoroscoop, aspecten tussen de composiethoroscoop en de twee geboortehoroscopen, en bepaalde thema's in de beide geboortehoroscopen die door
de horoscoop van de partner of de composiethoroscoop worden geactiveerd.
Literatuur
De relatiehoroscoop neemt veel elementen uit de beide geboortehoroscopen
in beschouwing, maar richt zich uiteraard speciaal op de elementen die van
belang zijn voor relatiepatronen. Misschien heeft u na het lezen van de relatiehoroscoop ook belangstelling voor een meer uitgebreide analyse van uw
eigen karakter die zich niet speciaal op de relatie richt maar werkt vanuit
een breder perspectief. In dat geval kunnen we u de
PSYCHOLOGISCHE HOROSCOOPANALYSE
van Liz Greene aanbevelen (ook bij ons verkrijgbaar).
Aanbevolen astrologische literatuur in verband met relaties:
"Liefde in de sterren" (Ned. vert. van "Astrology for Lovers") door Liz
Greene. Een amusante maar diepgaande kijk op de tekens van de dierenriem, met nadruk op hun karakteristieke gedrag in relaties.
"Samenspel" (Ned. vert. van "Relating") door Liz Greene. Een combinatie
van astrologie en dieptepsychologie die een uiterst verhelderende kijk op
relaties oplevert.
syn pair_holl2100320008.001
39
ASTROLOGISCHE GEGEVENS GEBRUIKT VOOR DE RELATIE HOROSCOOP
voor Willem-Alexander (m)
geboortedatum 27 april 1967
in Utrecht, NETH
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
N
Zon
Maan
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Maanskn.(t)
Cheiron
kloktijd: 19:57
lengte 5e07 breedte 52n06
Stier
6b49'07
Boogschutter 21i53'47
Ram
21a59'15
Tweelingen 15c41'16
Weegschaal 20g15'34
Kreeft
26d32'22
Ram
6a41'25
Maagd
20f41'37
Schorpioen 23h25'58
Maagd
18f13'50
Stier
6b54'48
Vissen
28l02'29
en Maxima (v)
geboortedatum 17 mei 1971
in Buenos Aires, ARG
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
N
Zon
Stier
Maan
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Maanskn.(t)
Cheiron
Waterman
Stier
Ram
Waterman
Boogschutter
Stier
Weegschaal
Boogschutter
Maagd
Waterman
Ram
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
6
2
6
8
12
9
5
10
1
10
6
5
Ascendant
2de huis
3de huis
Nadir
5de huis
6de huis
Descendant
8ste huis
9de huis
Midhemel
11de huis
12de huis
kloktijd: 20:05
lengte 58w27 breedte 34s36
26b22'59
27k55'07
0b46'41
29a18'33
6k58'27
2i16'46
25b59'38
9g49'47
1i51'21
27f05'35
18k14'02
12a22'31
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
6
3
5
5
2
12
6
10
12
10
3
4
U.T:
18:57
sterrentijd: 09:37:45
Schorpioen
7h54'28
Boogschutter 6i13'00
Steenbok
12j25'32
Waterman
22k04'17
Vissen
24l53'16
Ram
19a22'01
Stier
7b54'28
Tweelingen
6c13'00
Kreeft
12d25'32
Leeuw
22e04'17
Maagd
24f53'16
Weegschaal 19g22'01
U.T:
23:05
sterrentijd: 10:51:10
Ascendant
Steenbok
2de huis
3de huis
Nadir
5de huis
6de huis
Descendant
8ste huis
9de huis
Midhemel
11de huis
12de huis
Steenbok
Waterman
Vissen
Ram
Stier
Kreeft
Kreeft
Leeuw
Maagd
Weegschaal
Schorpioen
0j10'51
21j39'56
14k15'59
11l20'39
15a24'37
24b14'01
0d10'51
21d39'56
14e15'59
11f20'39
15g24'37
24h14'01
Gemeenschappelijke composiet horoscoop (huizensystem Placidus, midpoint methode)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
N
Zon
Stier
Maan
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Maanskn.(t)
Cheiron
Steenbok
Ram
Stier
Boogschutter
Maagd
Stier
Weegschaal
Schorpioen
Maagd
Vissen
Ram
syn pair_holl2100320008.001
16b36'03
24j54'27
26a22'58
22b29'54
13i37'01
29f24'34
1b20'32
0g15'42
27h38'40
22f39'42
27l34'25
5a12'30
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
in huis
6
2
5
6
1
10
5
10
12
10
4
5
Ascendant
Boogschutter 4i02'39
2de huis
3de huis
Nadir
5de huis
6de huis
Descendant
8ste huis
9de huis
Midhemel
11de huis
12de huis
Boogschutter
Steenbok
Vissen
Ram
Stier
Tweelingen
Tweelingen
Kreeft
Maagd
Weegschaal
Schorpioen
28i56'28
28j20'46
1l42'28
5a08'57
6b48'01
4c02'39
28c56'28
28d20'46
1f42'28
5g08'57
6h48'01
40
Download