Muziek is de basis - Harmonie Orkest Vleuten

advertisement
Informatie voor ouders
Programma:
 Opening & welkom
 Waarom dit project?
 Impact van Muziek
door dhr. Johan Boonekamp
-- korte koffiepauze -- Toelichting op project
- de inhoud & uitvoering
 Afsluiting
Even voorstellen:
Harmonie Orkest Vleuten
 Actieve ‘Vleutense’ vereniging (>100 leden)
 Sterke betrokkenheid Jeugd;




-> 2 jeugd- / opleidingsorkesten!
Kennis van schoolconcerten, opzetten blazersklas,
muziekonderwijs, sterk (cultureel) netwerk !
Groot organiserend vermogen.
Passie voor muziek, maar ook
voor gezelligheid….
Kwaliteitsbewust – professioneel.
Meer info:
http://www.harmonieorkestvleuten.nl
Kinderen maken Muziek
17 mei; Prinses Maxima bij haar 40ste verjaardag:
“…. muziek gaat verder dan alleen lol en plezier.
Uit onderzoek blijkt, dat muziek maken kinderen
ook heel veel andere dingen leert.
Het stimuleert de verbeeldingskracht en het
vermogen zich in anderen te verplaatsen.
Het leert kinderen te denken in symbolen en het
leert hen heel goed te luisteren. Samen met
anderen spelen leert hen om rekening te houden
met anderen en te weten wanneer je een ander de
ruimte moet geven. Samen muziek maken heeft
een waarde voor de ontwikkeling van creativiteit
en emotionele intelligentie van kinderen, die we
niet snel kunnen overschatten…”
Kaders project
Randvoorwaarden &
eisen KMM:
 Doel:
 zo veel mogelijk kinderen
samen instrument leren
bespelen
 Doelgroep:
 kinderen 8 - 14 jr
 Tijdlijnen:
 start najaar 2011 - einde
mei 2012
 Kaders werkwijze:
 groepsles, samenspel,
optredens, ouders
Maatschapelijke - &
regionale ontwikkelingen
 Oude kern & VINEX-ontw.






o.a. cultuur ontw. – bereikbaarheid
Grote scholen; snelle groei
Minder aandacht voor nietkernvakken, weinig muziek
Docenten basisonderwijs veelal
onvoldoende geëquipeerd mbt
muziek
Bezuinigingen op cultuur
Kinderen hebben druk programma;
Sport is hot, muziek is uncool
Leidsche Rijn Park = Maxima Park;
wil graag optreden HOV
Kinderen maken Muziek
17 mei - Maxima viert haar 40ste verjaardag & lanceert
programma Kinderen maken Muziek
17 juli - Projectvoorstel Harmonie Orkest Vleuten
“Muziek is de Basis!” ingediend
27 juli - Eerste selectieronde doorgekomen!
60 van 180 overgebleven
29 aug - Tweede selectieronde
Presentatie voor jury
9 sept - Uitslag 2e ronde bekend
23 sept - Kick Off projecten
Samen is meer dan alleen…..
Sterke basis
Uitstekende locaties
voor optredens met
groot publieksbereik
Publiciteit, organisatie
& ondersteuning
Kwalitatief
hoogstaande
muzikale
invulling
Johan Boonekamp
directeur Kunstencentrum TOON
deskundige cultuureducatie
dirigent HOV
Informatie voor Basisscholen
Inhoud & Uitvoering
Wie, Wat, Waar, Wanneer ………
Informatie voor Basisscholen
Ons project legt de basis
Voor duurzame verbindingen
Vleuten - ‘Oude’kern
Kees
Valkensteinschool
Vleuterweide - Vinex
OBS Vleuterweide
& De Zonnewereld
Twaalfruiter
Willibrord school






‘Oude dorp’ en nieuwe bewoners van Vinex locatie
Bestaande culturele instellingen en nieuwe bewoners
Kinderen, muziek en (hun) muziekinstrument(en)
Scholen en organisaties die faciliteren bij muziek onderwijs
Kinderen onderling
Gevoel en verstand
Muziek wordt de basis door:
 Interactieve reeks lessen over (blaas)muziek.
Afsluiting mmv HOV (Jeugd)orkest in kerstviering
• Muzieklessen in groepen (gr 5 - 5/6) & ‘blazersklas’
- 60 leerlingen op blaasinstrument
- 270 leerlingen op percussie / ritme
Afsluitend Schoolplein orkest
• Gezamenlijke optredens:
- Groots optreden in MÁXIMA-Park
- Deelname slotmanifestatie van
Kinderen Maken Muziek
Fase 1: Orientatie op Blaasmuziek
Wat: Serie lessen over (blaas-)muziek & oriëntatie op diverse instrumenten.
Wie: Alle kinderen in betrokken groepen. Lessen gegeven door projectdocent.
Waar: Op school in de eigen groep.
Wanneer: Tussen herfstvakantie & kerstvakantie - (7-8 lessen)
Kinderen maken kennis met diverse instrumentgroepen in een orkest, leren meer
over diverse blaasinstrumenten en werken samen toe naar afsluiting van de
eerste fase.
Aan het einde van deze eerste fase wordt de kinderen gevraagd of zij na de
kerstvakantie willen starten met leren bespelen van een instrument.
Fase 2: Beschikbare instrumenten
Fase 2: Samen muziek maken …..
Geen instrument gekozen
Wel instrument gekozen
• Geen lesactiviteiten ikv
project (9 jan – 2 apr)
8 lessen
• Groepslessen per
instrument (9 jan – 5 mrt)
8 lessen
• Blazersklas – orkestlessen
(12 mrt – 7 mei)
2 lessen
• Gezamenlijk werken aan
optreden
12 lessen
• Ritme & Percussie lessen
(9 apr– 7 mei)
4 lessen
• Gezamenlijk werken aan
2 lessen
optreden
Kans extra repetitie (op locatie)
ergens in wk 21 – 27 mei
Schoolplein
Orkest
Op
schoolplein
n.t.b. i.o.m.
school
Maxima Park
Optreden
Dag van het
Park
27 mei - 1e
pinksterdag
Slotmanifestatie
KMM
w.s. in Zeist
Woe 6 jun
(voorlopig)
Mogelijkheden voor uw kind
• Een instrument leren bespelen & ervaren wat het is om
samen muziek te maken!
- 8 groepslessen op muziekschool
- 8 orkestlessen in blazersklas
- 3 hele leuke optredens
• Instrument in bruikleen gedurende deze periode
• Half jaar gratis lidmaatschap HOV
daarmee mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief
muzieklessen te continueren inclusief samenspel
Download