Stichting Vrienden van het - Heemsteeds Philharmonisch Orkest

advertisement
Stichting Vrienden van het
Heemsteeds Philharmonisch Orkest
Secretariaat : E. de Koning, Kruisweg 877, 2132 CA Hoofddorp, e-mail: [email protected]
Word Vriend van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest!
Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest is een symfonieorkest dat bestaat uit gedreven amateurmusici
die het leuk vinden om in orkestverband te musiceren. Onder leiding van dirigent Dick Verhoef
studeren zij op bekende en minder bekende symfonische werken. Maar ook lichte muziek en optredens
met solisten maken deel uit van hun repertoire. Het HPhO organiseert daarnaast regelmatig
concertreizen en neemt deel aan bijzondere muziekprojecten. Sinds de oprichting van het orkest in
1966 wordt altijd gestreefd naar muzikale ontwikkeling en een hoog niveau van de uitvoeringen,
daarnaast staat speelplezier hoog in het vaandel.
Wat kunt u doen voor het HPhO?
Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest werkt nagenoeg zonder subsidie. Een groot deel van de
jaarlijkse kosten wordt door de leden zelf opgebracht. Ook worden incidenteel met koorbegeleidingen
inkomsten verkregen. En dan zijn er de Vrienden van het HPhO. Hun bijdrage zorgt mede voor het
voortbestaan van het orkest. De minimumbijdrage is € 25,- per jaar, maar u mag natuurlijk ook meer
bijdragen.
Wat doet het HPhO voor de Vrienden?
* Wij zijn u dankbaar. U maakt wat mogelijk!
* Wij houden u op de hoogte van het reilen en zeilen van het orkest.
U weet als eerste wat er op het programma staat via de Nieuwsbrief en als u wilt, via e-mail.
* U krijgt de gelegenheid om tegen gereduceerd tarief kaarten te bestellen voor u en uw introducés.
Een concert bezoeken is gezelliger met familie en vrienden. U kunt onbeperkt introducés meenemen
met korting. Kortom, houdt u van klassieke muziek en wilt u het HPhO financieel steunen, vult u dan
onderstaande bon in.
Hoe Vriend worden?
Wilt u meer betrokken worden bij het HPhO? Dat kan, vul dan vandaag nog onderstaande bon. U kunt
hem tijdens het concert inleveren bij een van de orkestleden. Dat is het makkelijkste. Of opsturen aan
het Secretariaat Vrienden van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest,
p/a E. de Koning, Kruisweg 877, 2132 CA Hoofddorp
Het zou prettig zijn als u dan vandaag of morgen uw donatie over zou willen maken naar
IBAN NL39 ABNA 0861 838 165 t.n.v. Stichting Vrienden van het HPhO onder vermelding Nieuwe
Vriend
Welkom
Piet-Heijn van Mechelen
Voorzitter Vrienden van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest
.............................................................................................................................................................................................
Ja, ik word graag Vriend van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest en maak minimaal € 25,- over.
Naam en voorletters:
Adres (straatnaam en huisnummer):
Postcode en woonplaats :
e-mail adres:
Telefoonnummer :
M/V
Download