FLAVIA Betekenis Latijnse naam van een Romeins adellijk geslacht

advertisement
FLAVIA
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis
Latijnse naam van een Romeins adellijk geslacht: de Flavii; 'flavius' = 'goudgeel', 'blond'.
*
Flavia Domitilla de Oudere, Rome, Italië; † 1ste eeuw. Feest 20 mei.
Een jongere zuster van de keizers Titus (79-81) en Domitianus (81-96) en de moeder van Sint
Flavia Domitilla de Jongere († 2e eeuw; feest 12 mei).
*
Flavia Domitilla de Jongere; martelares met Eufrosuna & Theodora; Terracina, Italië;
† 2ste eeuw. Feest 7 & 12 mei
Ze was van hoge Romeinse afkomst uit de familie der Flavii, een kleindochter van keizer
Vespasianus (69-79) en echtgenote van Sint Titus Flavius Clemens. Haar moeder had
dezelfde naam als zij. Omdat zij weigerde een heidense man te trouwen, werd zij verbannen
en uiteindelijk met haar zoogzusters Eufrosuna en Theodora net zo lang gefolterd tot zij aan
de gevolgen ervan overleed.
Volgens oude Romeinse liturgische boeken was zij eigenares van een stuk grond aan de Via
Ardeatina, waaronder zich de grote catacomben van Domitilla bevinden en waar Sint Nereus
en Achilleus werden begraven.
*
Secundus van Rome, Italië; martelaar met Maxima e.a.: † eerste eeuwen christendom.
Feest 2 juni.
In oude verzamellijsten van martelaren komt de volgende notitie voor: "Te Rome de gedachtenis van de heilige
Secundus, Maxima, Martinianus, Silvinus, Flavianus, Paulus, Petrus, Victorina, Matrona, Fausta, Extricata,
Antonina, Saturnina, Donata, Reducta, Maxima, Saturnina, Paula, Julia, Florentinus, Fortunata, Maxima,
Urbana, Felicissima, Justa, Flavia, Matrona, Marciosa, Valentina, Fortunata, Venusta, Donata, Maria, Gallica,
Tertula, Vitalica, Evantia, Julia, Sammata, Posinna, Saturnina, Concordia, Donata, Felix, Valentinus,
Januarius, Mastilia, Lucius, Maria, Marcella, Percus, Datula, Victoria, Jovianus, Maxima, Felix, Tertula,
Castulina, Tulla, Gaudolus, Modianus, Justus, Saturus en nog een Saturus, Felix, Dontula, Samina, Januaria,
Fortunatus, Saturnina, Julia, Nina, Honorata, Donata, Victoria, Marcia, Donata, Calpurnia, Extricata, Felix,
Saturninus, Donatus, Cenonus, Primosa, Secunda, Januaria, Rogatus, Faustus, Fonteius, Tertulus, Paula,
Rogatus, Secunda, Martialis, Felix en nog een Felix, Fortunata, Januarius, Adjutor, Fortunata, Nomitia, Paula,
Rogata, Victoria, Donata, Mavorus, Posinna, Prima, Urbana, Turninus, Januarius, Senecio, Julia, Marciana,
Nondinarus, Castus, Datus, Florentina, Victuria, Piscina, Castulus, Saturninus, Victurianus, Fortunatus, Nina,
Nundinus, Saturnina, Caecilia, Marina, Luciosa, Felicia, Maxima, Prima, Firmina, Evasius, Sildinus, Tertius,
Fuscus, Marcellina, Rota, Evasia, Sarmatia, Rodilia, Maria, Salpurnia, Castula, Saturnina, Justa, Jocunda,
Julius en nog 76 anderen".
Dergelijke lijsten kwamen veelvuldig voor. De namen en de dag van hun marteldood werden zorgvuldig
opgetekend. Zo konden ze elk jaar op hun geboortedag voor het eeuwig leven opnieuw worden herdacht en
gevierd. Jaar, plaats en omstandigheden kregen daardoor veel minder gewicht en bleven dus vaak achterwege.
Download