wat is directe instructie? (1)

advertisement
THEMA 2
Bijeenkomst 1.4
21 September 2015
PROGRAMMA
 Welkom
 Terugblik week 1.3
 Leerdoelen
 Thema: directe instructie
 Afsluiting
TERUGBLIK WEEK 1.3
LEERDOELEN 1.4
De student kan:
 de lesfasen uit het directe instructiemodel benoemen, beschrijven en
herkennen.
 een casus analyseren op de aan- en afwezigheid van
sleutelbegrippen en lesfasen uit het DI-model.
KAHOOT
EFFECTIEVE INSTRUCTIE
 Uitleg is nodig om de leerstof eigen te maken
 Zorgvuldige planning en efficiënte tijdsindeling
 Verschillende instructiestrategieën > focus op DI
WAT IS DIRECTE INSTRUCTIE? (1)
 Directe instructie heeft oorsprong in behaviorisme & cognitieve
psychologie
Kenmerkend




Veel nadruk op geleidelijk aanleren van begrippen (laag naar hoog niveau)
Doelen duidelijk en zorgvuldig geformuleerd
Sturing op gewenst gedrag nadruk op individueel wek
Leerfuncties zijn in handen van de docent.
WAT IS DIRECTE INSTRUCTIE? (2)
 Het model biedt mogelijkheden voor ondersteuning bij actief en
constructief verwerven van (basis-) kennis en –vaardigheden.
 Het leerproces van de leerling wordt bij dit instructiemodel vooral
gestuurd door de docent.
 In het model ligt de nadruk op de structuur van de les, de
duidelijkheid.
 Kenmerk van het model is de aandacht voor geleide en zelfstandige
oefening en de positieve ondersteuning van de leerling daarbij.
SUCCESFORMULE?
 Consequente toepassing DI leidt tot verbetering van leerresultaten
 Voordelen:
 Met name geschikt voor leerlingen in achterstandsituaties of voor wie
informatie nieuw is.
 Geschikt om motivatie op te wekken en vast te houden (Joyce & Weil,1992)
 Structuur reduceert faalangst
 Docenten die DI adquaat vorm kunnnen geven hebben zelfvertrouwen
betreffende hun onderwijstaak.
 Nadelen
 Nadruk op structuur kan negatieve invloed hebben op leerresultaten
 Onzorgvuldige uitvoering kan leiden tot weinig effectief frontaal lesgeven
OPDRACHT DIRECTE INSTRUCTIE (1)
Tijd: jullie hebben dadelijk 25 minuten de tijd voor het eerste deel
van deze opdracht
Hoe: in groepen van 4 studenten met behulp van je boek / internet
Hulp: in eerste instantie bij groepsgenoten
Uitkomst: één uitgewerkte lesfase van het DI-model die jullie in
het tweede deel van de les uitgaan voeren.
Wat: jullie gaan één van de lesfasen (1, 3 of 6) van het DI-model
uitwerken aan de hand van een centraal thema.
OPDRACHT DIRECTE INSTRUCTIE (2)
AFSLUITING
Wat ga jij de komende weken op stage doen met het thema “directe
instructie”? Noteer 3 voornemens
THUISWERK
Lezen week 1.5
Artikel uit de reader: Basisomgangsvormen
 Handboek voor leraren: Paragraaf 1.5.2 t/m 1.5.5

Voorbereiding thema 1.5 op de wiki
AANVULLEND MATERIAAL
Lesfase 0: Ontwerpen van de les
 ontwerpen op de kern van de les
Lesfase 1: Aandacht richten op de doelen van de les
en aansluiten bij voorkennis
 betekenis geven
 voorbeeld aandachtrichter (padlet??)
Lesfase 2: Nieuwe informatie op effectieve wijze
aanbieden of voordoen
 Lees uitleg geven (lesuitvoering)
LESFASEN DI
Lesfase 3: Nagaan of de belangrijkste begrippen of
vaardigheden zijn overgekomen
Lesfase 4: Instructie geven ten behoeve van zelfwerkzaamheid
 Volledige instructie
Lesfase 5: Begeleiden van zelfwerkzaamheid
 Instructierol
 Begeleidingrol
Lesfase 6: Afsluiten van de les op kernbegrippen
Download