2010/2011 - De Zwengel

advertisement
2010/2011
1
13 sept
Toets:
Lesvoorwaarde:
Instructie:
Overig:
2
20 sept
Versie 1.0
Periode 1 PTA Biologie
Toets:
Lesvoorwaarde:
Instructie:
Overig:
Toets:
Lesvoorwaarde:
Instructie:
Overig:
Toets:
Lesvoorwaarde:
Instructie:
Overig:
3.1.1 Cellen: Levenskenmerken, organismen, microscoop,
plantaardige cellen
Je krijgt de open toets Cellen (3.1.1) mee en je krijgt een opdracht
microscoop mee
Inleveren opdracht microscoop
3.1.1 Cellen: Dierlijke cellen, celdeling, biologisch onderzoek
Wegingsfactor
:16
1
2
1
Eindcijfer periode 1:
2
2
Periodetoets
Open toets Planten
(4.1.2)
Open toets Ordening
(3.1.2)
Posterpresentatie
stamboom
Cijferoverzicht
Open toets Cellen
(3.1.1)
27 sept
Opdracht microscoop
Inleveren open toets Cellen (3.1.1)
3.1.2 Ordening: Bacteriën, schimmels, planten
Je krijgt de open toets Ordening (3.1.2) mee
4 4 okt
3.1.2 Ordening: Dieren, het indelen van organismen
Je krijgt een opdracht stamboom en een opdracht uit het werkboek
mee
5 11 okt
Toets: Lesvoorwaarde: Inleveren open toets Ordening en opdracht werkboek,
posterpresentatie opdracht stamboom voorbereid
Instructie: 4.1.2 Planten: de bloem en voortplanting (basisstof 1 t/m 4)
Overig: Je krijgt de open toets Planten (4.1.2) mee
6 18 okt
Toets: Lesvoorwaarde: Instructie: 4.1.2 Planten: ontkieming, groei en ontwikkeling, wortels, stengels,
bladeren (basisstof 5 t/m 8)
Overig: 7 1 nov
Toets: Lesvoorwaarde: Inleveren open toets Planten (4.1.2)
Instructie: 4.1.1 Stofwisseling basisstof 2 en 3: fotosynthese
Overig: Gelegenheid vragen te stellen voor de toets
Toetsweek: Alle stof van de eerste periode
8 8 nov
*Je moet aan de lesvoorwaarde voldoen om aan de instructie te mogen deelnemen; je moet het
daadwerkelijk bij je hebben/kunnen laten zien. Uitzonderingen in overleg. Als je niet aan de
lesvoorwaarde voldoet, ga je in het andere lokaal aan biologie werken. Als je geen spullen bij je hebt,
krijg je schrijfstraf.
3
8
Download