4900001630 rechtzetting nummer 1 vakbekwaamheid

advertisement
Vakbekwaamheid inzake dossier 4900001630
“Datacenter - InfraXenter”
De inschrijvers voor de kandidatuurstelling zullen minstens moeten voldoen aan volgende criteria:
1.
2.
3.
4.
5.
Bewijs toevoegen dat u erkend bent voor werken klasse 4 in de categorieën T3 (Koeling/HVAC), P1
(elektrische installaties), D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), S4 (Uitrustingen voor
informatieverwerking en procesregeling) of S (Uitrustingen voor telecommunicatie). Indien u niet beschikt
over een erkenning voor de andere categorie/categorieën dan moet de nodige ervaring in de andere
categorieën worden aangetoond met de juiste relevante referenties. Eventueel d.m.v. een samenwerking
met andere partijen waarvan ook de nodige referenties te bezorgen zijn.
De inschrijver moet verklaren de Nederlandse taal machtig te zijn.
De inschrijver moet een plan indienen waarin beschreven staat op welke wijze hij een dienst na verkoop
zal organiseren die in staat is om tijdens kantooruren (8u-17u) on-site op Trichterheide 8 te Hasselt of
Noordlaan 9 te Torhout technische hulp te verzekeren binnen de 6u na het melden van een incident.
Er moet op eer verklaard worden dat volgende uitvoeringstermijnen haalbaar zijn:
er moet binnen de 4 weken na gunning gestart kunnen worden met het detail design en binnen de 3
maanden na gunning met de inrichting van de dataruimtes.
Na de gunning dient fase 1 van de opdracht uitgevoerd te zijn binnen de 5 maanden.
Ervaring en referenties in minstens 3 en maximaal 5 gelijkaardige Europese projecten in de laatste 5
jaar met volgende karakteristieken per dataruimte:
Item
Oppervlakte dataruimte
Aantal IT racks
Totaal vermogen IT-load
(zonder koeling)
Hot/Cold Aisle
containment
Volgende onderdelen
maken integraal deel uit
van de opgegeven
referenties
Minimum
50m²
10
Maximum
300m²
70
20kW
400kW
De gebouwde dataruimtes moeten gebouwd zijn volgens de
principes van Hot/Cold aisle containment om zoveel mogelijk
scheiding te hebben tussen warme en koude lucht en te
komen tot een zo laag mogelijke PUE (Power Usage
Efficiency).
 IT racks & Containment
 PDU’s aangesloten op A en B-Feed
 Volledige HVAC installatie (indoor-en outdoor units)
 Blusinstallatie met toegelaten gas
 Monitoring (DCIM) van minstens volgende parameters:
temperatuur (°C), verbruikt vermogen
 Indienststelling en nodige keuringen
Verder dienen er per referentie volgende gegevens verstrekt te worden:

Organisatie waarvoor ze bestemd waren en een contactpersoon (naam & e-mail)

Budget of TCO van de opdracht

Datum van ingebruikname

Beschrijven of en hoe er rekening werd gehouden met de modulariteit en uitbreidbaarheid.

Aangeven voor welke onderdelen er eventueel gewerkt is met onderaannemers incl. naam
firma en adres, contactpersoon & e-mailadres.
6. Minstens 2 personeelsleden die de opdracht (Design en Build) zullen uitwerken en coördineren, met hun
relevant CV. Deze personen moeten beschikbaar zijn in de periode maart - aug 2017.
Na kwalitatieve selectie wordt aan maximum 6 best geklasseerden het bestek toegestuurd.
Download