Inschrijfformulier Start Verkoop fase 1

advertisement
Inschrijfformulier
Start Verkoop fase 1
Door middel van dit inschrijfformulier kun je in aanmerking komen voor één van de 65 koopwoningen van
fase 1 van nieuwbouwproject Wooneiland D in Veenendaal. Wil je onderstaande vragen, in blokletters,
invullen.
1) Gegevens inschrijver(s)
Inschrijver
Partner
Voorletters + achternaam:
……………………………………………m/v*
……………………………………………m/v*
Voornamen (voluit):
……………………………………………
……………………………………………
Adres:
……………………………………………
……………………………………………
Postcode + woonplaats:
……………………………………………
……………………………………………
Telefoon privé:
……………………………………………
……………………………………………
Mobiel:
……………………………………………
……………………………………………
E-mail adres:
……………………………………………
……………………………………………
Geboortedatum:
……………………………………………
……………………………………………
Geboorteplaats:
……………………………………………
……………………………………………
Beroep:
……………………………………………
……………………………………………
Burgerlijke staat:
ongehuwd / samenwonend / gehuwd / geregistreerd partnerschap*
Met / zonder huwelijkse voorwaarden / registratievoorwaarden*
2) Onderstaand kun je je voorkeur in volgorde van bouwnummer(s) aangeven van fase 1
1e keuze:
6e keuze:
11e keuze:
16e keuze:
2e keuze:
7e keuze:
12e keuze:
17e keuze:
3e keuze:
8e keuze:
13e keuze:
18e keuze:
4e keuze:
9e keuze:
14e keuze:
19e keuze:
5e keuze:
10e keuze:
15e keuze:
20e keuze:
3) Interesse in fase 2
A) Ik heb interesse in fase 2 en wil graag op de hoogte worden gehouden.
B) Ik heb alleen interesse in fase 1 en geen interesse in fase 2.
*Keuze omcirkelen a.u.b.
4) Financiering/Hypotheek*
A) Ja, ik heb mijn financiële situatie getoetst en heb geen vragen.
B) Nee, ik wil een vrijblijvend meer informatie over financieringsmogelijkheden.
Ondertekening
Inschrijver en (eventueel) partner verkla(a)r(t)en de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben
ingevuld.
Plaats: …………………………………………… Datum:……………………………………………2017
Handtekening inschrijver: ………………………
Handtekening partner: ………………………
PROCEDURE
Behandeling formulieren:
Uitsluitend volledig ingevulde formulieren voorzien van een handtekening(en) worden in behandeling genomen.
Uitsluitend formulieren welke ontvangen zijn voor maandag 1 mei 2017 om 12:00 uur worden meegenomen in de
toewijzingsronde. Formulieren welke na dit tijdstip binnenkomen gaan automatisch mee in de volgende
toewijzingsronde. Er wordt een ontvangstbevestiging verstuurd indien het formulier volledig is ingevuld en door
Vastgoed Concept is ontvangen. Alleen inschrijvingen die tijdens de Start Verkoop zijn ingeleverd, binnenkomen via het
e-mailadres [email protected] of afgeleverd zijn bij Vastgoed Concept worden per e-mail bevestigd. Alleen een
bevestigde inschrijving is geldig. Maximaal 1 inschrijving per (toekomstig) huishouden.
Workshop
Voor de totstandkoming van Wooneiland D zijn meerdere workshops georganiseerd. De deelnemers van de workshops
hebben de mogelijkheid gekregen deel te nemen aan de Voorverkoop en daarmee de 1e toewijzingsronde. Bij Start
Verkoop vindt de 2e toewijzingsronde plaats.
Fasering
Het plan is verdeeld in twee fases, zie hiervoor de situatietekening. Je kunt alleen op bouwnummer(s) van fase 1
inschrijven. Als 70% van de woningen van fase 1 is verkocht, dan start de verkoop van fase 2.
Lotingsprocedure
De toewijzingsvolgorde wordt d.m.v. loting bepaald. Wanneer een inschrijfformulier is getrokken, wordt aan de
kandidaat van wie de naam op het formulier vermeld staat het beschikbare voorkeursbouwnummer toegewezen. In
eerste instantie wordt de 1e voorkeur toegewezen. Indien de eerste voorkeur reeds bezet is dan wordt er gekeken naar
de 2e keuze, indien deze bezet is dan wordt er naar de 3e keuze gekeken, etc. Wanneer alle onder punt 2 van dit
inschrijfformulier aangegeven bouwnummers reeds bezet zijn dan wordt de inschrijver op de reservelijst geplaatst.
Indien een kandidaat koper niet overgaat tot aankoop van een woning, zullen wij eerst de kandidaten van de
reservelijst benaderen op volgorde van loting. Indien er geen kandidaten meer op de reservelijst zijn, zullen wij de
mensen van de wachtlijst benaderen en aansluitend opvolgende inschrijvingen.
Uitslag
In verband met de wet op de privacy kunnen wij de volledige uitslag niet openbaar maken. Iedere inschrijver krijgt
daarom zijn of haar individuele uitslag per e-mail bevestigd. Afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen trachten wij
binnen 7 werkdagen na de sluiting van de inschrijving alle inschrijvers te informeren over de uitslag. Wij benaderen de
inschrijvers die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen telefonisch voor het maken van een oriënterend
gesprek (reservering). Na dit gesprek krijgt de kandidaat koper een optie van een kalenderweek. Aan het einde van de
optie periode wordt of overgegaan tot de aankoopprocedure of de woning wordt beschikbaar voor de reservekandidaat.
Inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en zonder enige koopverplichting.
Beide partijen kunnen aan de invulling van dit formulier geen rechten ontlenen.
De op dit formulier ingevulde gegevens worden opgenomen in de administratie van Vastgoed Concept.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Vastgoed Concept.
Stationsstraat 51-J, Veenendaal
T: 0318.504345
E: [email protected]
*Keuze omcirkelen a.u.b.
Download