BELDO-lijst gebaseerd op ICD-10, vanaf januari 1996

advertisement
Sleutellijst van belangrijke doodsoorzaken (BELDO) gebaseerd op ICD-10
ICD-10 1)
ICD-9 2)
ICD-8 3)
Alle doodsoorzaken tezamen
A00-Y89
001-E999
000-E999
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Infectieuze en parasitaire ziekten
tuberculose
nekkramp (meningococceninfecties)
virale hepatitis
AIDS
A00-B99
A15-A19,B90
A39
B15-B19
B20-B24
001-139,279.8 *
010-018,137
036
070
279.8 *
000-136
010-019
036
070
--
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
Nieuwvormingen
kwaadaardige nieuwvormingen
van lip, mond en keel
van slokdarm (oesophagus)
van maag
van dikke darm (colon)
van endeldarm (rectum) en anus
van lever en intrahepatische galwegen
van galblaas en galwegen
van alvleesklier (pancreas)
van strottehoofd (larynx)
van luchtpijp (-vertakkingen) en long
melanoom van huid
van borst (mamma)
van baarmoederhals (cervix uteri)
van baarmoederlichaam (corpus uteri, uteri n.n.o.)
van eierstok (ovarium)
van prostaat
van nier, behalve nierbekken
van urineblaas
van lymfatisch en bloedvormend weefsel
C00-D48
C00-C97
C00-C14
C15
C16
C18
C19-C21
C22
C23-C24
C25
C32
C33-C34
C43
C50
C53
C54-C55
C56
C61
C64
C67
C81-C96
140-239
140-208
140-149
150
151
153
154
155.0,155.1
156
157
161
162
172
174,175
180
179,182
183.0
185
189.0
188
200-208
140-239
140-209
140-149
150
151
153
154
155
156
157
161
162
172
174
180
182
183.0
185
189.0
188
200-209
3
Ziekten van bloed, bloedbereidende organen
en immuniteitsstoornissen
D50-D89
279-289
excl. 279.8
280-289
4
4.1
Endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten
suikerziekte (diabetes mellitus)
E00-E90
E10-E14
240-278
250
240-279
250
5
5.1
5.2
Psychische stoornissen
door gebruik van alcohol
door gebruik drugs en vluchtige oplosmiddelen
F00-F99
F10
F11-F16,
F18-F19
290-319
291,303,305.0
304,305.2-305.9
290-315
291,303
304
6
6.1
6.2
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
hersenvliesontsteking (meningitis)
ziekte van Parkinson
G00-H95
G00-G03
G20-G21
320-389
320-322
332
320-389
320
342
7
7.1
7.1.1
7.2
Ziekten van hart en vaatstelsel
ischemische hartziekten
acuut hartinfarct
overige hartziekten
7.3
hersenvaatletsels (CVA)
I00-I99
I20-I25
I21-I22
I30-I33,
I39-I52
I60-I69
390-459
410-414
410
420-423,
425-429
430-438
390-458
410-414
410
420-423,
425-429
430-438
Nr.
Omschrijving doodsoorzaak
Sleutellijst van belangrijke doodsoorzaken (BELDO) gebaseerd op ICD-10 (vervolg)
1
Nr.
Omschrijving doodsoorzaak
ICD-10 1)
ICD-9 2)
ICD-8 3)
8
8.1
8.2
8.3
Ziekten van de ademhalingsorganen
griep (influenza)
longontsteking (pneumonie)
chronische aandoeningen onderste luchtwegen
(CARA)
astma
J00-J99
J10-J11
J12-J18
J40-J47
460-519
487
480-486
490-494,496
460-519
470-474
480-486
490-493,518
J45-J46
493
493
K00-K93
K25-K28
520-579
531-534
520-577
531-534
9.2
9.2.1
Ziekten van de spijsverteringsorganen
maagzweer en zweer aan twaalfvingerige en
nuchtere darm
chronische leveraandoeningen
onder invloed van alcohol
K70,K73-K74
K70
571
571.0-571.3
571
571.0
10
Ziekten van huid en onderhuids bindweefsel
L00-L99
680-709
680-709
11
11.1
Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel
reumatoïde artritis en artrose
M00-M99
M05-M06,
M15-M19
710-739
714
710-738
712
12
12.1
Ziekten urinewegen en geslachtsorganen
ziekten van nier en urineleider
N00-N99
N00-N29
580-629
580-593
580-629,792
580-593
13
Complicaties van zwangerschap, bevalling,
kraambed
O00-O99
630-676
630-678
14
Aandoeningen van de perinatale periode
P00-P96
760-779
760-779
15
15.1
15.2
Aangeboren afwijkingen
van zenuwstelsel
van hart en bloedvaten
Q00-Q99
Q00-Q07
Q20-Q28
740-759
740-742
745-747
740-759
740-743
746-747
16
Symptomen en onvolledig omschreven
ziektebeelden
wiegendood (SIDS)
onvolledig omschreven en onbekende
oorzaken
R00-R99
780-799
R95
R96-R99
798.0
798.1-799.9
780-791,
793-796
795 (<1 jaar)
795 (>= 1 jaar)796
8.3.1
9
9.1
16.1
16.2
17
17.1
Uitwendige oorzaken van letsel, vergiftiging
ongevallen
V01-Y89
V01-X59
E800-E999
E800-E929
17.1.1
vervoersongevallen
V01-V99
E800-E848
E800-E999
E800-E929,
E940-E949
E800-E845
17.1.1.1 wegverkeersongevallen
**
17.1.2
17.1.3
17.1.4
17.2
17.3
17.4
W00-W19,X59
W65-W74
X40-X49
X60-X84
X85-Y09
Y10-Y34
E810-E819,
E826-E829
E880-E888
E910
E850-E869
E950-E959
E960-E969
E980-E989
E810-E819,E825E827
E880-E887
E910
E850-E877
E950-E959
E960-E969
E980-E989
1)
2)
3)
*
**
accidentele val
accidentele verdrinking
accidentele vergiftiging
zelfdoding
moord en doodslag
gebeurtenissen opzet onbekend
De classificatielijst ICD-10 is in gebruik vanaf 1996.
De classificatielijst ICD-9 werd gebruikt in de periode 1979 tot en met 1995.
De classificatielijst ICD-8 werd gebruikt in de periode 1969 tot en met 1978.
Eigen CBS-code (Europese code: 040-042).
Lijst van 4-tekencodes op aanvraag verkrijgbaar (CBS - contact).
2
Toelichting
De naamgeving van de belangrijke doodsoorzaken is ontstaan uit een samenvoeging van de vorige CBS 'Beldolijst' en de
'European shortlist' van Eurostat (Europees statistisch bureau in Luxemburg). De basis voor de classificatie en codering zoals
gebruikt bij de sterfte naar doodsoorzaak is de International Classification of Diseases and Related Health Problems
(ICD; World Health Organisation (WHO)).
Bron ICD classificatielijsten:
Internationale Statistische Classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen; vertaald in
samenwerking tussen CBS, SIG Zorginformatie en LISV. - Zeist, Coördinatiepunt Standaardisatie
Informatievoorziening in de Zorgsector.
3
Download