Opbouw AOV Generali

advertisement
Opbouw AOV (Extra) 5
Opbouw AOV (Extra) 12
Voorbeelden
1. Nieuwvormingen
(tumoren)
1. Nieuwvormingen (tumoren)
alle vormen van kanker
2. Ziekten van zenuwstelsel
ziekte van Parkinson, MS,
verlamming, epilepsie, carpaletunnelsyndroom
3. Ziekten van hart en
vaatstelsel
3. Ziekten van hart en vaatstelsel
hartinfarct, beroerte, hartritmestoornis, Angina Pectoris,
hoge bloeddruk
4. Ziekten van
ademhalingsstelsel
4. Ziekten van ademhalingsstelsel
astma, longontsteking, chronische
bronchitis, longemfyseem
5. Ziekten van nieren,
urinewegen en
geslachtsdelen
5. Ziekten van nieren, urinewegen en
geslachtsdelen
nierfalen, prostaataandoening
6. Bepaalde infectieziekte en parasitaire
aandoeningen
tuberculose, malaria, ziekte van
Pfeiffer
7. Ziekten van bloed en bloedvormende
organen en bepaalde aandoeningen van
immuunsysteem
stollingsstoornissen, bloedarmoede,
ziekte van Besnier-Boeck
8. Hormonale ziekten en voedings- en
stofwisselingsstoornissen
suikerziekte,
schildklieraandoening, vetzucht
9. Ziekten van oog en bijbehorende
organen
blindheid, netvliesloslating, staar
10. Ziekten van oor en deel van het
slaapbeen achter het oor
Doofheid
11. Ziekten van spijsverteringsstelsel
galstenen, geelzucht, ziekte van
Crohn, ziekten van de lever,
galblaas, slokdarm
12. Ziekten van huid en onderhuid
eczeem, psoriasis
2. Ziekten van
zenuwstelsel
De Opbouw AOV Extra biedt een aantal extra’s zoals een optieregeling, een extra uitkering bij een
ongeval, een vergoeding bij opname in het ziekenhuis en een vergoeding voor het verhalen van
schade op een derde.
Wat is niet verzekerd?
1. Psychische- en gedragsstoornissen
burn-out, depressie
2. Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel
(bewegingsapparaat)
rug-, knie- en nekklachten
3. Zwangerschap, bevalling en kraambed
Zwangerschapsvergiftiging
4. Niet-specifieke klachten
Klachten waarbij medici geen
objectiveerbare afwijkingen kunnen
aantonen
5. Alle overige niet genoemde ziektecategorieën
(vastgelegd in hoofdstuk 16, 17, 18, 20, 21)
Aangeboren afwijkingen
Download