Ouder worden in West-Brabant

advertisement
Ouder worden in West-Brabant
Hennie Brons, voorzitter raad van bestuur
Ouderen in West-Brabant
• Aantal ouderen verdubbelt in de periode 2015-2040
van 125.000 naar 200.000 mensen
• Kwetsbare ouderengroep neemt in diezelfde periode
toe van 33.000 naar 54.000 mensen
• Huisartsen signaleren in 2015 2.500 “niet pluis”
situaties voor opvolging en huisbezoek door
geriatrisch verpleegkundigen
• Daarvan hebben 200 mensen een WLZ indicatie
voor zware zorgondersteuning
• Conclusie: Ouder worden… zo erg is dat niet:
Driekwart van alle ouderen redt zichzelf nog prima.
Levensverwachting blijft stijgen
• 2000-2011: 3 jaar toename
elke week een weekend erbij !
• Tot 2030 verdere stijging,
maar minder hard dan
afgelopen 10 jaar
• In 2030 heeft gemiddelde 80jarige nog 10 jaar te leven
3
Meeste ziektelast door
psychische
stoornissen, hart- en
vaatzieken en kanker
Trend in belangrijke ziekten (65-plus)
Prevalentie 2010
Prevalentie 2030
% stijging
Dementie
75.700
135.300
79
Coronaire hartziekte
402.100
671.800
67
Beroerte
130.000
234.500
81
Prostaatkanker
67.300
169.000
151
Diabetes
46.400
82.400
77
Parkinson
23.300
42.300
82
COPD
208.300
405.300
95
Hartfalen
111.000
207.700
87
Borstkanker
100.500
184.900
84
5
Comorbiditeit (huisartsenregistratie)
(van Oostrom et al, NtvG 2011)
Diabetes
Coronaire hartziekten
Artrose
COPD
Chron. nek- of rugaandoening
Kanker
Beroerte
Depressie
Hartfalen
Angststoornis
0%
0 extra ziekten
2%
1 extra ziekte
4%
6%
8%
2 extra ziekten
10%
12%
3 extra ziekten
14%
16%
18%
>3 extra ziekten
Driekwart van de mensen met chronische ziekte heeft comorbiditeit
Veel verschillende chronische ziekten komen vaak samen voor
Wat verstaan we onder gezondheid?
Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te
passen en een eigen regie te voeren, in het licht van
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het
leven (Huber, 2012)
Afkicken van de overheidsverslaving
• Dat de overheid de verantwoordelijkheid voor de
ouderenzorg steeds meer bij de burger neerlegt vindt
51% van de Nederlanders géén goed idee.
• Nederlanders (47%) vinden dat de overheid primair
verantwoordelijk is. Maar hebben (55%) hier
helemaal géén vertrouwen in.
Onderzoek motivaction juli 2015
Ouder worden…maar de ouderdom vrezen
• Nederlanders (79%) maken zich grote zorgen over
hoe ouderen in de toekomst worden opgevangen
• De zorgkwaliteit wordt minder door de
afhankelijkheid van vrienden en familie denkt 79%
• Nederlanders (55%) denken niet na over wat te doen
op het moment dat zij niet meer voor zichzelf kunnen
zorgen
• Van de kinderen wil of kan 33% niet voor de ouders
zorgen
• Van de ouderen wil 55% zelfstandig blijven wonen,
maar de familie niet tot last zijn
Motivaction onderzoek 2013 en 2015
Eigen kracht versterken voor eigen regie op het
leven
• 40% van de Nederlanders wil koste wat kost in het
eigen huis blijven wonen, 68% is sterk bereid
daarvoor de woning te verbouwen
• 55% van de Nederlanders wil om in een eigen huis
te blijven, verhuizen naar een soort aanleunwoning
met veiligheid en zekerheid van hulp wanneer nodig
• Maak van thuis geen nieuwe gevangenis met geen
of weinig professionele zorg en geen mantelzorg
• Het belangrijkste zit echt niet in de stenen maar
in de sociale contacten, verbindingen en
ontmoetingen met andere mensen
Spanningen in de transitie naar meer eigen
verantwoordelijkheid voor de oude dag
• Dwang en drang naar het noodgedwongen nemen
van eigen actie en eigen betaling door ouderen door
middel van:
1) Kortingen op de wmo voorzieningen
2) Beperkingen in de ziektekostenverzekering
3) Scherpere indicatiestelling WLZ
4) Complexere samenloop van deze drie bij ouderen
Spanningen in de transitie naar meer eigen
verantwoordelijkheid voor de oude dag
• Steeds meer onbereikbare ouderen met toenemende
ernstige problematiek
1) Opnames in verpleeghuizen veranderden in 9
maanden van wensopnames naar uitsluitend nog
crisesopnames
2) Kortdurend verblijfopnames op initiatief van de
huisarts extreem gestegen (onbetaalde rekening
van 2 miljoen euro aan zorg)
3) Toename opnames in ziekenhuizen zonder medisch
specialistische noodzaak
Zo erg is dat niet
• Er gloort hoop:
Ouderen nemen eigen verantwoordelijkheid en beseffen nu
meer dan ooit dat zij zelf zaken moeten regelen voor de
eigen oude dag. Dat leidt onder meer tot:
1) Creativiteit en ruimte voor nieuwe oplossingen, mensen
vinden elkaar in lokale initiatieven als coöperaties.
2) E-Health, domotica en nieuwe techniek op de drempel
van doorbraak. Grote bedrijven als Philips, Microsoft en
Google investeren in HealthCare.
3) Nieuwe producten en aanbieders die beter inspelen op
de wensen van ouderen, zoals Zorgeloos Wonen van
Groenhuysen.
Janneke van den Eerenbeemt, directeur-bestuurder WMO BV
Maslow
Regie – jezelf zijn
Zingeving
Gezelligheid
Veiligheid
Scheiden van wonen en zorg
Woonwensen
•
•
•
•
•
•
•
•
1 uur huishoudelijke hulp per week
7 warme drie-gangen maaltijden per persoon
3 activiteiten uit het aanbod van de locatie
Abonnement & aansluiting lokale alarmering
Gebruik maken van alle gemeenschappelijke ruimtes
Gratis koffie en thee in het restaurant
24-uurs aanwezigheid van (zorg)personeel
GroenhuysenPas
•
•
•
•
•
Abonnement & aansluiting lokale alarmering
Gebruik maken van alle gemeenschappelijke ruimtes
Gratis koffie en thee in het restaurant
24-uurs aanwezigheid van (zorg)personeel
GroenhuysenPas
en Levendig Wonen…
Download