Gedrag op de Wichelroede

advertisement
Gedrag
op de Wichelroede
10-02-2015
Ons doel:
We willen een school zijn waarin alle
kinderen zich prettig en veilig voelen en zich
op een positieve manier kunnen
ontwikkelen.
We proberen een pedagogisch klimaat te
scheppen waarin dit optimaal mogelijk is.
Voorwaarden:
Voldoen aan de drie basisbehoeften van onze leerlingen:
relatie, competentie en autonomie.



Relatie: Leerlingen voelen zich geaccepteerd; ze horen
erbij, ze hebben het gevoel dat ze welkom zijn en
voelen zich veilig.
Competentie: Leerlingen ontdekken dat ze de taken
die ze moeten doen, aankunnen; ze ontdekken dat ze
steeds meer aankunnen.
Autonomie: Leerlingen weten dat ze (in elk geval voor
een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.
Meervoudige
intelligentie
Iedereen is op een
andere manier intelligent.
Er zijn acht verschillende
intelligenties.
We bezitten alle
intelligenties, maar de
ene is verder ontwikkeld
dan de andere.
We accepteren en
respecteren deze
verschillen.
Goed contact met ouders.
Een hechte samenwerking tussen school en ouders is
belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Immers hebben
we hetzelfde doel voor ogen, namelijk dat onze leerlingen
zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Gedragsdocument (2014)





Missie en visie
Schoolklimaat
Preventie
Grenzen
Pestprotocol
Kies een opdracht
Geschiedenis

U krijgt 5 minuten de
tijd om de belangrijkste
wetenswaardigheden
over de Republiek der
Zeven Verenigde
Nederlanden op een
rijtje te zetten. Hierna
presenteert u dit aan
de groep.
Dans

U krijgt 5 minuten de
tijd om een dansje in
elkaar te zetten op de
muziek van Beautiful
Day van U2.
Hierna presenteert u dit
aan de groep.
Wat is faalangst?
Definitie (Poullie-SSAT)


Zich bedreigd voelen door de gevolgen van geleverde
prestaties bij belangrijke taken.
Er treden spannings- en angstervaringen op als men iets
van zichzelf moet laten zien. De kans/ inschatting om te
falen lijkt erg groot en men heeft het gevoel er weinig
controle op te kunnen uitoefenen.
Een leerling verwacht dat hij een bepaalde taak niet kan
volbrengen.
Dit is geen onzekerheid met een functie (alertheid).
Domeinen faalangst



Cognitief: taken, denken, schoolse opdrachten.
Sociaal: contact leggen, bang dat dit misloopt etc.
Motorisch: gymles, onverwachte bewegingen
moeten maken etc.
Actieve faalangst
Alles perfect willen doen en beheersen om falen uit te sluiten.
Dit heeft vele nadelen: leunen zwaar op hun geheugen
en zijn te detaillistisch bezig, nemen moeilijk afstand tot de leerstof.
Voorheen stond deze vorm bekend als positieve faalangst omdat
een zekere druk zorgde voor een goede prestatie.
Passieve faalangst
Hoe meer inspanning, hoe groter de kans om te falen en
hoe groter de teleurstelling. Niemand wil zichzelf dom
vinden: ‘Liever lui, dan dom…’
De tijd wordt vaker anders besteed: zij vervallen in
dagdromen, spijbelen of opstandig gedrag, hun
studiemethode is oppervlakkig en slordig en deze leerling
wordt dan ook vaak als ongemotiveerd aangeduid.
Waar komt faalangst vandaan?
Aanleg:
 Persoonlijkheidstrek
Persoonskenmerken:
 Eigen hoge verwachtingen
 Negatieve gedachten
 Vergelijking met anderen
Waar komt faalangst vandaan?
Omgevingsinvloeden:
 Basisveiligheid en fundamentele acceptatie kind door
ouders
 Faalangst is vaak aangeleerd (en dus af te leren!)
 Onbedoelde niet ‘opvoedkundige’ gedragingen en
subtiele opmerkingen
 Loyaliteit met het gezin
 Reactie op prestaties
Aanpak in de klas
De beste
aanpak in de
klas in
bondige
adviezen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Erken de leerling in zijn probleem.
Zorg voor succeservaringen.
Geef positieve feedback op de persoon.
Geef positieve feedback op het product.
Geef de leerling ruimte om fouten te maken.
Biedt een heldere structuur in je les. Vertel aan het begin precies wat de
leerlingen kunnen verwachten.
Leer de leerling werk te plannen en zich aan de planning te houden.
Spreek bedreigende situaties vooraf door.
Neem faalangst serieus en maak het bespreekbaar.
Zijn er nog vragen?
Zou u zo vriendelijk willen zijn het evaluatieformulier over
deze workshop in te vullen?
Bedankt voor uw aandacht!
Download