Faalangsttraining

advertisement
Faalangsttraining
‘Je kunt meer dan je denkt!’
Wat is faalangst?
Het woord ‘faalangst’ zegt het al, de ‘angst om te falen’. Het is de gedachte aan een
mislukking die de kinderen angst aanjaagt. Ieder kind is wel eens bang dat iets niet
gaat lukken en ieder kind is wel eens zenuwachtig voor een toets. Maar wat als een
kind zo angstig is dat het echt blokkeert? Faalangstige gedachten als ‘het gaat mij
toch niet lukken’, en ‘ik kan het niet’ kunnen ertoe leiden dat het ook echt niet gaat
lukken. Hierdoor wordt een kind bevestigd in de gedachte dat hij/zij het niet kan,
waardoor het in een vicieuze cirkel terecht kan komen. Het is belangrijk dat kinderen
deze leren doorbreken en weer vertrouwen krijgen in zichzelf en hun eigen kunnen.
De impact van faalangst op het welbevinden, functioneren en presteren van kinderen
is groot.
Van niet-helpende naar helpende gedachten
Kinderen met faalangst hebben vaak een negatief zelfbeeld. Niet de gebeurtenis zelf,
maar de manier waarop je over de gebeurtenis denkt, bepaalt hoe je je voelt over de
gebeurtenis. Je kunt zelf bepalen wat je denkt en dat is meteen de ingang van de
training. Het kind leert positief denken. Het is belangrijk dat een kind leert om ‘niethelpende gedachten’ om te zetten in ‘helpende gedachten’. In de training leren
kinderen hoe ze dit kunnen doen aan de hand van oefeningen die voortkomen uit de
cognitieve gedragstherapie.
Op school en thuis
Op school moeten er veel prestaties geleverd worden. De houding van de leerkracht
en de sfeer in de klas op school kunnen erg bepalend zijn voor faalangstige kinderen.
Bijvoorbeeld wanneer er een competitieve sfeer in de klas hangt en de nadruk wordt
gelegd op schoolse prestaties. Ook kunnen kinderen onzeker worden door een gebrek
aan structuur of instructie of zich onveilig voelen door negatieve opmerkingen in de
klas. Ook ouders en de thuissituatie kunnen een grote rol spelen in de ontwikkeling
van faalangst.
Daarom begint de training met een bijeenkomst voor ouders en leerkrachten waarin
zij uitleg krijgen over de training, over hoe faalangst werkt en krijgen zij tips om het
kind te kunnen ondersteunen, helpen en stimuleren.
Training ‘Je kunt meer dan je denkt’
Kinderen leren in de training wat faalangst is, hoe het wordt veroorzaakt en hoe zij
faalangst kunnen voorkomen. Zij leren dat ze fouten mogen maken, hoe ze positief
kunnen omgaan met spanning, in plaats van het vermijden of uitstellen van
spannende taken of het blokkeren hierbij. Zij leren helpende gedachten te vormen en
om te gaan met lichamelijke spanning. Ook zal er geoefend worden met het omgaan
met angstige gedachten om negatief beoordeeld te worden door anderen.
Wij hechten er een grote waarde aan dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt in
de trainingsgroep. Het programma is opgebouwd aan de hand van spel, gesprekken
en creatieve werkvormen. Ook zullen er thuisopdrachten zijn, zodat kinderen buiten
de groep kunnen oefenen. Onze ervaring is dat het voor kinderen vaak fijn is om te
merken dat ze niet de enige zijn met faalangst. En om tijdens de training samen
succeservaringen op te doen.
Plaats, tijd en duur van de training
Wie: de training wordt gegeven door een faalangsttrainer van RadarPedagogiek.
Wat: ‘Je kunt meer dan je denkt’, faalangsttraining voor kinderen uit het
basisonderwijs.
Waar: nader te bepalen.
Wanneer: eind oktober na schooltijd
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie via Leendert van de Nes: [email protected] of: 0612649273. Aanmelding verloopt bij voorkeur via de school. Ouders kunnen hun
kind(eren) ook zelf aanmelden. M-Power! brengt de school van de aanmelding op de
hoogte.
Bij inschrijving wordt er van uitgegaan dat beide ouders akkoord zijn na onderling
overleg.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards