PowerPoint-presentatie

advertisement
Help, mijn kind gaat
naar de brugklas
Rolf Tebbens
Mindfit
Terug in de tijd
• Wat herinnert u zich nog van uw
eigen overstap naar de brugklas?
• Wat was toen de rol van uw
ouders?
Wat is er anders op school voor
het kind?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veel grootschaliger
Verschillende docenten
Naar verschillende lokalen
Kinderen van hetzelfde nivo
Verder weg, op de fiets er naartoe
Andere uren
Nieuwe kinderen, nieuwe vrienden
Meer huiswerk
Je bent nu de jongste
Wat verandert er voor ouders?
Je kind nog meer loslaten
Afstand tot de school is groter
De mentor als eerste aanspreekpunt
Je kind moet zijn spullen voor elkaar
hebben, daarbij helpen
• De groep wordt nog belangrijker
• Klasgenoten en andere ouders minder zien
• Meer onzekerheid over je eigen rol
•
•
•
•
Ontwikkeling van het kind op die
leeftijd
•
•
•
•
•
•
•
•
Begin van de puberteit
Meisjes 1 á 2 jaar eerder
Hormonen spelen grote rol
Grote lichamelijke en
geslachtelijke veranderingen
Groeispurt van de hersenen
Heftige emoties en ander gedrag
Vrienden worden heel belangrijk
Waardering door ouders ook nog
erg belangrijk,maar ook afzetten
En uw eigen kind?
• Welke van deze veranderingen ziet u al bij
hem of haar?
Sociale vaardigheden erg belangrijk
•
•
•
•
•
•
Belangrijk om er bij te horen
Nieuwe vrienden maken
Nodig om vaardigheden te oefenen
Identiteit ontlenen aan de groep
Vooral niet willen opvallen
Gebrek aan vaardigheden wordt afgestraft
Over welke vaardigheden hebben
we het?
Een goede, stevige houding
Helpende gedachten
Aansluiten bij een groepje
Een praatje maken
Goed luisteren
Omgaan met kritiek en
complimenten
• Reageren op pesten en plagen
• Goed opkomen voor jezelf
•
•
•
•
•
•
Oefening helpende gedachten
• Gedachten bepalen hoe we ons voelen en
gedragen
• Gebeurtenis: je gaat naar een feestje
waar je niemand kent
• Stel, je voelt je hier heel rot bij
• Welk gevoel heb je: boos, bang,
bedroefd?
• Waarom heb je dat gevoel, wat zijn je
gedachten?
Oefening helpende gedachten (2)
• Stel je voelt je hier prima bij
• Welk gevoel kan dat zijn?
• Hoe komt dat, welke gedachten heb je
dan?
• Conclusie?
Niet helpende gedachten
Kloppen vaak niet
Zijn vaak overdreven
Helpen niet om je goed te voelen
Helpen niet om te doen wat je
graag wilt
• Zijn aangeleerd
• Zijn dus ook weer af te leren
• Om te zetten naar helpende
gedachten (positief, realistisch)
•
•
•
•
Niet helpende gedachten als je
naar de brugklas gaat
• Welke niet helpende gedachten heeft uw
kind
• Welke niet helpende gedachten zou je
kunnen hebben
Helpende gedachten als je
naar de brugklas gaat
• Welke helpende gedachten kun je daar
tegenover stellen?
• Hoe kun je als ouder je kind hierbij
helpen?
Voorbeelden helpende
gedachten
• Het gaat lukken om nieuwe
vrienden te maken
• Het is spannend, maar het komt
goed
• Ik ben goed zoals ik ben
• Ik maak er het beste van
• Anderen mogen mij graag
• Ik ben goed in…
• Ik kan met tegenslagen omgaan
• Ik kan hulp vragen
Goed luisteren
•
•
•
•
•
•
Belangrijk om vrienden te maken
Luisteren belangrijker dan praten
Je toont echt belangstelling
De ander voelt zich gehoord
Je eigen verhaal is minder belangrijk
Veel mensen vinden het moeilijk
Oefening slecht luisteren
• Kies een onderwerp en voer een gesprek
• Als de ander praat:
–
–
–
–
–
Kijk je regelmatig de andere kant op
Ga je nergens op in
Knik of hum je niet
Als de ander even stopt begin je over jezelf
Bij jou was het steeds net even anders of
beter
Oefening goed luisteren
• Kies een onderwerp
• Als de ander praat
– Kijk je hem/ haar aan
– Knik of hum je regelmatig
– Stel je open vragen om meer te
weten te komen van de ander
– Vat je samen wat de ander zegt
– Blijf je bij het verhaal van de ander
– Begin je dus niet over jezelf!
Helpen bij het huiswerk?
•
•
•
•
Wat zegt school hierover?
In principe iets van het kind zelf
Vertrouwen hebben dat hij/zij het kan
Creëer goede voorwaarden
– Rustige plek
– Vast moment
– Afspraken over telefoon/computer
• Laat je kind bepalen of hij hulp wil
• Hulp bij plannen het meest nodig
Telefoon/computer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kinderen moeten hierin opgevoed worden
Zijn extra gevoelig voor verslaving
Je kunt het nu nog sturen
Op gezette tijden uitzetten
Wat anderen doen moeten zij weten
Beter niet op hun kamer, niet als wekker
Kijk mee en praat erover (sexting etc.)
Meldingen uitzetten, niet direkt reageren
Geef zelf het goede voorbeeld
Als het niet goed gaat en
je je zorgen maakt
• Geef het aan bij je kind
• Laat hem/haar zelf oplossingen
bedenken
• Neem niet te snel contact op met
school
• Neem je kind serieus
• Mentor is eerste aanspreekpunt
• Elke school heeft een
begeleidingssysteem
• Experts van buiten in de school
beschikbaar (school
maatschappelijk werk)
De belangrijkste dingen die
je als ouder kunt doen
• Toon belangstelling voor je kind op school
• Zorg voor een goede nachtrust, gezonde
voeding en voldoende beweging
• Geef het kind ruimte om het zelf te doen
• Biedt hulp waar nodig en gevraagd
• Geef waar mogelijk complimenten
• Zet je deur open voor vrienden
• Voed je kind op qua social media
• Doe leuke dingen met je kind
• Toon vertrouwen en laat merken dat je
van hem/haar houdt
Download