lit_uitstelgedrag

advertisement
LITERATUURLIJST
Vocvo-bibliotheek
20/07/2017
Reserveren via
[email protected]
Literatuurlijst
Uitstelgedrag
Inhoud
Artikels
p. 1
Achtergrondliteratuur
p. 2
Website
p.
Leermiddelen
p.
Artikels en e-documenten kun je opvragen – we sturen deze digitaal door.
Artikels
* artikel
On line studentenbegeleiding
Erik Pollet
2004
Isbn: 9030115890
Vocvobib: 16
In: Schoolleiding en -begeleiding 2. - ICT en onderwijsvernieuwing. - Afl. 6, juni 2004. schoolorganisatie. - p. 133-144
Een website over studentenbegeleiding, met veel subpagina’ s en een aantal externe links. In
principe voor alle studenten van het hoger onderwijs, maar de website werd vooral ontwikkeld ten
dienste van de studenten van de Hogeschool Gent. Meer specifiek is de website bedoeld voor
studenten met moeilijkheden bij de studies (en nevengebieden). De site bevat naast heel wat
praktische informatie (meestal specifiek voor de Hogeschool Gent) heel wat informatie voor alle
studenten in moeilijkheden. Er zijn een aantal zelftests en een aantal zelfhulpinstrumenten
opgenomen, o.a. in de rubrieken faalangst en studie-uitstelgedrag.
De doelstellingen van de site zijn drieërlei: informatie geven, zelfhulp stimuleren en ondersteunen en
de drempel verlagen voor de consultaties.
Trefwoord: [ict] ; onderwijs ; informatie ; leermoeilijkheid ; faalangst ; test ;
Literatuurlijst Vocvo-bibliotheek
Pag. 1/3
Achtergrondliteratuur
* boek
VaSEV-LL : infosessie presentatiebundel en handleiding
examenvaardigheden LevensLang Leren
Vocvo vzw, Federatie Tweedekansonderwijs Vlaanderen vzw
2010
Aanwinstnr.: 10-200
Vocvobib: 06
:
vragenlijst
studie
en
Niet uitleenbaar Vragenlijst Studie- en Examenvaardigheden (VaSEV LLL) - infosessie op 29
oktober 2010
Het volwassenenonderwijs is een digitaal testinstrument rijker: de VaSEV LLL. Het is een
screeningsinstrument dat een aantal sterktes en zwaktes van een cursist meet, zoals motivatie en
zelfvertrouwen, faalangst, uitstelgedrag enzovoort. Op basis van de score kan de school de cursist
een intensieve, gespecialiseerde begeleiding aanbieden en zo zijn slaagkansen verhogen. De
VaSEV LLL draagt bij tot de uitbouw van een geïndividualiseerd zorgbeleid.
U kan een licentie voor het testpakket nemen bij Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het
volwassenenonderwijs). Om een correcte afname en interpretatie van de Vasev LLL te waarborgen,
is de software alleen verkrijgbaar onder bepaalde diplomavoorwaarden (licentiaat of master in de
psychologie, licentiaat of master in de pedagogische wetenschappen, assistent in de psychologie of
professionele bachelor in de toegepaste psychologie).
De licentie aanschaffen kost eenmalig 375 euro voor de software voor een capaciteit van 2.250
tests. U ontvangt daarbij ook een gedrukte handleiding. Voor hosting en onderhoud brengt de
licentiegever jaarlijks een bedrag van 90 euro in rekening.
Trefwoord: presentatie ; folder ; handleiding ; informatie
* boek
VaSEV-LL - Handleiding : vragenlijst studie en examenvaardigheden LevensLang Leren
Eric Depreeuw, Sylvie Steenhaut, Sven Vanneste, Erna Van den Eynde
Vocvo vzw, Federatie Tweedekansonderwijs Vlaanderen vzw
2010
47 p.
Aanwinstnr.: 10-146
Vocvobib: 06
Niet uitleenbaar Het tweedekansonderwijs is een digitaal testinstrument rijker: de VaSEV LLL. Het is
een screeningsinstrument dat een aantal sterktes en zwaktes van een cursist meet, zoals motivatie
en zelfvertrouwen, faalangst, uitstelgedrag enzovoort. Op basis van de score kan de school de
cursist een intensieve, gespecialiseerde begeleiding aanbieden en zo zijn slaagkansen verhogen.
De de VaSEV LLL draagt bij tot de uitbouw van een geïndividualiseerd zorgbeleid.
U kan een licentie voor het testpakket nemen bij Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het
volwassenenonderwijs). Om een correcte afname en interpretatie van de Vasev LLL te waarborgen,
is de software alleen verkrijgbaar onder bepaalde diplomavoorwaarden (licentiaat of master in de
psychologie, licentiaat of master in de pedagogische wetenschappen, assistent in de psychologie of
professionele bachelor in de toegepaste psychologie).
De licentie aanschaffen kost eenmalig 375 euro voor de software voor een capaciteit van 2.250
tests. U ontvangt daarbij ook een gedrukte handleiding. Voor hosting en onderhoud brengt de
licentiegever jaarlijks een bedrag van 90 euro in rekening.
Trefwoord: screening ; cursist ;
motivatie ; zelfvertrouwen ; faalangst ; uitstelgedrag ;
levenslang_leren ; LLL ; schoolpsychologie ; ontwikkelingspsychologie
* boek
Omgaan met studiefaalangst
F. Sterk, S Swaen
Bohn Stafleu van Loghum
2006
139 p.
Isbn: 9789031349142
Aanwinstnr.: 10-161
Literatuurlijst Vocvo-bibliotheek
Pag. 2/3
Vocvobib: 16
Zo'n tien procent van de scholieren en studenten heeft last van studiefaalangst. Sommigen maken
zich zelfs zo veel zorgen over hun studie, dat ze nauwelijks nog aan studeren toekomen. Faalangst
heeft een verlammend effect op je prestaties. Dat is jammer, want zo blijven je intelligentie en een
schat aan talenten en vaardigheden onbenut.In dit boek laten de psychologen Fred Sterk en Sjoerd
Swaen zien hoe je studiefaalangst, uitstelgedrag, beoordelingsangst, spreekangst en examenvrees
kunt overwinnen. Aan de hand van een uitgebreide gedachtetraining met doelgerichte ontspanningsen zelfhypnosetechnieken helpen ze je stapsgewijs op weg naar positieve zelfmotivatie en een
inhoudsgerichte studiehouding. Je concentratie- en doorzettingsvermogen zullen zo aanzienlijk
verbeteren, waardoor je betere studieprestaties kunt bereiken en meer zelfvertrouwen krijgt.
Omgaan met studiefaalangst verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.
Trefwoord: cursist ; zorg ; stress ; faalangst ; uitstelgedrag ; beoordelingsangst ; spreekangst ;
examenvrees ;
* boek
Overwin je faalangst !
Ard Nieuwenbroek, Jan Ruigrok
Ten Have
2004
107 p.
Isbn: 789025954277
Aanwinstnr.: 10-257
Vocvobib: 16
Ook volwassenen hebben last van faalangst. Vaak op je werk, maar ook bij andere dagelijkse
gebeurtenissen. Zoals het spreken op een bruiloft of begrafenis, of als je ergens 'voor het eerst' naar
toe moet. In dit boek staat veel informatie over hoe faalangst bij volwassenen ontstaat en wat je er
aan kunt doen. Een praktisch zelfhulpboek, geschreven door Ard Nieuwenbroek en Jan Ruigrok,
erkend faalangstdeskundigen in Nederland.
Trefwoord: volwassenen ; zorg ; stress ; faalangst ; uitstelgedrag ; spreekangst ; angst ; werkvorm
Website
Leermiddelen
Literatuurlijst Vocvo-bibliotheek
Pag. 3/3
Download