een zee van tijd - Gebruikers

advertisement
Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging
Naam:
een zee
van tijd
een zee
van tijd
Hitler
Na de Eerste Wereldoorlog gaat het slecht met Duitsland. Het land moet veel geld
betalen aan de winnaars van de oorlog. De leider van Duitsland heet Hitler. Hij wil
de betalingen stopzetten. Hij wil ook dat alle gebieden waar Duits wordt gesproken
bij Duitsland horen. En hij wil een groter Duits rijk. In 1939 begint hij een oorlog
tegen Polen. Engeland en Frankrijk verklaren dan de oorlog aan Duitsland.
1
Kleur de rondjes bij de goede antwoorden.
Wat wil Hitler?
❍ Hij wil oorlog met Engeland.
❍ Hij wil een groot Duits rijk.
❍ Hij wil dat iedereen Duits spreekt.
❍ Hij wil betalingen aan de winnaars van de Eerste Wereldoorlog stopzetten.
Nederland heeft niet meegedaan aan de Eerste Wereldoorlog. Veel mensen hebben
de ellende van die oorlog gezien en willen geen oorlog. Ze dragen een speldje met
een gebroken geweer om te laten zien dat ze geen leger willen.
2
Waarom dragen mensen een speldje met een gebroken geweer?
Een zee van tijd Ω werkbladen Ω groep 8 Ω © Uitgeverij Zwijsen B.V. Ω www.eenzeevantijd.nl
Werkblad 13 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 2: De meidagen
een zee
van tijd
een zee
van tijd
Naam:
Bombardement op Rotterdam
In mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen. De Nederlanders vechten terug.
Duitsland zegt dat Nederland zich moet overgeven anders wordt Rotterdam
gebombardeerd. Nederland geeft zich niet op tijd over. Dus wordt Rotterdam
gebombardeerd, op 13 mei 1940. Heel veel woningen worden verwoest en mensen
worden dakloos. Er vallen 1800 doden.
Op 14 mei geeft het Nederlandse leger zich over na dreiging met een nieuw
bombardement.
Rotterdam na het
bombardement.
1
Waarom geeft Nederland zich over op 14 mei 1940?
Veel Nederlanders denken dat de Duitse
bezetting wel mee zal vallen. Anderen
zien de Duitsers als bevrijders. Er
zijn ook mensen die zich verzetten.
Zij maken een verzetskrant: het
Geuzenbericht. Die krant is met de
hand geschreven. Je moet hem eerst
drie keer overschrijven en dan kun je
hem doorgeven.
2
Hoe denken de Nederlanders over de Duitse bezetters?
Een zee van tijd Ω werkbladen Ω groep 8 Ω © Uitgeverij Zwijsen B.V. Ω www.eenzeevantijd.nl
Werkblad 14 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 3: De jodenvervolging
een zee
van tijd
een zee
van tijd
Naam:
Joden mogen van de Duitsers niet naar de film, niet studeren, niet naar een park
of een zwembad, niet naar de bibliotheek en nog veel meer niet. Alle Nederlanders
moeten altijd een persoonsbewijs bij zich dragen. En joden krijgen een grote J in
hun persoonsbewijs. De Duitsers kunnen zo snel zien wie jood is. Later moeten
joden ook nog een grote gele ster op hun kleding dragen. Zo wordt het voor de
bezetters nog makkelijker om te zien wie jood is.
Vanaf 1942 moeten joden in Duitsland gaan werken. In werkelijkheid worden
ze met de trein naar een kamp in Polen gebracht. Dat kamp, Auschwitz, is een
concentratiekamp. Daar worden de joden met gas gedood.
1
Kijk naar het plaatje. Waar zag je dit in de Tweede Wereldoorlog?
jodenster
2
Waarom willen de Duitsers weten of je jood bent?
Een zee van tijd Ω werkbladen Ω groep 8 Ω © Uitgeverij Zwijsen B.V. Ω www.eenzeevantijd.nl
Werkblad 15 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 4: Het verzet
een zee
van tijd
een zee
van tijd
Naam:
Het verzet
De meeste Nederlanders willen dat de Duitsers weggaan uit Nederland. Daarom
gaan sommige mensen in het verzet. Dat is heel gevaarlijk, want het mag niet
van de Duitsers. Het is illegaal. Mensen van het verzet schrijven in krantjes welke
slechte dingen de Duitsers doen. Of ze verstoppen joden, zodat de Duitsers ze niet
naar concentratiekampen kunnen sturen. Andere verzetsgroepen houden zich
bezig met sabotage. Zij sturen de plannen van de Duitsers in de war.
De verzetsgroepen zijn vaak klein. Hoe minder mensen op de hoogte zijn van hun
plannen hoe beter.
1
Wat zou iemand uit het verzet in een verzetskrantje kunnen schrijven?
2
Noem drie dingen die verzetsgroepen doen.
Een zee van tijd Ω werkbladen Ω groep 8 Ω © Uitgeverij Zwijsen B.V. Ω www.eenzeevantijd.nl
Werkblad 16 Ω De Tweede Wereldoorlog
We rkblad 6 Ω Les 5: Hongerwinter en bevrijding
Naam:
De bevrijding
In 1944 worden Frankrijk en België
bevrijd. In Nederland denkt men dat ze
ook snel zullen worden bevrijd. Dat valt
tegen. Limburg en een groot deel van
Brabant worden wel bevrijd. Maar bij de
slag om Arnhem worden de bevrijders
tegengehouden. Ze kunnen de grote
rivieren niet oversteken. Pas op 5 mei
1945 is heel Nederland bevrijd.
een zee
van tijd
een zee
van tijd
De bevrijding van Nederland.
De hongerwinter
In 1944 zijn het westen en het noorden van Nederland afgesloten van de rest
van het land. In de winter is daar nauwelijks meer iets te eten in de grote steden.
Boeren hebben nog wel eten, maar niet veel.
In het bevrijde deel van Nederland is genoeg eten, maar daar kunnen de mensen
uit het noorden en westen niet naar toe.
Die winter van 1944 wordt de hongerwinter genoemd.
1
De bevrijders kunnen in Nederland niet verder komen. Bij welke plaats is dat?
2
Hoe komt het dat de mensen in het noorden en westen van Nederland in 1944
honger hebben?
Een zee van tijd Ω werkbladen Ω groep 8 Ω © Uitgeverij Zwijsen B.V. Ω www.eenzeevantijd.nl
Download