Slide 1

advertisement
Waarom zijn interetnische
contacten eigenlijk zo belangrijk?
Pieter-Paul Verhaeghe
PhD. Student Sociologie
Universiteit Gent
1
Evolutie van het aantal peer-gereviewde
publicaties over 'interethnic' of 'interracial'
contacten in Sociological Abstracts
70
60
interethnic or interracial
50
40
30
20
10
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Evolutie van het aantal peer-gereviewde
publicaties over 'interethnic' of 'interracial'
contacten in Sociological Abstracts
70
interethnic or interracial
60
50
interethnic
interracial
40
30
20
10
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Waarom zijn interetnische contacten
zo belangrijk?
1. Sociaaleconomische integratie van etnische
minderheden
2. Sociale cohesie van de samenleving
Zijn interetnische contacten beter voor
de sociaaleconomische integratie dan
intra-etnische contacten?
•
Interetnische contacten > Intra-etnische contacten
–
–
Betere sociaaleconomische positie autochtonen
Intergroepsrelaties : nieuwe informatie
•
Beschikbare evidentie bevestigt deze stelling
•
Maar interetnische contacten = interklasse contacten
 Is het netto-effect van interetnische contacten
spurious of niet??
Mogelijke sociale contacten van etnische minderheden
van de lage sociale klasse
Sociale klasse van de sociale contacten
Lage klasse
Etnische
minderheid
Etniciteit van de
sociale contacten
Hoge klasse
B Intra-etnische,
A Intra-etnische,
Inter-klasse
Intra-klasse contacten
contacten
Etnische
D Inter-etnische,
C Inter-etnische,
Nederlanders
Inter-klasse
Intra-klasse contacten
en Belgen
contacten
Respondent:
- Etniciteit
- SES
Sociale
netwerk leden:
- Etniciteit
- SES
Sociaaleconomische
integratie etnische
minderheden
Respondent:
- Etniciteit
- SES
Sociale
netwerk leden:
- Etniciteit
- SES
Sociaaleconomische
integratie etnische
minderheden
• Intra-etnische interklasse contacten zijn beter
– Sociale identiteitstheorie  hogere motivatie
– Meer inzicht in specifieke problemen
• Interetnische interklasse contacten zijn beter
– Angst voor statusverlies
Meer onderzoek naar intra- en interetnische
interklasse contacten is nodig
Bevorderen interetnische contacten
de sociale cohesie van een
samenleving?
• Contacttheorie
Interetnische contacten  Minder vooroordelen en
hogere tolerantie
• Beschikbare evidentie bevestigt deze stelling
– Condities zijn faciliterend, maar niet noodzakelijk
– Bidirectioneel
• Meer onderzoek is nodig
- Longitudinaal onderzoek bij de algemene populatie
- Verschillen tussen allochtonen en autochtonen
- Andere indicatoren van sociale cohesie
Waarom zijn interetnische contacten
zo belangrijk?
1. Sociaaleconomische integratie van etnische
minderheden?
 Ja, neen, misschien… maar!
2. Sociale cohesie van de samenleving?
 Ja, hoogstwaarschijnlijk wel… maar!
Download