Interetnische interacties in verschillende

advertisement
Interetnische interacties in verschillende
onderwijsrichtingen: een etnografische studie
Lore Van Praag
[email protected]
Simon Boone
[email protected]
Mieke Van Houtte
Peter Stevens
[email protected] [email protected]
Interetnische interacties
• Structurele theorie (Blau)
• Contact theorie
• ‘Group threat’ theorie
• Onderwijsvormen en watervalsysteem
Verschillende patronen?
Onderzoeksmethoden
• Participerende observaties en interviews
• Theoretische steekproeftrekking
– Schoolkenmerken
– 3 scholen, 10 klassen, 129 studenten
– Vijfde jaar secundair onderwijs (16-23 jaar)
Hoger
gewaardeerde
richtingen in
ASO
Geboorteland grootmoeder langs
moederszijde
Minder
gewaardeerde
studierichtingen in
het ASO en alle TSOrichtingen
Beroepsopleidingen
Hoogst gewaardeerde studierichtingen in ASO
Interviewer: “Hoe komt het dat je je nu niet meer amuseert in de klas?”
Uzma:“Misschien, omdat we elkaar niet kennen. Misschien omdat we een
ander soort humor hebben. Bijvoorbeeld, Miranda and Marilyn [twee
klasgenotes van Belgische afkomst], ze lachen altijd met elkaar, ze hebben
plezier maar het is niet mijn soort humor.”
Interviewer: “Wat voor soort humor hebben ze dan?”
Uzma: “Humor die ik niet grappig vind (lacht). Ik weet het niet. Misschien
vinden zij dat grappig, ok, maar, ik vind dat niet grappig, ik heb mijn soort
humor. Ze lachen soms zo met stomme dingen, pff, ja ik weet niet, ze
maken andere lollen, die ik bijvoorbeeld niet maak”
(Marokkaanse afkomst, Latijn-Moderne talen, School 2)
Minder gewaardeerde studierichtingen in het ASO en alle TSOrichtingen
Hazan: “De cultuur is anders [van de klasgenoten]. Er is een groot verschil
(…).”
Interviewer: “Kan je me daar een voorbeeld van geven?”
Hazan: “Bijvoorbeeld, Belgen mogen uitgaan terwijl moslims niet uit mogen
gaan. In de klas vragen me soms ‘Mag jij wel uitgaan?’ Als mensen die
vragen stellen, dan merk je wel verschillen.”
Interviewer: “Wat denk je dan van deze verschillen?”
Hazan: “Ik antwoord gewoon. Ze weten dat wij niet mogen uitgaan volgens de
regels van onze godsdienst. Ze weten dat en respecteren dat. We vertellen
elkaar gewoon onze gebruiken, dat is al.”
(Turkse afkomst, Handel, School 1)
Beroepsopleidingen
Brendon: “Yasin zei me ‘in tien jaar, België is Turkije en iedereen zal Turks zijn,
iedereen zal naar Turkse muziek luisteren’. Hij zei zo ‘Ge kunt er niet tegen
als we zeggen ‘Turkije in België’. Ik zei ‘Yasin, luister, binnen 10 jaar ben ik
een führer en vermoord ik u hele familie. Ik schiet u in u hoofd.’ Hij was
meteen stil. We moesten dan wel naar buiten gaan omwille van
‘racistische opmerkingen’. Maar eigenlijk, zij [studenten van Turkse
afkomst] zijn ook racistisch, als ze zo zeggen dat ze België gaan
overnemen, ze moeten dat ook niet zeggen’.
(Belgische afkomst, Automechanica, School 3)
Memoli: ‘Vorig jaar in mijn vorige school [ook BSO] waren er sommige
racisten”
Interviewer: “Kan je me hier een voorbeeld van geven?”
Memoli: “‘Ga terug naar u land!’ en dat soort dingen.”
Interviewer: “Wie zei dat: leerkrachten of andere leerlingen?”
Memoli: “Andere leerlingen”
Interviewer: “En wat heb je gedaan?”
Memoli: “Ik heb hem geslagen denk ik.”
(Turkse afkomst, Automechanica , School 3)
Klaskenmerken
1. Relatieve grootte van groepen
– Etnische identificatie
– Gelijke status tussen groepen
– Gepercipieerde bedreiging
2. Gepercipieerde bedreigingen
Per onderwijsvorm:
- Hoger onderwijs
- Mogelijkheden arbeidsmarkt
+ Etniciteit
- Racisme and discriminatie op de arbeidsmarkt
- Cultuur
- Dominantie samenleving
Ethnic majority
students
Ethnic minority
students
Interethnic
interactions
Hoogst
gewaardeerde
studierichting
Geen perceptie
etnische
verschillen
Subtiele gevoelens
van uitsluiting
Vredevolle coexistentie
Minder
gewaardeerde
studierichtingen in
het ASO en alle
TSO- richtingen
Bewustzijn van
etnische positie
Meer respect voor
etnische identiteit
en minder het
gevoel beoordeeld
te worden
Interetnisch
contact
Beroepsopleidingen
Bedreigd gevoel
Bedreiging
etnische identiteit
Interetnische
spanningen/
conflict
Conclusie
Gebruiken onderwijssysteem
• Specifieke etnische compositie
• Specifieke toekomstperspectieven
• Interetnische interactie patronen per onderwijsvorm:
– Relatieve grootte van groepen
– Gepercipieerde bedreiging
Beperkingen studie
• Focus op schoolleven
• Etnische compositie steekproeftrekking
Beleid
• Herwaardering beroepsopleidingen
• Etnische identiteit van alle leerlingen
• Effect van etnische compositie op interetnische relaties per
onderwijsvorm
• Etnische mix?
Vragen?
[email protected]
Download