Voor iedere etnische groep een andere aanpak? Preventie van

advertisement
Health promotion for a multi-ethnic
population
Presentatie op basis van promotieonderzoek van Marieke Hartman
Karien Stronks
Sociale Geneeskunde, AMC/UvA
Probleem
•
Bevolking van grote steden in toenemende mate
samengesteld uit meerdere etnische groepen (n.b. meer
dan 175 nationaliteiten in Amsterdam)
•
GGD ontwikkelt en implementeert interventies ter
bevordering van gezond gedrag (niet-roken, bewegen,
gezonde voeding etc.)
•
Is het, gezien bijv. cultuurverschillen tussen die groepen,
nodig om interventies aan iedere etnische groep aan te
passen?
Hoe is probleem onderzocht?
•
Casus: voorkómen van overgewicht onder moeders met
jonge kinderen, focus op beweging, A’dam Z-O
•
Aanpassing voor specifieke etnische groepen nodig w.b.
•
determinanten van gedrag,
•
kanalen om doelgroep te bereiken,
•
uitvoering van de interventie
met het oog op bereik, deelname en effectiviteit?
•
Methode: focusgroepen, kleinschalige experimenten
Wat waren de conclusies van het onderzoek? (1)
•
Moeders uit verschillende etnische groepen hadden veel
determinanten gemeen (ideaal slank zijn, smaak, belang
kinderen, etc.) – voldoende basis voor 1 interventie
•
Belangrijke verschillen in informatiekanalen; hoe minder
geïntegreerd, hoe meer waarde aan etnisch specifieke
kanalen. Voor deze groep etnisch specifieke werving
voor interventie (Big Move) nodig voor bereik.
•
Deelname aan uniforme interventie, aangepast aan
behoeften van moeders, door alle etnische groepen
goed ontvangen
Wat waren de conclusies van het onderzoek? (2)
•
Aanpassing van gezondheidsbevorderende interventie
aan specifieke etnische groep niet per se nodig
•
Werving via etnisch specifieke kanalen lijkt wel nodig
voor groepen die weinig geïntegreerd zijn,
•
maar als eenmaal deelnemer, dan lijkt uniforme
interventie mogelijk, mits voldoende rekening is
gehouden met gedeelde kenmerken en behoeften (bijv.
w.b. moederschap)
Download