D Migratie etnische culturele verschillen hv

advertisement
Migratie als gevolg van etnische en culturele verschillen
INTRODUCTIE
Thema
In sommige landen zijn grote problemen tussen etnisch en cultureel verschillende
bevolkingsgroepen. Als de leden van de regering worden gevormd uit één van de
bevolkingsgroepen, leidt dit vaak tot grote problemen. Het gebeurt regelmatig dat alle inwoners
gedwongen worden om dezelfde taal te spreken of godsdienst aan te hangen. Ook spelen er vaak
een hoop andere belangen mee bij het uitbreken van gewapende conflicten.
Probleemstelling
Onoverbrugbare verschillen tussen bevolkingsgroepen in één land leiden vaak tot gewapende
conflicten en streven naar separatisme. Vaak worden oorlogen uitgevochten na jaren van
ogenschijnlijke vrede. Het is dan ook vaak lastig om een simpel antwoord te geven op de vraag naar
de oorzaak van dergelijke conflicten. Vaak zijn er meerdere oorzaken te onderscheiden en lijkt de
aanleiding voor escalatie vaak onbeduidend.
ORIËNTATIE
Hoofdvraag-deelvragen
Waarom leiden etnische en culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen in een land soms tot
gewelddadige conflicten?
Format tweede fase opdracht
versie 090529
Mogelijke deelvragen:
Welke gevolgen heeft een conflict voor de migratie in het gebied?
Welke tegenstellingen zijn er tussen bevolkingsgroepen in één land?
Op welk moment worden etnische en culturele verschillen problematisch?
Zijn er landen waar etnische en culturele tegenstellingen geen problemen veroorzaken? Hoe kan
dat?
Persoonlijke leervragen
Wat wil jijzelf te weten komen tijdens de behandeling van dit thema? Wat zijn jouw persoonlijke
leerdoelen? Je kunt daarbij denken aan vragen als: Welke beroepen hebben te maken met deze
problematiek?
Voorkennis
–
Eindtermen
Vak
Aardrijkskunde
Domein D: Gebieden
Subdomein D1: Afbakening en gebiedskenmerken
De ontwikkelingsprocessen in de betreffende macroregio in hoofdlijnen aangeven en verklaren met
gebruikmaking van economische, politieke, sociaal-culturele, fysisch-geografische, historische,
interne en externe factoren.
Subdomein D2: Actuele vraagstukken
Conflicten in de betreffende macroregio, voor zover ze verband houden met de etnische en
culturele diversiteit in de regio.
Kernbegrippen
- discriminatie
- integratie
- assimilatie
- centrifugale krachten
- culturele verschillen (taal, gewoontes, godsdienst)
- territoriale integriteit
- separatisme
- regionalisme
- decentralisatie van wetten
- centripetale krachten
- natievorming
- eenheidstaal
Format tweede fase opdracht
versie 090529
Eindproduct
Journalistiek artikel voor een tijdschrift over ontwikkelingssamenwerking zoals Onze Wereld, of IS
(Internationale Samenwerking)
Productcriteria:
In je product moet blijken dat je in staat bent om:
- de hoofdvraag te herleiden naar een aansprekend voorbeeld uit de actualiteit dat je zelf hebt
gekozen;
- de genoemde eindtermen te raken;
- goede informatieve bronnen te verzamelen voor je artikel;
- de belangrijke historische ontwikkelingen van de betreffende regio te schetsen;
- de begrippen in de begrippenlijst op de juiste manier hanteert;
- een duidelijk beeld te schetsen van hoe culturele en etnische diversiteit van een land kan leiden
naar een gewelddadig conflict of burgeroorlog;
- een tekst te produceren die het karakter heeft van een journalistiek artikel met een prikkelende
vraagstelling en duidelijke opbouw.
WERKWIJZER
Vooraf
Individueel / Duo’s / Groepsgrootte
Deze opdracht maak je individueel.
Benodigdheden
–
Tijd
Voor de opdracht heb je ongeveer 8 uur nodig.
Stappenplan
Stap 1
Lees je eerst in op het onderwerp. Houd daarbij de hoofdvraag en deelvragen in je
achterhoofd. Bedenk eventueel zelf ook een aantal deelvragen.
Het kan handig zijn om een tijdschrift als Onze Wereld of Internationale Samenwerking door
te nemen zodat je een idee krijgt hoe een artikel is opgebouwd.
Stap 2
Format tweede fase opdracht
versie 090529
Kies een actueel conflict dat verband houdt met etnische en/of culturele diversiteit. Dat kan
aan de hand van de bronnen maar je kunt ook een ander land/conflict kiezen dat je interesse
hebt.
Stap 3
Maak een duidelijk indeling van je artikel. Schrijf in een journalistieke stijl.
Het artikel moet ongeveer 2000 woorden lang zijn.
KENNISBANK
http://nl.wikipedia.org/wiki/Etnisch_conflict
http://nl.wikipedia.org/wiki/Botsende_beschavingen
BRONNEN
Hyperlinks
Voorbeelden van bronnen die je kunt gebruiken:
Artikel over de etnische conflicten in Congo:
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article906963.ece/In_Congo_komt_vrede_met_holl
e_ogen
Informatie over etnische conflicten in Kenia op website Internationale Samenwerking:
http://www.isonline.nl/?node_id=63483
Jan Pronk, voormalig minster van Buitenlandse Zaken en VN-gezant over cultuur en conflict:
http://www.janpronk.nl/speeches/dutch/cultuur-en-conflict.html
Literatuur
Sjo Soeters, Geweld en conflict. Dit boek is ook te raadplegen op http://books.google.nl
Audiovisuele bronnen
Documentaire Tegenlicht: Rwanda, het beloofde land. De toekomst van een
getraumatiseerde natie.
http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/10851089/media/13718756/
Format tweede fase opdracht
versie 090529
LEERVERSTERKERS
Lees de indrukwekkende roman van Dave Eggers: Wat is de wat (2007).
http://www.janpronk.nl/speeches/dutch/cultuur-en-conflict.html
Examenopgaven
Format tweede fase opdracht
versie 090529
Download