Deelnemer: “Op straat kunnen we geen ervaringen

advertisement
CEDEPCA BLIKT TERUG OP 2015
3.223 DEELNEMERS DELEN HUN
GELOOF
groeperingen samen met elk hun eigen taal en
gewoonten, kleuren, geuren en smaken. Dat is
een uitdaging. Sommige mensen vinden dat
aanzet tot ongelijkheid. Bij Cedepca (Centro
Evangélico de Estudios Pastorales en Centro
América) geloven wij dat de culturele verschillen
in Guatemala een grote rijkdom is. Het geeft ons
de kans om als broers en zusters met respect
voor elkaar samen te leven.
Vanuit deze overtuiging hebben we ons Bijbelsen Theologisch Seminarie opgezet. Momenteel
werken wij met een groep van 23 vrouwen op
het Bijbels Pastoraal Instituut in Quetzaltenango
in het westen van het land. De vrouwen en
meiden komen van drie etnische groepen: Mam,
K’iche’ en Mestizo.
Het Protestants Centrum voor pastorale studies
in Midden-Amerika (Cedepca) is een
onderwijsinstituut dat het leven van vrouwen en
mannen van verschillende christelijke tradities
en gemeenschappen wil veranderen. In 2015
hadden we 3.223 deelnemers van 21
verschillende geloofsgemeenschappen en uit 9
verschillende etnische groepen.
Deze vrouwen ontmoeten iedere twee weken
voor Bijbelstudie en pastorale thema’s. Door de
Bijbel te bestuderen en ervaringen uit te
wisselen bemoedigen de vrouwen elkaar. Ze
delen verdriet en blijdschap rond situaties, die
ze meemaken als vrouw in Guatemala.
BIJBELS THEOLOGISCH SEMINARIE 2016
 208 studenten: 123 vrouw + 85 man
 31 cursussen op universitair niveau
 32 cursussen Bijbels Pastoraal Instituut
Deelnemer: “Wat ons bindt is de liefde voor
God. Wij geloven in Jezus, vertrouwen elkaar”
Deze vrouwen hebben een veilige omgeving
gevonden, waarin ze van elkaar kunnen leren.
Het verrijkt hen. Het helpt hen om hun eigen
leven en dat van hun families te verbeteren. Zo
proberen ze Gods Koninkrijk op deze aarde te
brengen: een samenleving, waar iedereen leeft
in respect en gerechtigheid.
Deelnemer: “Op straat kunnen we geen
ervaringen uitwisselen met mensen van andere
etnische groepen, maar hier leren we elkaar
begrijpen en zijn we familie.”
ZADEN VAN GODS KONINKRIJK PLANTEN
In Guatemala wonen 25 verschillende etnische
1
Cedepca heeft de uitdaging aanvaard dat we
ondanks etnische verschillen een grote familie
kunnen worden. Zo planten we zaden van Gods
Koninkrijk in dit mooie land: een harmonie van
kleuren, geuren en smaken.
De Vrouwenbeweging van Cedepca brengt
vrouwen uit verschillende etnische groepen uit
Midden- Amerika en Mexico samen. Het is een
gebied dat lange tijd is overheerst door koloniale
machten. De regeringen worden nog steeds
overheerst door mannen. Er zijn zwakke sociale
structuren en in de gemeenschappen worden
vrouwen achtergesteld.
Cedepca wil nieuwe samenlevingen bouwen met
sociale en culturele gelijkheid. We leren vrouwen
dat iedereen verantwoordelijk is voor
mensenrechten en dat ze begrip moeten hebben
voor andere culturen.
INTERCULTUREEL BIJBELLEZEN
 2.222 deelnemers in Midden-Amerika en
Mexico: 2.145 vrouwen + 77 mannen
 421 vrouwen volgen cursussen
 290 vrouwen volgen workshops
 1.029 vrouwen bij vieringen en herdenkingen
 89 vrouwen juridisch en pastoraal gesteund
 191 vrouwen wonen in tehuis voor moeders
 151 vrouwen volgen gebedsbijeenkomsten
 51 vrouwen werken vrijwillig als begeleider
Met veel enthousiasme hebben wij een serie
workshops van drie jaar afgerond over contextueel
bijbellezen. We hebben geleerd hoe we de Bijbel op
eindeloos veel manieren kunnen interpreteren. De
deelnemers voelden kameraadschap, solidariteit en
samenwerking tussen verschillende culturen. Door op
een bevrijdende wijze de Bijbel samen te lezen
ontdekten we dat we gemeenschappelijke dromen
hebben over veranderingen in onszelf en in onze
gemeenschappen, onafhankelijk van onze culturele
achtergrond. Wij zijn dankbaar voor steun van Kerk in
Actie en van de Braziliaanse Paulo Ueti bij dit proces.
HARMONIE TUSSEN CULTUREN
Tijdens onze cursus Gezonde Relaties
analyseren deelnemende vrouwen wat van
invloed is op hun persoonlijke relaties. Zij leren
hoe ze hun zelfvertrouwen kunnen vergroten en
hun conflicten op te lossen zonder iemand te
beschadigen; zij begrijpen meer over
communicatie en leren stereotypen,
vooroordelen en discriminatie herkennen; zij
leren welke rechten ze hebben en hoe ze
gelijkwaardig kunnen leven met respect voor
verschillen.
Daar is een intense wisselwerking tussen
culturen voor nodig. Sommige vrouwen worden
gezien als cultureel dominant en daardoor
superieur, terwijl anderen beschouwd worden
als cultureel ondergeschikt en daardoor
onderdanig. Sommigen gaan zich gedragen als
slachtoffer van een onderdrukkend systeem.
Dominga, een van de deelnemers van een van
onze groepen van de Q’eqchi’ etniciteit in
Guatemala, vroeg om de term m’ija¹ niet langer
te gebruiken voor een inheemse vrouw, omdat
dit minderwaardig klinkt.
In 2016 vieren we het 30-jarig bestaan van
Cedepca. Hartelijk dank voor uw ondersteuning!
Judith Castaneda, coördinator van Cedepca
mei 2016
Volg Cedepca op Facebook.
Bekijk onze nieuwe website: www.cedepca.org.
2
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem
contact op met uw Kerk in Actie
gemeenteadviseur of met de Servicedesk
van Kerk in Actie: (030) 880 1456
[email protected]
www.kerkinactie.nl/themajaar
Download