Tekst Powerpoint Cedepca 37,43 KB

advertisement
Tekst bij PowerPoint-presentatie thema Versterk de kerk, Guatemala
1. (Logo Kerk in Actie)
Vandaag collecteren we voor werk dat onze kerk ondersteunt via Kerk in Actie.
2. (Samen zijn we een kerk in actie en versterken we kerken wereldwijd)
Samen zijn we een kerk in actie en versterken we kerken wereldwijd. Een kerk is pas een kerk
als ze deelt wat haar gegeven is. Dat is niet altijd makkelijk voor een kerk in een arm gebied
of in een land waar mensen in verdrukking leven. Uw steun is dan van groot belang.
3. (Geweld tegen vrouwen in Guatemala)
In Guatemala woedde 36 jaar lang een burgeroorlog. Die is nu voorbij, maar er is nog steeds
veel geweld. Veel vrouwen lijden onder discriminatie en huiselijk geweld.
4. (Dominee Delia Leal: ervaar de bevrijdende kracht van het Evangelie!)
Dominee Delia Leal preekt over de bevrijdende kracht van het Evangelie. Zij wil dat
onderdrukte vrouwen die bevrijding ook voelen in hun dagelijks bestaan. Jij bent voor God
belangrijk. Jij mag er zijn!
5. (Vrouwen leren weer trots te zijn op zichzelf)
Bij de organisatie Cedepca leert deze vrouwen weer trots zijn op zichzelf.
6. (Opstaan tegen onrecht en onderdrukking)
Ze leert hen opstaan tegen onrecht en onderdrukking en weer in een goede verhouding met
mannen leven.
7. (Theologische opleidingen en vrouwelijk leiderschap in de kerk)
Gemeenteleden en lokale leiders kunnen theologische opleidingen volgen op verschillende
niveaus. Cedepca stimuleert vrouwelijk leiderschap in de kerk.
8. (Volg Martina Fraanje via weblogs en Facebook)
De Nederlandse theologe Martina Fraanje werkt sinds 2015 bij Cedepca: ze geeft les en leert
vrouwen wat de bijbel kan betekenen in hun eigen situatie. U kunt haar volgen via Facebook
en weblogs.
9. (Help Cedepca om vrouwen te versterken en weerbaar te maken)
Met uw bijdrage kan Cedepca vrouwen versterken en weerbaar maken tegen geweld. Voor
80 euro krijgt een vrouw juridische en psychologische steun. Een 5-daagse cursus voor 40
gemeenteleden kost 385 euro. Helpt u mee?
10. Samen zijn we een kerk in actie. Hartelijk dank voor uw steun om kerken en vrouwen in
Guatemala te versterken!
Download