criteria - Verwijsindex Parkstad

advertisement
ORGANISATIEPROFIEL
Stichting Kinderopvang Kerkrade
Contactgegevens
Signaleringscriteria
A: Akerstraat 149, 6466 HD Kerkrade
www.kinderopvangkerkrade.nl
 “Niet-pluis” gevoel.
Bijvoorbeeld: plotselinge (zorgwekkende) verandering in het
gedrag van het kind. Ouders bieden geen hulp of zijn
nauwelijks aanspreekbaar hierop.
 Problemen die in het kind zelf gelegen zijn.
Bijvoorbeeld: een vertraagde ontwikkeling of regressie (kind
gedraagt zich ineens als een jonger kind, loopt terug in de
ontwikkeling, een verminderd gezichts- of gehoorvermogen).
 Problemen in de omgeving die een negatieve invloed
uitoefenen op het kind.
Bijvoorbeeld: een slechte huisvesting, een zieke ouder of een
ouder met psychische klachten/psychiatrische aandoening,
echtscheiding.
 Problemen tussen kinderen onderling.
Bijvoorbeeld: pesten, jaloezie, rivaliteit tussen kinderen uit
hetzelfde gezin.
 Problemen die een pedagogisch medewerker heeft, omdat ze
niet goed raad weet met bepaald gedrag van het kind.
Bijvoorbeeld: bijten, slechte eetgewoonten.
 Hulpvragen die ouders hebben bij de opvoeding van het kind
(Triple P).
Bijvoorbeeld: eet- of (in)slaapprobleem, driftbuien. Het kind
luistert niet naar de ouders, maakt moeilijk vriendjes of is niet
weerbaar.
 Vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Wanneer een pedagogisch medewerker een vermoeden heeft
dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling,
treedt de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” in
werking (zie ook document “Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling”).
 Openstaande posten.
Wanneer ouders de rekening van de opvang niet kunnen
betalen, kan dit een signaal zijn dat er meer aan de hand is in
het gezin. Ook kan de financiële situatie dusdanige stress
opleveren welke resulteren in eerder genoemde problemen, die
een negatieve invloed uitoefenen op het kind of huiselijk
geweld.
Download