Probleem: Iedere partner heeft eigen privacy

advertisement
Beter samenwerken zorg en veiligheid
Taak gemeente
Gemeenten hebben maatschappelijke en wettelijke verplichtingen
om zorg te dragen voor hun sociaal kwetsbare inwoners op het
gebied van zorg en veiligheid. Denk hierbij onder meer aan huiselijk
geweld, kindermishandeling, risicojongeren en nazorg exgedetineerde burgers. De uitvoering van deze verantwoordelijkheden voor deze inwoners belegt een gemeente bij verschillende
samenwerkingsverbanden zoals Veiligheidshuizen, ZAT’s, CJG’s,
Sociale teams, SHG’s.
Probleem: Iedere partner heeft eigen privacy protocol.
Betrokken organisaties en hulpverleners in de diverse samenwerkingsverbanden hebben
verschillende opvattingen over het mogen delen van informatie. Ieder samenwerkingsverband heeft
doorgaans een eigen convenant met bijbehorende privacy afspraken. Ook de deelnemende
organisaties groepen hanteren vaak verschillende interpretaties inzake privacy. Doorgaans is er ook
geen juridische afdekking van de informatie die in een digitaal casus ondersteuningssysteem wordt
vastgelegd.
Oplossing: eenduidige grondslag.
Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant ontwikkelde samen met ondergetekenden een
generieke grondslag die het mogelijk maakt informatie te delen. Met deze grondslag en bijbehorend
stappenplan wordt het mogelijk om met alle professionals binnen de wettelijke kaders eenzelfde
verantwoorde afweging inzake gegevensuitwisseling te realiseren. Hiervoor dient u wel een
leertraject op te zetten voor de betrokken organisaties en professionals. Dit noemen we een
Leertuin.
Interesse?
Wilt u ook de informatie uitwisseling in uw gemeente of samenwerkingsverband verbeteren?
Dan kunt u contact opnemen met:
Jolanda van Boven: [email protected]
Peter Gunst: [email protected]
WE ZIJN OOK MEDE INITIATIEFNEMERS VAN VEILIGE HAVEN : HET CENTRUM WAAR KINDERMISHANDELING EN
HUISELIJK GEWELD EFFECTIEF WORDT AANGEPAKT DOOR INTEGRATIE VAN ONDERZOEK , VERVOLGING , JURIDISCH
ADVIES EN ZORGTOELEIDING . KIJKT U OP : https://www.facebook.com/VeiligeHavenKMHG.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards