Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

advertisement
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid
OCMW Laarne
6 augustus 2014
Opgesteld door: Githa Praet, secretaris OCMW Laarne
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid
OCMW Laarne
Inleiding
Organisaties staan vandaag voor een grote uitdaging: werknemers langer aan het werk houden. Dit heeft
uiteraard te maken met de vergrijzing en de betaalbaarheid van de pensioenen en de gezondheidszorg. Vandaar
dat duurzame inzetbaarheid zijn intrede doet binnen de organisaties en hierin ondersteuning biedt. Langer aan
het werk blijven betekent dat we langer moeten kunnen én willen werken. Een werkbare job en een goed
werkvermogen zijn belangrijke factoren die bijdragen tot het langer gezond en met werkgoesting aan de slag
blijven.
Ook is het beleid van OCMW Laarne zich hiervan bewust! Om goede werknemers te vinden die langer aan het
werk blijven, moet ingezet worden op een beleid dat de werknemers gezond en gemotiveerd houdt. OCMW
Laarne wenst hierop in te zetten. Binnen de meerjarenplanning 2014 – 2019 werd dan ook de doelstelling “het
OCMW personeel is competent, gemotiveerd en tevreden” opgenomen. Één van de actieplannen die hieronder
ressorteert betreft het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Dit beleid is erop gericht de
werknemer bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid op vlak van inzetbaarheid enerzijds, maar ook
schuilt hierin een opdracht voor OCMW Laarne waarbij diverse acties kunnen worden uitgewerkt om de
werknemer gezond en gemotiveerd te houden anderzijds.
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid in OCMW Laarne
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid heeft reeds in 2013 zijn intrede gedaan in OCMW Laarne. Zo werd vorig jaar
gewerkt rond het thema ergonomie. Het klassieke opleidingspad werd verlaten en maakte plaats voor een
creatieve en ludieke aanpak, erop gericht om nog beter ons doel te bereiken. De kinesisten van het WZC zetten
met heel veel enthousiasme hun schouders onder dit project zodat in oktober 2012 het definitieve startschot kon
worden gegeven waarbij alle diensten van het OCMW werden gescreend door de kinesisten.
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid | 6-8-2014
De knelpunten werden in kaart gebracht, waaruit vervolgens een opeenvolging van acties volgden:
doorheen de verschillende locaties van het OCMW werden prenten, foto’s en teksten verspreid zodat de
aandacht van alle personeelsleden kon worden gewekt.
laagdrempelige opleidingen werden door de kinesisten (eigen personeel) georganiseerd
maandelijks werd de personeelsnieuwsbrief aangegrepen om tips en nuttige info mee te geven
tweemaal per dag werd een bewegingsmoment georganiseerd
en tijdens de maand van de ergonomie, de maand maart 2013, werd geëindigd met een ludieke quiz, die
een grote opkomst kende, en waarbij gepolst werd naar de vergaarde kennis.
1
We mogen concluderen dat deze aanpak meer succes kende dan het klassieke verhaal. Het quizmoment
bewees dat de informatie rond ergonomie goed verwerkt was. Bovendien was tijdens de quiz de nodige spanning
aanwezig waarmee ook de ambiance steeg. Kortom het ideale concept voor teambuilding!
Ondertussen merken we ook dat het personeel bewuster omgaat met zijn lichaam: betere tiltechnieken worden
gehanteerd, de medewerkers letten op bij het bukken, de administratieve werkplek is beter ingesteld met minder
rugklachten en nekproblemen tot gevolg.
Ook vertaalt dit project zich in de absenteïsmecijfers. Zo werd het absenteïsme in 2013 teruggedrongen tot
5,76%, terwijl dit in 2012 nog 6,51% bedroeg.
De opgezette acties hebben dus duidelijk hun doel niet gemist!
Voorstel Project 2014
Vanuit de werkgroep wordt voorgesteld om in 2014 een project op te zetten gericht op de bevordering van de
gezondheid en het welzijn van de medewerkers op de werkvloer . We wensen ons doel te bereiken
(gedragsverandering)via een gecombineerde aanpak bestaande uit het sensibiliseren en stimuleren van gezonde
voeding evenals voldoende beweging centraal te plaatsen bij de medewerkers. We wensen de personeelsleden
actief te helpen om hun algemene gezondheid en welzijn te verbeteren met als doel dat de medewerkers zich
beter en gezonder gaan voelen, wat vele positieve gevolgen heeft zoals minder verloop en absenteïsme, meer
motivatie en een hogere productiviteit.
Bovendien vormt gezondheid het fundament van een goed werkvermogen 1.
Ook werken we hierbij ook aan een beter imago van het OCMW waarbij we ons profileren als een positieve en
een zorgzame organisatie.
Acties
a) bewegingsmoment
In kader van het project ergonomie tijdens het jaar 2013 werd begin 2014 een nazorgtraject opgezet. Naast
ergonomie, valt of staat alles met een goede persoonlijke fysieke conditie. Hoe sterker de buik- en rugspieren,
hoe minder rugklachten. Vandaar kwam het idee om door en voor het OCMW personeel een bewegingsinitiatief
te organiseren. Dit bewegingsinitiatief vond wekelijks, telkens een uurtje plaats in de polyvalente zaal van het
WZC. De kinesist van het WZC bracht de collega’s een aantal nuttige tips en leerde een aantal technieken aan
gericht op het versterken van het lichaam. Deze bewegingssessies werden georganiseerd t.e.m. eind juni 2014.
De personeelsleden beschikken op deze manier over een goede basis buik- en rugversterkende technieken die
ze op eigen initiatief kunnen verder zetten.
Ook wordt de personeelsnieuwsbrief aangegrepen om de medewerkers op regelmatige basis te wijzen op het
belang van voldoende beweging.
Daarnaast wordt jaarlijks een sportdag georganiseerd waarbij alle leeftijdscategorieën aan hun trekken komen,
zodat maximaal de medewerkers kunnen worden bereikt. Zo wordt een rustig en avontuurlijk programma
uitgewerkt.
Als werkgever wensen we voldoende aandacht te besteden aan de gezonde en fitte levensstijl van onze
medewerkers. De medewerkers vormen trouwens een onmisbaar kapitaal binnen de organisatie. Gezonde en
fitte medewerkers bieden zoals reeds hoger aangehaald een meerwaarde voor de organisatie: het absenteïsme
daalt en de medewerkers hebben een hogere productiviteit, er heerst een betere sfeer, stress vermindert. Om de
medewerkers bewust te maken van het belang van gezonde voeding wordt een voedingsbeleid opgezet dat
uiteenvalt in diverse aspecten, gaande van het aanbieden van een gezond voeding- en drankenaanbod op het
werk en het voorzien in voedingsvoorlichting d.m.v. informatie, sensibilisatie en interventies.
1.
Voeding- en drankenaanbod
Binnen het voedingsaanbod bij OCMW Laarne staat gezonde en evenwichtige voeding centraal. Zo kunnen
de medewerkers dagelijks een gezonde warme maaltijd nuttigen, met een stevig groetenaanbod. Daarnaast
kunnen de medewerkers kiezen voor een gezond belegd broodje (bruin brood of waldkornbrood), aangevuld
met groenten. Ook is mager beleg hierbij reeds ingeburgerd.
Aan alle medewerkers van het OCMW wordt gratis verse groentesoep aangeboden, dit in de voormiddag.
Gezien het merendeel van de medewerkers hier gebruik van maakt draagt OCMW Laarne bij aan de
1
Bron: Werken aan het huis van het werkvermogen – uitgave Departement Werk en Sociale Economie
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid | 6-8-2014
b) Gezonde voeding
2
dagelijkse groentebehoefte van haar medewerkers . Ook stellen we vast dat medewerkers in de voormiddag
ongezonde tussendoortjes achterwege laten, en volop gaan voor de lekkere dagsoep.
Wat het drankenaanbod betreft staat water, koffie en thee eveneens gratis ter beschikking van de
medewerkers.
2.
Voedingsvoorlichting
Naast het voeding – en drankenaanbod worden de medewerkers gesensibiliseerd en gemotiveerd om
gezond te eten en te leven.
Informatie / sensibilisatie
Doorheen de verschillende gebouwen van het OCMW worden prenten en foto’s verspreid om de
medewerkers bewust te maken van een gezonde levensstijl. Daarnaast wordt de personeelsnieuwsbrief
aangegrepen om maandelijks nuttige info en gezonde recepten te verspreiden.
Ook worden de medewerkers aangemoedigd om zelf gezonde tussendoortjes van thuis mee te brengen. Op
elke afdeling binnen het OCMW is voorzien in een koelkast voor het personeel. Zo kunnen gezonde
tussendoortjes, zoals yoghurt en andere melkproducten en fruitsla, fris worden bewaard tot gebruik.
Interventies/activiteiten
De jaarlijkse personeelsbarbecue staat dit jaar in het teken van gezonde voeding. In samenwerking met
Sodexo wordt een gezonde barbecue aangeboden, dit aangevuld met workshops en overgoten met een
showcoocking van de keukengerant in het WZC.
De klassieke stukken vlees worden vervangen door mediteraanse vispapillot met mosseltjes en rijst,
gemarineerde kipsaté en een groenteburger. Daarnaast kan worden gesmuld van gegrilde aubergines,
gevarieerde groentebrochettes, rijk aanbod koude groenten, volkoren pastasalade, taboulé- salade met fijne
groentjes en waldkornbrood. Tijdens het showcoocking moment worden de medewerkers meegenomen in
het maken van een lekkere dressing op basis van yoghurt.
De workshops worden voorzien van een algemene infosessie rond gezonde voeding, dit verzorgd door een
diëtiste. Hierbij krijgen de medewerkers heel wat informatie m.b.t. de voedingsdriehoek, worden
voedingsaanbevelingen meegedeeld ter preventie van kanker. De workshops worden afgesloten met een
creatief doe- moment waarbij iedereen wordt aangespoord om met de vergaarde kennis een gezond
verrassingsdessert klaar te maken.
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid | 6-8-2014
In december 2014 wordt een gezondheidsquiz georganiseerd om op een ludieke manier te polsen naar de
vergaarde kennis.
3
Download