tibetaanse geneeskunde

advertisement
Serie: Alternatieve behandelingen
Tibetaanse geneeskunde
Complementaire geneeskunde kan bijdragen
tot genezing, verlichting van klachten of
verbetering van het hele welbevinden.
Tibetaanse geneeskunde komt voort uit het
boeddhisme, en is daar nog steeds nauw
aan gerelateerd. Voor de patiënt maakt dat
niets uit: die hoeft geen boeddhist te zijn om
baat te hebben bij Tibetaanse geneeskunde.
Drs. Nel de Jong is de enige Neder-
erg
landse ‘amchi’ in Nederland. Amchi
op de ba-
betekent Tibetaans geneeskundige,
lans van het
en wordt gebruikt om een arts in Tibe-
lichaam
taanse geneeskunde aan te duiden. Ze
onderscheidt drie soorten energieën:
acceptatie en verwerking. Ook kennen
heeft tien jaar in India gewoond, en vijf
• de windenergie staat voor alles wat
stomadragers een fysiek probleem: de
jaar gestudeerd bij de Chagpori-school
in ons lichaam beweegt, van spijs-
spijsvertering verloopt erg snel. Daarbij
in Darjeeling. ‘Die stond eeuwenlang
vertering tot geestelijke activiteiten;
kunnen dieetadviezen en kruidenpillen
op een grote rots in Lhasa. Toen de
• de galenergie zorgt voor de warm-
goed helpen om de spijsvertering te
Chinezen in 1959 Tibet binnenvielen, is
teregulatie in het lichaam en voor
vertragen. De voedingsstoffen moe-
de school totaal verwoest. Later werd
bijvoorbeeld de bloedcirculatie;
ten beter worden opgenomen, omdat
Foto: Ben Melis
ge­richt
en
deze voorgezet in India.’ Tibetaanse
• de slijmenergie reguleert de koude
na de operatie hun af te leggen route
geneeskunde is door de eeuwen heen
energie in het lichaam en is verbon-
korter is geworden. Hierdoor verliest
beïnvloed door andere geneeswijzen.
den met onder andere de vochthuis-
het lichaam veel essentiële voedings-
Tijdens een twee jaar (!) durende con-
houding.
stoffen. Vergelijk het met mensen die
ferentie in 792 debatteerden in Samye,
voor de weerstand vitaminepillen slik-
het oudste klooster van Tibet, genees-
Balans hervinden
ken. Maar de Tibetaanse kruidenpillen
heren uit alle windstreken over de
Volgens Nel de Jong wordt er voorna-
zijn meer een maatpak.
best werkende methode. Ze kwamen
melijk met kruidenpillen gewerkt. ‘De
We werken veel met bekende krui-
niet alleen uit China en India, maar
pols- en urine-diagnose is heel belang-
den, zoals nootmuskaat, kruidnagel,
zelfs uit Griekenland tot in Tibet. Naast
rijk, maar we hebben nog andere
saffraan en kardemom. Maar ook
de debatten werden er ook patiënten
diagnostische methodes. We gebrui-
bloemen die je in de tuin kunt vinden.
behandeld. Verder werd de best wer-
ken ook oefeningen, dieetadviezen,
Gentiaan, bamboe, knoflook. Boven-
kende methode overgenomen door
meditatie, of soms zelfs massage. Al
dien zijn er heel specifieke kruiden die
de andere geneeswijzen. Tibetaanse
die ondersteuning dient één doel: de
extra krachtig zijn. Maar uiteindelijk
geneeskunst is lang niet zo geïsoleerd
balans hervinden.’ Het voert te ver
gaat het vooral om de combinatie van
als de ligging van het land doet ver-
om alle energieën te bespreken, maar
de kruiden. Ze worden voor gebruik
moeden.
windenergie is erg belangrijk. ‘Daar-
kapotgemaakt en met iets afgekoeld
De Tibetaanse geneeskunst gaat uit
mee wordt veel gewerkt. Verder geven
gekookt water ingenomen. Overigens
van de gezondheid van de gehele
regelmaat en structuur een stabiele
is dit water zèlf het eerste en het
mens. Deze holistische geneeswijze is
balans aan het leven. Hetzelfde geldt
beste geneesmiddel: het ontspant
voor een stomapatiënt. Het ongemak
de maag en zet het tegelijkertijd aan
In Nederland worden de consulten
van een stoma brengt veel emotio-
om actief te worden. Hierdoor worden
vaak vergoed, in enkele gevallen ook de
nele disbalans met zich mee. In eer-
de binnengekomen voedingsstoffen
kruidenpillen. Kijk voor meer informatie
ste instantie ben je altijd alert, en dus
beter door het lichaam worden opge-
vaak gespannen’, aldus de amchi.
nomen.’
over Tibetaanse geneeskunde en
Nel de Jong op www.chagpori.nl en
‘Tibetaanse geneeskunst kan helpen
www.tibetaansegeneeskunde.nl.
bij het psychische gedeelte, dus de
Ben Melis
Vooruitgang december 2007
19
Download