tibetaanse taal - Nyingma Centrum Nederland

advertisement
A-
Tibetaanse taal
Docent
Eric van der Swaluw (1971) heeft sinds
2011 lessen Tibetaanse taal gevolgd bij het
Nyingma centrum. Tevens heeft hij online
lessen hierin gevolgd bij het Rangjung Yeshe
Instituut in Nepal. Naast de studie van de
Tibetaanse taal, heeft hij sinds 2007 binnen
en buiten het Nyingma Centrum lessen en
retraites gevolgd in meditatie & Dharmaonderricht. In het dagelijkse leven is Eric, na
een aantal jaren professioneel in de sterrenkunde gewerkt te hebben, nu wetenschappelijk onderzoeker in de milieusector.
TIBETAANSE TAAL
Jaarcursus voor beginners
woensdag van 20.30 - 21.45
14 september - 31 mei 2017
(instromen in oktober nog mogelijk!)
De internationala Nyingma Centra in Europa
en Zuid Amerika hebben vanaf januari 2015
hun vakkenpakket uitgebreid met enkele
nieuwe studierichtingen waaronder
Tibetaanse taal en literatuur.
Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is toegankelijk voor een ieder die
belangstelling heeft voor Tibet en het
Tibetaans boeddhisme, dus voor beginners,
en voor mensen die bijvoorbeeld bij het zien
van inscripties op thangka’s, gebedsvlaggen,
boektitels, of andere (rituele) voorwerpen met
Tibetaans schrift, zich nieuwsgierig afvragen:
‘Wat staat daar nu geschreven …?’
De cursus is ook bedoeld voor huidige
Nyingma- studenten die de taal van het
Tibetaans boeddhisme willen leren kennen.
Als je deze cursus als tweede cursus gaat
volgen krijg je tijdelijk een feestelijke
introductiekorting van maar liefst 50%!
Algemene cursusinformatie
Data: 14 september - 31 mei 2016 Tijd: woensdag 20.30 - 21.45 uur
(Instromen m oktober nog mogelijk)
Kosten: 28 lessen: € 295
Begeleiding: Eric van der Swaluw
Opgave: [email protected]
Nyingma Centrum Nederland
Reguliersgracht 25 Amsterdam
020-6205207 www.nyingma.nl
[email protected]
Opbouw van de cursus
Deel 1: We leren, in de voetsporen van
Thönmi Sambhota, het Tibetaanse alfabet
herkennen en schrijven, en zullen tevens leren
om Tibetaanse woorden om te zetten in het
Wylie transliteratie systeem.
Inleiding
In oude historische boeken over Tibet, zoals
bijvoorbeeld Het testament van Ba, staat
geschreven hoe Thönmi Sambhota in de
zevende eeuw door Songtsen Gampo, de
eerste grote dharma-koning van Tibet, naar
India wordt gestuurd om daar inspiratie op te
doen voor het construeren van een Tibetaans
alfabet. Thönmi Sambhota vertrekt aldus naar
India, en krijgt vervolgens onderricht van een
Brahmaan in maar liefst 20 verschillende
alfabetten. Eenmaal terug in Tibet, construeert hij uit zijn opgedane kennis een
alfabet, dat tot op de dag van vandaag
gebruikt wordt in Tibet. Het is dan ook dit
alfabet dat door de eeuwen heen gebruikt is
in Tibet voor het vastleggen van het onderricht van de Boeddha zelf, de illustere leermeesters uit India, en de talloze lama’s en
tulku’s uit het oude en hedendaagse Tibet.
De cursus
In de jaarcursus Tibetaans, welke start in
september 2016, zullen we eerst kennis
maken met het Tibetaanse alfabet, vervolgens
zullen we tijd besteden aan het construeren
van eenvoudige zinnen in het Tibetaans, en
ten slotte zullen we iets dieper de grammatica
induiken om kennis te maken met de
verschillende naamvallen welke gebruikt
worden.
Deel 2: We gaan met de geleerde kennis van
deel 1 verder met het opzoeken van woorden
in woordenboeken (on-line en hardcopy
woordenboeken), en het leren herkennen van
de structuur van eenvoudige Tibetaanse
zinnen.
Deel 3: We duiken verder de grammatica in,
en leren werken met enkele naamvallen zoals
nominatief, genitief, instrumentalis, locatief
en datief. Hiervoor zullen we tevens kennis
maken met een aantal functiewoorden, die
de verschillende naamvallen aanduiden, en
waarmee we verder bekend raken met de
structuur en opbouw van Tibetaanse
volzinnen.
“Tibetan texts offer
a unique doorway
into the realm of
awakening because
the path they set
forth is still
intact.”
Tarthang Tulku
Download