Practicumverslag Bacteriën en schimmels

advertisement
Practicumverslag
Bacteriën en schimmels
Gemaakt door:
Rosa van den Hoeven & Annemijn van der Zee
Klas: G2A
Vak: Biologie
Inleverdatum: 23/01/’15
1
Inhoudsopgave
Vraagstelling
blz. 3
Hypothese
blz. 3
Inleiding
blz. 3
Materiaal
blz. 3
Werkwijze
blz. 4
Resultaten
blz. 4
Verklaring resultaten
blz. 5
Conclusie
blz. 5
Literatuurlijst
blz. 5
2
Vraagstelling
Waar zitten de meeste bacteriën en schimmels op de bovenste verdieping van onze school?
Hypothese
Wij verwachten dat de meeste schimmels en bacteriën zich bevinden op Rosa’s I-pad en het
aquarium. Omdat op een I-pad zelfs schimmels zitten die schadelijk zijn voor je gezondheid en omdat
bacteriën de afvalstoffen van vissen opeten, dus zonder bacteriën sterven de vissen. Dan komt er
namelijk nitriet (NO2) in het water.
Inleiding
Een bacterie bestaat uit één cel zonder celkern. Bacteriën zien eruit als bolletjes, staafjes of
spiraaltjes. Je kan ze nog net bekijken met een lichtmicroscoop.
Bacteriën doen aan mitose, ze delen zich dus.
Een bacterie ruimt dode dieren en planten op, zoals de bacteriën in het aquarium, die de
afvalstoffen van onder andere vissen opeten.
Schimmels kunnen uit één cel bestaan maar ook uit meerdere. Schimmels hebben een celkern en
bestaan meestal uit een draad van meerdere cellen.
Schimmels vermeerderen zich meestal door het vormen van sporen aan het einde van de
schimmeldraden. Ze laten op een gegeven moment los en vormen zo een nieuwe schimmeldraad.
Schimmels ruimen net als bacteriën dode planten en dieren op.
Materiaal
-
2 swabs (steriele wattenstaafjes)
1 luchtdicht buisje
1 petrischaal met agar-bodem dat is gesteriliseerd in een autoclaaf (het petrischaaltje)
1 stift
1 bril
1 water uit een aquarium
1 I-pad
1 deurklink
Tijdens de proef stond het doosje zo in de stoof:
3
Werkwijze
1. Teken onder op het petrischaaltje, de kant met de agar-bodem, vier gelijke vakjes met een
watervaste stift.
2. Pak 1 swab uit het buisje en doe het buisje gelijk weer dicht.
3. Strijk met één kant van de swab langs het gedeelte van de bril waar die in contact staat met de
neus.
4. Strijk langs één vakje van de agar bodem en sluit de petrischaal daarna gelijk.
5. Doop de andere kant van de swab in het water van het aquarium.
6. Strijk langs één vakje van de agar bodem en sluit de petrischaal daarna gelijk.
7. Pak een nieuwe swab en doe het buisje weer dicht.
8. Strijk met één kant van de swab langs het scherm van de I-pad.
9. Strijk langs één vakje van de agar bodem en sluit de petrischaal daarna gelijk.
10. Strijk met de andere kant van de swab langs de deurklink, overal.
11. Strijk langs één vakje van de agar bodem en sluit de petrischaal daarna gelijk.
12. Stop het petrischaaltje in een stoof en laat het daar twee dagen staan op een temperatuur van 36
graden Celsius.
Resultaten
In het vakje van de bril zijn bijna geen schimmel- en bacteriekoloniën gesticht. Bij de I-pad en de
deurklink ongeveer 12 kolonies en in het aquariumwater zaten erg veel bacteriën en/of schimmels.
Wat opviel was dat de koloniën in het aquarium water eruitzagen als gele vlekken die een beetje
wazig waren terwijl de andere kolonies meer wittige stippen waren.
vlak nr.:
1
2
3
4
voorwerp/vloeistof
bril
vissenkom
I-pad scherm
deurklink
Koloniën:
4
Heel veel
13
11
4
Verklaring resultaten
Een schimmel ontstaat als een spore zich ontwikkelt. Een plaats die erg vies is, kan veel sporen
bevatten. Als je daar een monster van neemt, en je dat onder de juiste omstandigheden de kans
geeft zich te ontwikkelen, kan je zien hoeveel sporen de plek bevatte en dus hoe vies de plek is.
Dit zelfde verhaal geldt voor bacteriën. Ze kunnen zich delen, dus als een bacterie op een plek
terecht komt met goede omstandigheden, deelt hij zich snel.
Het aquariumwater was dus het viest. Er zaten de meeste schimmels en bacteriën. Bacteriën waren
de eerste vorm van leven en zonder bacteriën is er geen leven mogelijk. Ze zijn nuttig omdat ze
afvalstoffen opruimen. Zonder bacteriën hadden de vissen niet kunnen overleven.
Op een vieze plek zitten dus veel bacteriën en schimmels, Rosa maakt haar I-pad eens per jaar
schoon en ze zit er iedere dag aan, dus het resultaat was nog best positief.
Hetzelfde geldt voor de deurklink. Iedereen zit de hele dag aan de deurklink en weinig mensen
maken deurklinken op school schoon.
De bril stond in contact met de huid, waarop veel bacteriën leven. Ze zijn nuttig, omdat ze een
beschermend laagje vormen waar “slechte” bacteriën niet door heen kunnen komen, daarom zitten
ook daar bacteriën. Rosa maakt haar huid iedere dag schoon, en het was haar bril, daarom zitten er
de minste bacteriën.
Conclusie
Wij verwachtten dat de meeste schimmels in het aquarium en op de I-pad zouden zitten. De meeste
schimmels zitten inderdaad op de I-pad, maar de tweede plaats wordt niet ingenomen door de I-pad.
Onze hypothese klopt dus half.
Van de vier plekken die wij hebben getest, zitten de meeste bacteriën en schimmels in het
aquariumwater.
Literatuurlijst
http://www.allesoverhetaquarium.nl/opstarten27.html
http://www.bright.nl/infecties-door-ipad-dreigen-ziekenhuis
http://archief.schooltv.nl/eigenwijzer/project/3302546/hivaids/2157310/aardrijkskunde/item/1207810/bacterien-virussen-en-schimmels/
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/schimmels.aspx
http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/de-aarde/hoe-ontstaat-een-schimmel
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/1984-over-bacterien-virussen-en-infecties.html
http://www.sciencespace.nl/article/view.do?supportId=2230
5
Download