Lesvoorbereidingsformulier SVT SG2 blok 2.1

advertisement
Lesvoorbereidingsformulier Sportpraktijk
Naam student
Sport Gezondheid en Management
klas
Joshua Koning en Sytse Reinstra
Beweegactiviteit Rugby training
aantal
1J
datum
12-14 lestijd
10 maart 2014
60 min
Doelgroep
Leeftijd:
Belastbaarheid
17-23
jr.
Conditieniveau:
s
o
m
v
g
Fase gedragsverandering: 3
4
5
De studenten zijn medisch gekeurd en kunnen dus aan alle activiteiten meedoen.
Wat kunnen ze / wat
kunnen ze niet?
Veiligheid
Zorg ervoor dat de oefeningen correct worden uitgevoerd en de mensen niet helemaal tot het uiterste gaan om
blessures te voorkomen.
Ik heb speciale
aandacht voor.
Beginsituatie
Goed getrainde mensen. Rugby is echter minder bekend.
Wat is het niveau?
Hebben ze eerder een
soortgelijke activiteit
gehad?
Lesdoel(en)
● Technisch
● Tactisch
● Conditioneel
● Cognitief
● Sociaal-affectief
Conditioneel en kracht.
Wat wil ik deze les
bereiken? Geef één of
meerdere accent(en)
aan!
Persoonlijk
leerdoel
Goed voor de groep staan. De mensen positief motiveren.
Waar leg je zelf het
accent op t.a.v. je
eigen handelen?
Trainingsmethode
Fysieke belasting
● Intensiteit (% Hfmax)
70 % Hf
● Duur van de training / activiteit
10 min
● Arbeid-Rust verhoudingen
Varieerd
● Type belasting
De belangrijkste verbeterpunten van de vorige les [verwerk de feedback duidelijk in je lesvoorbereiding]:
1
2
3
● Anders ……
Lesvoorbereidingsformulier Sportpraktijk
WARMING UP 10 min
Lesdeel
Bewegingsvormen
Wat ga ik doen?
Sport Gezondheid en Management
Organisatie
Hoe regel ik het?
Begeleiding en differentiatie
Wat wil ik zien en wat ga ik zeggen?
Aanwijzingen:
 Rondes lopen met knieën heffen,
hakken billen etc.

 Daarna koppels maken, en
kennismaken met de rugbybal.
 Onderhandse worp, bovenhandse
worp oefenen.
Differentiatiemogelijkheid:

Tijd:
Totaal materiaal en hulpmiddelen:
 7 rugbyballen.
10
min
KERN deel 3 10 min
Lesdeel
Bewegingsvormen
Wat ga ik doen?
Organisatie
Hoe regel ik het?
Begeleiding en differentiatie
Wat wil ik zien en wat ga ik zeggen?
 Partijvorm Rugby
Aanwijzingen:
 Normale rurbyregels.
 Zorg ervoor dat iedereen in het spel betrokken
wordt.
Differentiatiemogelijkheid:
 Veld groter of kleiner maken.
 Teams opnieuw indelen.
Tijd:
Totaal materiaal en hulpmiddelen:
 4 pilonnen
 1 rugbybal
10
min
Lesdeel
Bewegingsvormen
Wat ga ik doen?
Organisatie
Hoe regel ik het?
Aanwijzingen:
 5 minuten rustig uitlopen.

COOLING DOWN 5 min
Tijd:
Differentiatiemogelijkheid:

Totaal materiaal en hulpmiddelen:

5
min
Begeleiding en differentiatie
Wat wil ik zien en wat ga ik zeggen?
Lesvoorbereidingsformulier Sportpraktijk
Lesdeel
Bewegingsvormen
Wat ga ik doen?
Sport Gezondheid en Management
Organisatie
Hoe regel ik het?
Aanwijzingen:
 Spelers maken drietallen.
Kern deel 1 = 20 min
-
-
Tijd:
20
min
Kern deel 2 = 10 min
Lesdeel
Begeleiding en differentiatie
Wat wil ik zien en wat ga ik zeggen?
Onderdeel 1: 2 spelers gaan
20 meter van elkaar staan.
De derde daartussen met bal.
De derde speler passt de bal
naar de buitenste speler en
loopt erachteraan tot hij bij
de bal is en hem daar krijgt.
Dan doet hij ook naar de
andere kant.
Elke speler 1 minuut voluit,
dan wissel.
Varieanten:
1. Om de buitenste speler Totaal materiaal en hulpmiddelen:
rennen.
 7 ballen.
2. De bal hoog aanspelen.
 4 pilonnen.
3. De buitenste speler
gooit de bal weg.
4. Bal wordt over de
grond aangespeeld.
Bewegingsvormen
Wat ga ik doen?
 Positief aanmoedigen.
Differentiatiemogelijkheid:
 Zie bewegingsvorm
Organisatie
Hoe regel ik het?
Begeleiding en differentiatie
Wat wil ik zien en wat ga ik zeggen?
 2 tallen maken.
Aanwijzingen:
 Speler 1 gooit de bal naar speler 2.
Die vervolgens een zigzag parcours
sprint met bal.

Differentiatiemogelijkheid:
 Het parcours aanpassen.
Tijd:
Totaal materiaal en hulpmiddelen:
 7 ballen
10
min
Lesdeel
Bewegingsvormen
Wat ga ik doen?
Organisatie
Hoe regel ik het?
Begeleiding en differentiatie
Wat wil ik zien en wat ga ik zeggen?
Aanwijzingen:


Differentiatiemogelijkheid:

Tijd:
Totaal materiaal en hulpmiddelen:

min
Lesvoorbereidingsformulier Sportpraktijk
TOTAAL BENODIGD MATERIAAL
Sport Gezondheid en Management
VERKLARING TEKENS


sporter / deelnemer


sporter / deelnemer met bal

loopbaan van de sporter

balbaan


schot


dribbelbaan


pion / kegel

T
positie van de trainer

doel


speler van partij A


speler van partij B

>>>>>>>
lengterij

VVVVVVV
frontrij

bank

matje

b
matje
ballenkar

kast

looppatronen / beweegrichting



geluid
Geluidsinstallatie
Download