PO3456

advertisement
317598330
Praktische Opdracht presentatie over hoofdstukken 3,4,5,6
In deze twee periode staan computersystemen, netwerken,
randapparatuur en besturingsprogramma’s centraal. We kijken naar
zowel wat er in een computer zit als naar hoe dit allemaal met elkaar
communiceert.
Het eindproduct van deze po is een presentatie voor de klas over het
gekozen onderwerp. Je gebruikt hierbij de beamer. Je moet dus
informatie verzamelen, verwerken en presenteren.
Onderwerpen
Je kiest uit de onderstaande lijst een onderwerp waar je meer over te
weten wilt komen. Dit doe je in overleg met je docent.
Het is niet de bedoeling dat je je alleen gaat verdiepen in allerlei
toepassingen, maar je moet je vooral verdiepen in het hoe, wat en
waarom van deze toepassingen en met name de informatica
aspecten van een onderwerp. Dit zal ook in je presentatie duidelijk
naar voren moeten komen.
Hieronder staat een aantal mogelijke onderwerpen. Vwo-leerlingen
mogen alleen kiezen uit de onderwerpen waarachter 'vwo' staat. Havoleerlingen mogen uit alle onderwerpen kiezen. (Ja, ook uit die
waarachter 'vwo' staat...) Je mag ook een eigen onderwerp kiezen,
maar bespreek je keus altijd eerst met je docent.
Pagina 1 van 5
317598330
Links staat het onderwerp, in het midden of het bedoeld is voor Vwo of
Havo-leerlingen en rechts staan tips.
Onderwerp
Tip

De ALU

Computers in auto’s Havo Beschrijf de ontwikkeling van computers in auto’s. Wat
is de stand van zaken? Wat kunnen we nog
verwachten?

Draadloze
communicatie
Havo Beschrijf de verschillende mogelijkheden die er zijn om
draadloos te communiceren.

Geheugen en
opslagmedia

Robot soldaten
Havo Beschrijf de verschillende soorten van geheugen die
een computer kent EN beschrijf ook welke soorten
opslagmedia er zijn. Denk ook aan digitale camera’s
enz.
Havo Beschrijf de ontwikkeling van militaire robot apparatuur
zoals de Packbot, de Predator en de Reaper.

Foutcorrectie

Augmented reality

Sociale media

3D

Nieuwe
Havo Waarom telkens nieuwe formaten en hoe werken ze?
datacompressieform
aten zoals mp4 en
DivX.
Spyware
Havo Waarom is het er, hoe werkt het, en wat kun je er tegen
doen?
(http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/vide
o1.mspx)
Spam(filters)
Havo Waarom is er spam, hoe werkt het, en wat kun je er
tegen doen?



UMTP telefoon
protocol
Pagina 2 van 5
Vwo Beschrijf de werking van de Arithmic Logical Processor.
Vwo Beschrijf hoe verschillende manieren van foutdetectie
en foutcorrectie werken bij digitale datatransmissie.
Havo Beschrijf de huidige stand van zaken en beschrijf ook
wat de te verwachten ontwikkelingen.
Havo Hoe werken ze? Welke verschillen zijn er? Welke
impact hebben ze op hun gebruikers en de
maatschappij? Morele aspecten.
Vwo Hoe zien we op een plat, 2D scherm toch 3D?
Zie 3Dv12527.exe en www.now3d.it/eng
Havo Waarom dit nieuwe protocol? Hoe werkt het?
Toekomstige ontwikkelingen?
317598330

Blue Ray discs
Havo Hoe werkt de technologie, en wat kunnen we in de
toekomst nog verwachten?

Windows Media
Center
Havo Een nieuwe ontwikkeling. Technische aspecten. Sociale
aspecten.

het volgen van je
Vwo
emailberichten via
DidTheyReadIt of
MSGTAG
zoekmachines op het Havo
internet

Wie ziet of ik mijn mail lees? Technische en morele
aspecten.
Waarom al die verschillende zoekmachines? Of zijn ze
helemaal niet verschillend? Hoe zoeken ze?

Videokaarten

Bestaan er over tien Havo Beschrijf de ontwikkelingen op het gebied van personal
jaar nog wel
computers/laptops/pda’s/pads/smart phones e.d. Kijk
computers?
ook vooruit.
Domotica
Havo Wat is de rol van computers in het huishouden nu en
hoe zou zich dat wel eens kunnen ontwikkelen.

Vwo Telkens weer nieuwe videokaarten. Wat is er nieuw?
Hoe werken ze eigenlijk?

Je maakt deze Praktische Opdracht met zijn tweeën. Dus niet alleen of met
meer dan twee personen.

Je werkt altijd samen met een andere leerling van hetzelfde schooltype.
Dat wil zeggen: twee havo- of twee vwo-leerlingen. Op deze manier zal er een
duidelijk verschil moeten ontstaan in de kwaliteit van de uitgewerkte
Praktische Opdrachten die jullie inleveren.

Het gereedschap voor deze PO bestaat, naast de beamer, uit toepassingen
van ICT (informatie- en communicatietechnologie) zoals het Internet en
PowerPoint.

Jij en je partner houden samen voor de klas een presentatie over jullie
gekozen onderwerp. Hierbij gebruik je de (PowerPoint) presentatie als
kapstok. De presentatie duurt tussen de vijf en zes minuten. De kwaliteit van
de informatie bepaalt het cijfer voor de inhoud. De dia’s spelen hierbij
een ondersteunende rol, niet een hoofdrol.

Je hebt enkele weken de tijd voor je Praktische Opdracht. Dat zijn tenminste
zes studielasturen. Zie het werkschema.

Op de afgesproken datum lever je je presentatie in. Kort daarna hou je met je
partner tijdens de les de presentatie

Zoals altijd moeten ook een groepslogboek en individuele logboeken van jullie
werkzaamheden worden ingeleverd. Zie de modellogboekformulieren.
Pagina 3 van 5
317598330
Succes en veel plezier !!!
Pagina 4 van 5
317598330
Praktische Opdracht
Hoofdstuk 5 en 6 Beoordelingmodel
Voor de volgende aspecten worden punten toegekend:
1. Vakinhoudelijk
 Hebben de leerlingen voldoende informatie (buiten het lesboek) verzameld?
 Geeft de presentatie een redelijk compleet beeld van het onderwerp?
 Leidt de presentatie tot een verdieping van de kennis voor het vakgebied
informatica?
 Is de opbouw van de presentatie logisch?
 Is aan het eindproduct te zien dat aan dit onderwerp zes studielasturen is
besteed?
Score: _____
(maximaal vijf punten)
2. Logboek
 Geven de logboeken een goed beeld van het proces?
Score: _____
(maximaal twee punten)
3. De presentatie
 Wordt de informatie overzichtelijk gepresenteerd?
 Is de presentatie aantrekkelijk?
 Is er een goed verband tussen het gesproken verhaal en de visuele
ondersteuning?
Score: _____
(maximaal drie punten)
Namen:
Totaal aantal punten:
Ingeleverd op:
Maximaal haalbare cijfer : 10
Eindcijfer:
Pagina 5 van 5
6
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards