PowerPoint-presentatie

advertisement
Crisis in de EU
De economische positie van EU-landen
Crisis in de EU
– Bekijk de clip: ‘Grote stakingen tegen bezuinigingen EU’
2
Wat is een economische crisis?
Vraag naar
producten daalt.
Voorzichtige consumenten
en bedrijven.
3
Bbp groeit niet of
nauwelijks of daalt.
Economische indicatoren
– Kenmerken die in een getal weergeven hoe slecht of
goed het gaat met de economie van een land.
– Geschikt om verschillende landen te vergelijken
(relatieve getallen)
– Bijvoorbeeld:
‐ Werkloosheid
‐ Inflatie
‐ Vertrouwen van consumenten
4
Tien economische indicatoren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Economische groei (groei van het bruto binnenlands product)
Consumptie van huishoudens
Investeringen in vaste activa (gebouwen, grote machines)
Uitvoer van goederen en diensten
Vertrouwen van consumenten
Verandering van de omvang van de productie-industrie
Inflatie
Producentprijzen
Het vertrouwen van producenten
De werkloosheid
5
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards