Hoofdstuk 1: Waarover en hoe denken economen?

advertisement
L. Berlage
A. Decoster
Inleiding
tot de
Economie
© 2005 Universitaire Pers Leuven
HOOFDSTUK 20
ECONOMISCHE GROEI
Figuur 20.1: Evolutie van het BBP per capita in België, 1846-2006 (1846 = 100)
INLEIDING TOT DE ECONOMIE
HOOFDSTUK 20: ECONOMISCHE GROEI
2
© 2005 UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN
Tabel 20.1: Bevolking en (groeivoet van) het inkomen per capita in verschillende delen van de wereld
INLEIDING TOT DE ECONOMIE
HOOFDSTUK 20: ECONOMISCHE GROEI
3
© 2005 UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN
Tabel 20.2: Procentuele groeivoeten van het netto binnenlands product berekend op basis van
uitdrukking (20.6) (r=0)
INLEIDING TOT DE ECONOMIE
HOOFDSTUK 20: ECONOMISCHE GROEI
4
© 2005 UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards