Nederland als gemengde economie

advertisement
Nederland als gemengde economie
Percent Hoofdstuk 14
Functies rijksoverheid
Toedelingsfunctie
doelmatiger
Collectieve
goederen
Externe effecten
Functies Rijksoverheid
Stabilisatiefunctie
Sociale onrust
kapitaalvernietiging
Functies Rijksoverheid
Herverdelingsfunctie
Doelstellingen van economische
politiek

Evenwichtige
economische groei
Volledige werkgelegenheid
Stabiele prijzen
Evenwichtige betalingsbalans
Aanvaardbare inkomensverschillen
Instrumenten van economische
politiek

Conjunctuurbeleid= Anti- cyclisch
begrotingsbeleid
Structuurbeleid

Gericht op
productiecapaciteit
marktbeleid
privatisering
mededingingswet
deregulering
Vergroten
inkomensverschillen
EU

Vrij verkeer goederen en diensten
 Vrij verkeer van productiefactoren
 Gemeenschappelijk buitentarief
 Gemeenschappelijke economische
politiek
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards