Duitsland 1871-1945

advertisement
Duitsland
1871-1945
Hoofdstuk 2
Het Duitse Keizerrijk II
1890-1914
Wilhelm II (1888-1918)
▪ 1888 Wilhelm II keizer: wil wel politiek invloed en
komt in conflict met Bismarck (1890 Bismarck
vertrekt)
▪ Leidt tot omkering van het bestaande beleid
Binnenlandse politiek
▪ Economische opleving (einde Lange Depressie in
Europa): sterke industrialisatie van Duitsland
▪ Sociaaldemocraten niet meer zo radicaal (nog wel
staatvijand nummer 1 voor de keizer)
▪ Ontstaan van Duits superioriteitsgevoel mede door
de sterke economische groei
Buitenlandse politiek
▪Wilhelm II wil Duitsland op de kaart zetten als
grootmacht (einde Alliantiepolitiek)
▪Uitbreiding van vloot en koloniën: groot Duits
wereldrijk stichten (Weltpolitik)
▪Vlootwet 1898
▪Meer bemoeienis in koloniale conflicten
De ‘Architect’ van de
Duitse Vloot
Admiraal von Tirpitz
▪ Gevolg Weltpolitik:
▪ Andere Europese staten voelen zich bedreigd en
gaan met elkaar bondgenootschappen aan:
▪ Frankrijk en Rusland in 1894 (mede doordat
Duitsland het Rugdekkingsverdrag niet verlengt
in 1890)
▪ Frankrijk en Engeland in 1904
▪ Triple Entente in 1907 (Frankrijk, Rusland en
Engeland)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards